ca


Contents

 1. Requeriments del sistema
 2. Instal·lació
  1. Es possible que no es mostrin els discos durs en instal·lar en mode de CD autònom
  2. L'opció «Només el programari lliure» instal·la programari restrictiu
  3. Inici lent del pas «Seleccioneu i instal·leu programari» en l'instal·lador en mode de text
  4. L'oem-config no funciona correctament amb determinades llengües
  5. La imatge MID requereix una xarxa per a instal·lar-se correctament
  6. Els paquets recomanats s'instal·len ara per defecte
  7. Limitacions amb les contrasenyes per a l'ecryptfs
  8. Problemes d'instal·lació a la PlayStation 3
 3. Actualització
  1. Compatibilitat amb les targetes gràfiques nVidia antigues
  2. Compatibilitat de vídeo del controlador «fglrx» d'ATI
  3. Dispositius d'entrada per a l'X.Org
  4. Incompatibilitat de l'xmodmap del controlador evdev de l'X.Org
  5. Nucli de temps real per a l'UbuntuStudio
  6. Compatibilitat amb les tecles de drecera dels ordinadors portàtils de Toshiba
  7. Fallades en l'arrencada de sistemes amb plaques base D945 d'Intel
  8. Kubuntu KDE4 remix
   1. No es pot entrar després d'actualitzar el Kubuntu 8.04 KDE 4 Remix
  9. Compatibilitat amb l'ssl/blowfish-v0.2; la versió 2:0:1 no és a l'encfs
  10. Problemes d'actualització a la PlayStation 3
 4. Altres problemes coneguts
  1. Blocatges del sistema amb els adaptadors de xarxa sense fil 4965 d'Intel
  2. No es poden tornar a activar els adaptadors de xarxa sense fil 3945/4965 d'Intel en iniciar amb l'interruptor d'inhabilitació activat
  3. El controlador ath5k per a adaptadors de xarxes sense fil d'Atheros no està habilitat per defecte
  4. Funcionament limitat per a la connexió dinàmica de les tauletes gràfiques de Wacom
  5. Ordre d'arrencada iSCSI
  6. No es poden muntar múltiples dispositius iSCSI al mateix temps
  7. La xarxa sense fil no funciona amb el controlador ath_pci després d'aturar temporalment
  8. Possible manca de fitxers en sistemes instal·lats a partir d'imatges diàries prèvies a l'alliberament
  9. Funcionament del Bluetooth al Kubuntu
  10. El KNetworkManager no pot gestionar connexions amb adreces IP estàtiques
  11. Utilització de l'usb-creator amb imatges de la versió 8.04.1 (Hardy)
  12. Només els canals de xarxa sense fil dels EUA estan habilitats per defecte per al controlador dels xips 3945 d'Intel
  13. La base de dades de la SASL de Cyrus es crea amb permisos incorrectes
  14. Accés a l'entorn d'execució del Java (JRE)
  15. Problemes amb l'expulsió dels CD
  16. Blocatges en utilitzar els efectes d'escriptori amb les targetes 830MG i 845G d'Intel
  17. Problemes a la PlayStation 3

Aquestes notes de la versió documenten problemes coneguts i qüestions a tenir en compte amb l'Ubuntu 8.10 i les seves variants.

Requeriments del sistema

Els requeriments mínims de memòria de l'Ubuntu 8.10 són 256 MiB (tingueu en compte que pot ser que part de la memòria del sistema no estigui disponible degut al fet que la targeta gràfica la utilitzi).

Si només disposeu de la quantitat de memòria requerida mínima, el procés d'instal·lació trigarà més del que és normal, però es completarà correctament i el sistema funcionarà adequadament un cop hagi finalitzat la instal·lació. Els sistemes amb poca memòria poden utilitzar el CD per a la instal·lació de l'escriptori amb l'opció d'arrencada «Instal·la l'Ubuntu». D'aquesta manera només s'executarà l'instal·lador en comptes de carregar l'escriptori complet, que és el que faria l'opció «Proveu l'Ubuntu sense fer cap canvi al vostre ordinador».

