ErikvanLuxzenburg

=Dutch=

1eHulpverlener & kaderinstructeur Eerste Hulp bij het Nederlandse Rode Kruis. in opleiding voor rampbestrijding binnen de Snelle Interventie Groep voor Medische Assistentie (SIGMA) Utrecht (provincie). Procesbeheerder bij Achmea IT, gespecialiseerd in Lean Six Sigma, BPM en ITIL v3

Mijn kennis en ervaring op het gebied van processen, organisatiekunde en event-marketing wil ik graag inzetten voor de Ubuntu Gemeenschap. Verder besteed ik mijn schaarse tijd aan het beantwoorden van vragen in Launchpad Answer, file Bugs en vertaal binnen Launchpad Translate van engels naar nederlands.

=English=

First Aider & First Aid Instructor at the Netherlands Red Cross. As well as in training for Distaster/Emergency Responder at the Rappid Intervention Group for Medical Assistance (SIGMA) in Utrecht (province). Process Manager at Achmea IT, specialised in Lean Six Sigma, BPM and ITIL v3

I would like to contribute my Knowledge and experience on process management, organisational science and event marketing. Also I try to spent my limited time on questions asked in Launchpad Answer, file bugs and translate within Launchpad Translate English to Dutch.

my website: Luxzenburg.org

If you have some questions for now, check my Launchpad page for my contact details: https://launchpad.net/~evanluxzenburg

ErikvanLuxzenburg (last edited 2010-12-02 13:24:12 by static)