cs

Používáním kanálů Ubuntu IRC vyjadřujete porozumění a souhlas s podmínkami serveru freenode (jak je popsána na jejich stránkách) a také s následujícím:

Pravidla

  • V každém kanále Ubuntu IRC (to zahrnuje kanály začínající na #ubuntu, #kubuntu, #xubuntu, #edubuntu a #ubuntustudio) musí být vždy a každým členem dodržován Ubuntu Code of Conduct (český překlad, pouze orientační: ubuntu.cz/komunita/pravidla). Tato pravidla jsou určena pro celou komunitu Ubuntu a IRC není výjimkou.

  • Při vstupu do kanálu byste si měli přečíst téma diskuse a všechny uvítací zprávy (zaslané jako upozornění uživatelem ChanServ). Tyto vám mohou poskytnout informace o dalších pravidlech a případném záznamu diskuse v kanále.

  • V [IRC/IrcTeam/Scope|hlavních "core" kanálech]] obsahují IRC pokyny hlavní pravidla kanálu, která musí být vždy dodržována všemi uživateli.

Záznamy

  • Záznamy z některý z IRC kanálů Ubuntu jsou veřejně dostupné na Internetu. V těchto kanálech jsou přítomni boti "ubuntulog", případně jiní externí boti.
  • Při vstupu do zaznamenávaného kanálu by vám měl ChanServ poslat oznámení o tom, že je daný kanál zaznamenáván. Druhou možností je informace o záznamu v tématu kanálu.

  • Tím, že se zúčastníte diskuse v některém z takových kanálů souhlasíte, že vše, co pošlete bude veřejně uloženo nebo zpracováno na http://irclogs.ubuntu.com nebo jiných externích službách. (Poznámka: tyto stránky jsou také indexovány vyhledávači, jako je třeba Google.)

IRC/TermsOfService/cs (last edited 2011-03-29 21:05:38 by ip-84-42-145-120)