Instal·lació

Es possible que no es mostrin els discos durs en instal·lar en mode de CD autònom

Si l'usuari navega per un o més discos durs en el mode de CD autònom abans d'iniciar la instal·lació, l'Ubiquity no permetrà la instal·lació en aquells discos. Caldrà excloure'ls abans, atès que no es pot particionar cap disc que tingui particions ocupades (muntades). Si voleu utilitzar un disc muntat per a la instal·lació, l'haureu de desmuntar primer abans d'intentar iniciar la instal·lació.

L'opció «Només el programari lliure» instal·la programari restrictiu

L'opció «Només el programari lliure», disponible en prémer dues vegades la tecla F6 a la primera pantalla del CD/DVD d'escriptori, instal·la el paquet de programari restrictiu linux-restricted-modules-2.6.27-7-generic per error. La solució temporal passa per suprimir aquest paquet un cop s'hagi finalitzat la instal·lació.

L'opció «Només el programari lliure» no instal·la cap altre programari restrictiu.

Per a obtenir més informació, vegeu l'informe d'error no. 290925.

Inici lent del pas «Seleccioneu i instal·leu programari» en l'instal·lador en mode de text

És possible que el pas de selecció i instal·lació de programari en el mode de text del CD d'instal·lació sembli bloquejar-se en un percentatge baix. Això es fa notar especialment per a instal·lacions «netboot», on no es mostrarà l'actualització de la barra de progrés durant el procés de baixada de paquets. Això és degut a un error en la interacció entre l'instal·lador i l'«apt-get», el qual fou descobert massa tard per a solucionar-lo per a l'Ubuntu 8.10: error 290234.

Podeu esbrinar si l'instal·lador està progressant si premeu la combinació de tecles Alt-F4 per a commutar la consola de registre. En prémer la combinació Alt-F1 tornareu a l'instal·lador principal. (En cas que estigueu instal·lant dins el QEMU o el KVM, tingueu en compte que haureu de prémer Ctrl-C o fer clic a la finestra de manera que l'emulador obtingui el focus abans de prémer Alt-F4; en cas contrari es tancarà l'emulador).

L'oem-config no funciona correctament amb determinades llengües

L'eina de configuració de l'usuari final OEM no funciona correctament amb aquelles llengües que no utilitzen els jocs de caràcters ASCII o ISO-8859-1, amb la qual cosa l'usuari no tindrà un sistema localitzat després de seleccionar-ne una d'elles (informe d'error no. 290580). La llista de llengües confirmades com a funcionals és la següent: basc, català, danès, holandès, anglès, finlandès, francès, gallec, alemany, indonesi, italià, sami del nord, noruec, bokmål, nynorsk noruec, portuguès, portuguès del Brasil, español, suec, tagalog.

Com a solució temporal, els OEM (fabricants d'equipament original) afectats poden aplicar aquest pedaç (la part «scripts/tzsetup») al fitxer «/usr/lib/oem-config/timezone/tzsetup» abans d'executar la part de preparació per a la distribució a l'usuari final. Està planificat publicar una actualització per a solucionar aquest problema tan aviat com sigui possible, la qual es podrà instal·lar a través del sistema de paquets habitual.

La imatge MID requereix una xarxa per a instal·lar-se correctament

En intentar instal·lar la imatge de l'Ubuntu per a MID («Mobile Internet Device», dispositiu mòbil d'Internet) sense una xarxa, l'instal·lador mostra un diàleg emergent en bucle al final de la instal·lació mentre s'analitza l'arxiu. L'única manera de sortir d'aquest bucle és connectant-se a una xarxa (informe d'error no. 288320).

