FilozofiaUbuntu

Nasza praca nad Ubuntu odbywa się w myśl zasady wolności oprogramowania, która – taką mamy nadzieję – będzie się upowszechniać i przyniesie światu wiele korzyści.

Wolne oprogramowanie i otwarte źródła

Ubuntu jest projektem tworzonym w oparciu o pewną społeczność. Chcemy stworzyć system operacyjny i pełen zestaw pracujących pod nim aplikacji składający się jedynie z wolnego oprogramowania o otwartych źródłach. U podstaw filozofii Ubuntu leżą zatem następujące zasady:

1.Każdy użytkownik komputera powinien móc w sposób całkowicie wolny uruchamiać, rozpowszechniać, analizować, zmieniać i ulepszać oprogramowanie, którym się posługuje bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat licencyjnych,

2.Każdy użytkownik komputera powinien mieć możliwość używania oprogramowania we właściwej mu wersji językowej,

3.Każdy użytkownik komputera powinien móc używać dowolnego oprogramowania bez względu na swoją ewentualną niepełnosprawność oraz bez względu na charakter tej niepełnosprawności.

Powyższe zasady znajdują odzwierciedlenie w oprogramowaniu, które tworzymy i z którego budujemy naszą dystrybucję. W rezultacie, licencje na których oparte jest rozpowszechniane przez nas oprogramowanie zgodne są z Polityką Licencyjną Ubuntu. Gdy instalujesz Ubuntu, niemal całe oprogramowanie zgodne jest z Polityką Licencyjną, pracujemy zaś nad tym, aby każdy program, którego potrzebujesz lub będziesz potrzebował w przyszłości dostępny był na licencji, która respektuje wyżej wymienione wolności. W chwili obecnej jedyny wyjątek stanowią dostępne w jedynie w wersjach binarnych sterowniki, bez których wiele maszyn nie jest w stanie poprawnie działać. Takie pakiety umieszczamy w sekcji restricted naszej dystrybucji, dzięki czemu możesz je łatwo usunąć, gdy tylko nie będziesz ich potrzebował. Więcej informacji o komponentach Ubuntu znajdziesz na stronie Komponenty.

Wolne oprogramowanie

Słowo „wolne” w rozumieniu Ubuntu odnosi się do wolności jego użytkowania a nie bezpłatności, choć oczywiście nie zamierzamy pobierać żadnych opłat od użytkowników naszej dystrybucji. Najważniejszą cechą Ubuntu jest więc to, że oprogramowanie powstające w ramach projektu zapewnia i realizuje ideę wolności a nie że jest bezpłatne. Zasada wolności oprogramowania pozwala wspólnocie Ubuntu rozwijać się oraz wykorzystywać kolektywną wiedzę i doświadczenie do ciągłego ulepszania dystrybucji. Cytując oficjalny dokument Free Software Foundation "What is Free Software", wolnościami leżącymi u podstaw wolnego oprogramowania są:

* wolność używania oprogramowania bez względu na cel,

* wolność analizowania sposobu działania oprogramowania i dostosowywania go do swoich potrzeb,

* wolność rozpowszechniania kopii oprogramowania by pomóc innym,

* wolność udoskonalania oprogramowania oraz rozpowszechniania własnych poprawek aby również inni mogli z nich korzystać.

Wolne oprogramowanie stworzyło spójny ruch społeczny działający od ponad dwóch dekad. Ruch ten wyprodukował miliony linii kodu i dokumentacji oraz prężną społeczność, której Ubuntu ma zaszczyt być częścią.

Otwarte źródła

„Otwarte źródła” to termin ukuty w 1998 roku w celu wyeliminowania niejednoznaczności związanych z angielskim słowem „free”. Open Source Initiative opisało otwarte źródła w odpowiedniej definicji. Ruch ten odnosi coraz większe sukcesy i cieszy się wzrastającym szacunkiem. Ubuntu ma zaszczyt być oprogramowaniem o otwartych źródłach. Niektórzy uważają oba ruchy – wolne oprogramowanie i otwarte źródła – za wzajemnie konkurencyjne. Ubuntu nie podziela tej opinii. Członkami naszej społeczności są osoby przywiązane do obu tych tradycji.

FilozofiaUbuntu (last edited 2008-08-06 16:28:13 by localhost)