Presentació Programari Lliure i Ubuntu

  • Ponent: Jordi Monteagudo

  • Franja horària preferida: Dissabte 9 de maig de 10:30 h - 11:30 h.

  • Tipus: Taller

  • Espai: Sala Enric Cama (Sala 1)

  • Assistents: Espai per a 50-60 persones

Descripció

Presentació sobre els conceptes de Programari lliure, GNU/Linux, distribució. S'acaba descrivint les característiques generals d'Ubuntu i presentant el LoCo Catalan Team.

Requeriments per als assistents

Estava dubtant entre la paciència i la curiositat, però crec que si tenen curiositat, no els caldrà la paciència Wink ;-) .

Necessitats d'infraestructura

Un projector (canó) per a la presentació.

Faré servir el meu portàtil, de manera que no necessitaré res més.

Recursos i documentació

Podeu trobar la documentació de la Festa al subversion de la Festa:

Per entrar:

  • Usuari: anonymous

  • Paraula de pas: qualsevol paraula de pas...

També podeu obtenir la documentació amb subversión:

 $ sudo apt-get install subversion
 $ svn co https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/iescopernic/FestaUbuntu/ubuntu_presentacio_pl/

Altres

Tot i que l'objectiu és sempre el mateix, fer una introducció general al tema, la intenció és que la presentació de divendres sigui una mica més "fresca".

CatalanTeam/JauntyJackalope/Presentació Programari Lliure i Ubuntu (last edited 2009-05-11 06:57:17 by sergi-tur)