Els paquets recomanats s'instal·len ara per defecte

En acordança amb el manual de les directives de Debian (el qual especifica que el camp «Recommends» d'un paquet hauria de mostrar una llista de paquets que haurien d'estar instal·lats juntament amb aquell a totes les instal·lacions habituals), el sistema de gestió de paquets instal·la ara de manera predeterminada els paquets llistats en el camp Recommends:, tal com es fa amb aquells marcats com a Depends:. Si voleu evitar aquest comportament per a paquets individuals, utilitzeu l'ordre «apt-get --no-install-recommends», i si voleu evitar-ho permanentment, establiu l'opció «APT::Install-Recommends "false";» al fitxer «/etc/apt/apt.conf». Tingueu en compte però que això pot resultar en la manca de funcions en alguns programes.

Limitacions amb les contrasenyes per a l'ecryptfs

Els usuaris de la instal·lació alternativa/de servidor que hagin triat una contrasenya que contingui els caràcters «%» o «-» obtindran una carpeta ~/Private que ja no es muntarà en tornar a iniciar o entrar de nou. Per a solucionar aquest problema s'hauran de seguir els passos següents en el sistema acabat d'instal·lar:

 1. Actualització del paquet ecryptfs-utils com a mínim a la versió 53-1ubuntu12 (tan bon punt estigui disponible)
 2. Execució de l'ordre: $ ecryptfs-setup-private --force

Per a obtenir més informació sobre l'error i la seva solució, vegeu l'informe d'error no. #290445.

Problemes d'instal·lació a la PlayStation 3

Hi ha diversos problemes no fatals en dur a terme la instal·lació des del CD d'instal·lació alternatiu en sistemes PlayStation 3. Vegeu les notes de la versió de la PS3 (en anglès) per a obtenir-ne més detalls.

Actualització

Els usuaris de l'Ubuntu 8.04 podran dur a terme l'actualització a la versió 8.10 de manera convenient a través d'un procés automatitzat. Els usuaris de versions més antigues de l'Ubuntu hauran d'actualitzar-les a la 8.04 LTS abans i seguidament a la 8.10. Podreu trobar instruccions completes per a l'actualització a http://www.ubuntu.com/getubuntu/upgrading (en anglès).

Compatibilitat amb les targetes gràfiques nVidia antigues

Les variants 71 i 96 dels controladors de propietat d'nVidia distribuïdes en els paquets nvidia-glx-legacy i nvidia-glx a l'Ubuntu 8.04 no són compatibles amb la versió de l'X.Org inclosa a l'Ubuntu 8.10. Això afectarà als usuaris de les targetes amb els xips TNT, TNT2, TNT Ultra, GeForce, GeForce2, GeForce3, i GeForce4 d'nVidia, per als quals s'instal·larà el controlador lliure nv durant l'actualització. Cal remarcar, però, que aquest controlador no permet l'acceleració en 3D.

Als usuaris d'altres xips d'nVidia que funcionin amb les variants 173 o 177 del controlador se'ls instal·laran els paquets nvidia-glx-173 o nvidia-glx-177. Tot i això, i a diferència dels controladors de les sèries 96 i 71, els controladors 173 i 177 només funcionen amb CPU que siguin compatibles amb les extensions SSE, com ara les del Pentium III d'Intel i dels Athlon XP o superiors d'AMD. Els sistemes amb CPU més antigues s'actualitzaran al controlador nv.

Compatibilitat de vídeo del controlador «fglrx» d'ATI

El controlador de vídeo d'ATI de la versió 8.10 ja no és compatible amb targetes gràfiques basades en els xips r300 (com ara les targetes de les sèries radon 9500 - X600). En cas que tingueu alguna d'aquestes targetes, haureu d'utilitzar el programa «Controladors de maquinari» al menú Sistema -> Administració per a inhabilitar-lo abans de l'actualització. Consulteu l'informe d'error 284408 per a obtenir més informació.

Dispositius d'entrada per a l'X.Org

El fitxer de configuració de l'X.Org (/etc/X11/xorg.conf) encara conté les entrades InputDevice per al ratolí i el teclat, tot i que seran ignorades degut al fet que ara s'utilitza l'input-hotplug. Els paràmetres del teclat provenen ara del fitxer /etc/default/console-setup, i si els voleu modificar haureu d'executar l'ordre «sudo dpkg-reconfigure console-setup», després de la qual haureu de reiniciar el HAL i el servidor X (per exemple a través d'un reinici del sistema).

