ms

Dengan menggunakan Laman(-laman) IRC Ubuntu menunjukkan anda membaca dan bersetuju untuk mematuhi polisi dan prosedur freenode (seperti dinyatakan dalam laman sesawang mereka) dan anda bersetuju untuk mengikuti:

Undang-undang Saluran

  • Dalam mana-mana saluran IRC Ubuntu (ini termasuk sebarang saluran yang bermula dengan #ubuntu, #kubuntu, #xubuntu, #edubuntu, dan #ubuntustudio) Code of Conduct Ubuntu perlu diikuti setiap masa oleh semua pengguna. Code of Conduct ini merupakan pusat kepada semua aspek Ubuntu dan IRC tidak terkecuali.

  • Anda perlu memeriksa topik dan sebarang mesej kemasukan (yang dihantar sebagai notis oleh ChanServ) apabila anda memasuki saluran, ianya akan memberikan maklumat penting terhadap undang-undang spesifik saluran dan kemungkinan penglogan saluran.

  • Di dalam Saluran Teras, Panduan IRC merupakan undang-undang utama saluran, ianya perlu diikuti oleh semua pengguna pada setiap masa.

Penglogan

  • Sesetengah saluran IRC dilog secara awam dalam internet, yang mana saluran tersebut akan mempunyai "ubuntulog", dan sesetengahnya mungkin mempunyai bot penglogan luaran.
  • Apabila menyertai saluran yang mana dilog secara awam, ChanServ sama ada akan menghantar notis kepada anda apabila anda memasuki saluran yang memaklumkan anda bahawa ianya dilog, atau ianya akan diberitahu melalui topik saluran.

  • Dengan menyertai salah satu daripada saluran ini anda bersetuju yang apa-apa yang anda hantar kepada saluran akan disimpan secara awam atau diproses di http://irclogs.ubuntu.com/, atau laman luaran lain. (Nota: laman-laman ini juga diindeks oleh enjin carian, seperti Google).

IRC/TermsOfService/ms (last edited 2012-02-10 20:06:58 by 134)