PropostesNom

Aneu posant les vostres propostes (si us passeu de llarg seran esborrades, que ens coneixem...):

 • Noms proposats

  Kaliu Kàrmic

  Festa Kàrmica

  Kastanyada Kàrmica

  Kedada Kàrmica

  Konferència Kàrmica

  Kafeïna Kàrmica

La votació es farà a la reunió del dia 16.10.2009 al canal #ubuntu-cat de irc.freenode.org

En votació ha guanyat l'opció: Kastanyada Kàrmica

CatalanTeam/KarmicKoala/PropostesNom (last edited 2009-10-16 22:04:18 by 77-75-179-102)