Incompatibilitat de l'xmodmap del controlador evdev de l'X.Org

Els codis de tecla del servidor X generats amb el nou controlador evdev a l'X.Org 1.5 no són compatibles amb aquells generats a l'Ubuntu 8.04 LTS i a les versions anteriors. Si heu assignat vinculacions de tecles per al vostre usuari a través d'un fitxer ~/.Xmodmap, haureu de convertir-lo o inhabilitar-lo a mà durant l'actualització.

Nucli de temps real per a l'UbuntuStudio

La variant de temps real del nucli inclosa a l'Ubuntu 8.10 no és compatible amb sistemes de processament múltiple simètric (SMP). Els usuaris de l'UbuntuStudio 8.04 que utilitzin sistemes de nucli doble («dual-core»), de processador doble o altres configuracions SMP més complexes i els calgui utilitzar la funció de temps real del nucli no haurien d'actualitzar-lo a l'UbuntuStudio 8.10 encara.

Compatibilitat amb les tecles de drecera dels ordinadors portàtils de Toshiba

El controlador tlsup per als ordinadors portàtils de Toshiba inclòs en el Linux 2.6.27 no és compatible amb el model d'esdeveniments de l'X.Org 1.5, per la qual cosa les tecles de drecera d'aquests no es poden utilitzar a l'Ubuntu 8.10. Això se solucionarà amb una actualització després de l'alliberament amb la reintroducció del controlador toshiba_acpi.

Fallades en l'arrencada de sistemes amb plaques base D945 d'Intel

Alguns usuaris han informat d'una detecció de discos durs SATA en ordinadors amb plaques base D945 d'Intel més lenta del que és normal a l'Ubuntu 8.10. Això pot fer que el sistema s'iniciï en un intèrpret d'ordres initramfs del busybox i es mostri l'error «Gave up waiting for root device.» (ha finalitzat el temps d'espera per al dispositiu arrel). El que s'haurà de fer a continuació és esperar un parell de minuts i sortir de l'intèrpret d'ordres initramfs escrivint l'ordre «exit». A continuació el sistema hauria d'arrencar normalment. en cas contrari, s'haurà d'esperar una mica més que abans i tornar-ho a intentar. Un cop hagi funcionat, s'haurà d'editar el fitxer/boot/grub/menu.lst and i afegir el paràmetre rootdelay=90 a la línia del nucli actual (error no. 290153).

Kubuntu KDE4 remix

En alguns casos,l'actualització des d'un sistema Hardy Heron KDE 4 Remix al Kubuntu 8.10 no es duu a terme automàticament per a totes les aplicacions. Això pot passar si en algun punt es va suprimir el paquet kubuntu-desktop. És altament recomanable assegurar-se que el paquet kubuntu-desktop estigui intal·lat abans de l'actualització, de la mateixa manera que el paquet kubuntu-kde4-desktop també ho estigui si utilitzeu el KDE4. L'actualitzador de la versió ja tindrà en compte això, però en cas d'actualitzacions manuals, serà l'usuari qui ho haurà de tenir en compte.

No es pot entrar després d'actualitzar el Kubuntu 8.04 KDE 4 Remix

Després d'actualitzar la versió a partir de la 8.04 KDE 4 Remix, en entrar es tornarà directament a la pantalla d'entrada, degut al fet que l'enllaç a l'x-session-manager alternatiu no s'actualitza correctament. Haureu de seleccionar «KDE» des del menú de la sessió abans d'entrar, i arreglar-lo amb l'ordre update-alternatives --set x-session-manager /usr/bin/startkde. (Informe d'error 287488).

