ca

En utilitzar els canals de xat IRC de l'Ubuntu esteu indicant que heu llegit i esteu d'acord amb les polítiques i els procediments de Freenode (tal com es descriuen al seu lloc web) i que accepteu les condicions següents:

Normes dels canals

  • Tot usuari ha de seguir en tot moment el Codi de Conducta de l'Ubuntu a cada canal IRC de l'Ubuntu (els quals inclouen qualsevol canal que comenci amb els prefixos #ubuntu, #kubuntu, #xubuntu, #edubuntu o #ubuntustudio). El Codi de Conducta regeix tots els aspectes de treball col·laboratiu a l'Ubuntu, i el xat IRC no en constitueix cap excepció.

  • ...

PER TRADUIR
 * You should check the topic and any entry message (send as a notice by Chan``Serv) when you enter a channel, they may give important information on specific channel rules and possibly channel logging.
 * In the [[IRC/IrcTeam/Scope|Core Channels]] the [[IRC/Guidelines|IRC Guidelines]] constitute the main channel rules, they must be followed by all users at all times.

Enregistrament

  • Alguns dels canals IRC de l'Ubuntu s'enregistren de manera pública a Internet. Aquest tipus de canals contenen el robot «ubuntulog» o bé altres tipus de robots enregistradors externs.
  • ...

PER TRADUIR
 * When joining a channel which is publicly logged, either  Chan``Serv will send you a notice when you enter the channel informing you that it is logged, or it may be noted in the channel topic.
 * By participating in one of these channels you agree to have anything you send to the channel publicly stored or processed on http://irclogs.ubuntu.com/, or other external sites. (Note: these sites are also indexed by search engines, such as Google).

IRC/TermsOfService/ca (last edited 2011-02-28 13:10:34 by 112)