Compatibilitat amb l'ssl/blowfish-v0.2; la versió 2:0:1 no és a l'encfs

La compatibilitat amb aquest algorisme antic deixà d'existir a partir de la versió 1.4.x de l'encfs, inclosa a l'Ubuntu 8.10. Abans de realitzar l'actualització, els usuaris d'aquest algorisme hauran de migrar manualment els seus volums encfs a un de nou creat amb la versió nova. De manera alternativa, podran mantenir una versió antiga de l'encfs per a poder llegir els volums.

Problemes d'actualització a la PlayStation 3

La pantalla gràfica de benvinguda de l'arrencada s'ha d'inhabilitar en actualitzar sistemes PlayStation 3 des de l'Ubuntu 8.04 (informe d'error no. 285218). Vegeu les notes de la versió de la PS3 (en anglès) per a obtenir-ne més detalls.

Altres problemes coneguts

Blocatges del sistema amb els adaptadors de xarxa sense fil 4965 d'Intel

La versió del controlador d'adaptadors per a xarxa sense fil iwlagn per als xips 4965 d'Intel que s'inclou al nucli Linux 2.6.27 provoca pànics al nucli en utilitzar-la en xarxes 802.11n o 802.11g. Els usuaris afectats per aquest problema poden instal·lar el paquet linux-backports-modules-intrepid per a obtenir una versió més nova del controlador que corregeixi el problema. La raó per la qual aquest pedaç no s'inclou al paquet principal del nucli és perquè requereix una versió nova del controlador.

No es poden tornar a activar els adaptadors de xarxa sense fil 3945/4965 d'Intel en iniciar amb l'interruptor d'inhabilitació activat

En iniciar aquells ordinadors portàtils que incloguin els xips d'adaptador de xarxa sense fil 3945 o 4965 d'Intel amb l'interruptor d'inhabilitació de l'antena activat (és a dir, amb la xarxa sense fil inhabilitada) no es podrà tornar a habilitar la xarxa sense fil a través d'aquest. Consulteu l'informe d'error no. 193970 per a obtenir-ne més informació. Com a solució temporal, els usuaris afectats haurien d'iniciar el sistema amb l'interruptor desactivat. Es preveu que una propera actualització del nucli solucionarà aquest problema.

El controlador ath5k per a adaptadors de xarxes sense fil d'Atheros no està habilitat per defecte

La versió dels controlador d'adaptadors per a xarxa sense fil ath5k per als dispositius del fabricant Atheros inclosa al nucli Linux 2.6.27 interfereix amb el controlador madwifi, per la qual cosa s'ha inhabilitat de manera predeterminada. Un gran nombre de xips d'Atheros funcionaran amb el controlador madwifi, però és possible que els més nous no hi siguin compatibles i que el madwifi no funcioni amb el mètode d'autenticació WPA. En cas que tingueu un dispositiu d'Atheros que no funcioni amb el controlador madwifi, és recomanable que instal·leu el paquet linux-backports-modules-intrepid-generic, el qual inclou una versió actualitzada del controlador ath5k. Tot i no estar instal·lat per defecte, el paquet linux-backports-modules-intrepid-generic s'inclou al CD i DVD de l'Ubuntu 8.10 per a fer-ne més fàcil la instal·lació.

Funcionament limitat per a la connexió dinàmica de les tauletes gràfiques de Wacom

L'X.Org 1.5 permet detectar els dispositius d'entrada automàticament, però en el cas de les tauletes gràfiques de Wacom per ara això es limita només a la detecció del llapis. Els usuaris de tauletes gràfiques que vulguin utilitzar altres funcions dels dispositius d'entrada hauran de configurar-los de manera estàtica al fitxer /etc/X11/xorg.conf.

Ordre d'arrencada iSCSI

Pot ser que els sistemes de fitxers en suports iSCSI no es muntin automàticament a l'inici, tot i estar especificats al fitxer /etc/fstab, si es requereix un adaptador Ethernet de pont o vinculat per a accedir al suport iSCSI. Com a solució temporal, es pot reiniciar el servei open-iscsi i muntar el sistema de fitxers afectat manualment després de l'inici del sistema un cop la interfície d'Ethernet en qüestió s'hagi activat. Això no afecta els sistemes equipats amb una interfície Ethernet normal.

Vegeu l'informe d'error no. 227848.

No es poden muntar múltiples dispositius iSCSI al mateix temps

Actualment no es poden muntar múltiples dispositius iSCSI al mateix temps. Els sistemes configurats per a utilitzar més d'un dispositiu iSCSI no s'haurien d'actualitzar a l'Ubuntu 8.10.

Per a obtenir més informació sobre l'error i un intent de solucionar-ho, vegeu l'informe d'error no. 289470.

La xarxa sense fil no funciona amb el controlador ath_pci després d'aturar temporalment

Els dispositius de xarxa sense fil que utilitzen el controlador ath_pci, com ara la targeta de xarxa sense fil AR5212 d'Atheros, no podran connectar-se a la xarxa després d'utilitzar les funcions d'aturada temporal i represa. Com a solució temporal, els usuaris afectats poden crear un fitxer anomenat /etc/pm/config.d/madwifi que contingui la línia següent:

  SUSPEND_MODULES=ath_pci

Això farà que el mòdul es descarregui abans de l'aturada temporal, i que es torni a carregar en reprendre.

Possible manca de fitxers en sistemes instal·lats a partir d'imatges diàries prèvies a l'alliberament

Un error existent en les imatges diàries d'escriptori publicades abans de l'alliberament va causar que alguns fitxers de localització no s'instal·lessin al sistema. Aquest problema es pot corregir instal·lant i desinstal·lant els paquets de llengua.

Els usuaris que instal·laren la versió beta o candidata de l'Ubuntu 8.10 no s'hi veuran afectats.

Funcionament del Bluetooth al Kubuntu

El Bluetooth no funciona al Kubuntu 8.10 degut al fet que el Kubuntu encara no és compatible amb la pila del bluez 4.x, la qual es requereix per al nucli inclòs a la versió 8.10.

S'està estudiant una possible solució per a publicar-la com a actualització posterior al llançament (informe d'error no. 280997).

El KNetworkManager no pot gestionar connexions amb adreces IP estàtiques

El KNetworkManager del Kubuntu 8.10 a vegades falla en connexions que requereixen configuracions amb adreces IP estàtiques (informe d'error no. 280762). Les connexions que utilitzin adreces IP configurades amb el DHCP no es veuran afectades per aquest problema.

Utilització de l'usb-creator amb imatges de la versió 8.04.1 (Hardy)

La funció de persistència no és compatible amb les imatges de la versió 8.04.1. En crear un disc USB amb l'usb-creator i la opció de persistència activada, es mostrarà un indicador del busybox.

Només els canals de xarxa sense fil dels EUA estan habilitats per defecte per al controlador dels xips 3945 d'Intel

El controlador d'adaptadors de xarxes sense fil iwl3945 estableix el dels EUA com a domini de regulació de xarxes sense fil per defecte, per la qual cosa les xarxes sense fil que utilitzin canals prohibits per les lleis dels EUA en principi no funcionaran, tot i estar permesos per les lleis europees o japoneses. Això afecta els canals IEEE 802.11b/g no. 12 (Europa i Japó), no. 13 (Europa i Japó), i no. 14 (només el Japó), aixó com tots els canals 802.11a. Tingueu en compte que altres controladors poden estar afectats per aquest problema; aquest és l'únic per al qual s'ha confirmat fins ara.

La solució temporal implica afegir la línia següent al fitxer «/etc/modprobe.d/options» si utilitzeu aquest controlador en xarxes sense fil europees:

options cfg80211 ieee80211_regdom=EU

De manera alternativa, afegiu-hi la línia següent si us cal utilitzar aquest controlador en canals de xarxa sense fil japonesos:

options cfg80211 ieee80211_regdom=JP

La base de dades de la SASL de Cyrus es crea amb permisos incorrectes

La SASL de Cyrus crea la base de dades per al seu connector sasldb2 amb els permisos incorrectes. Com a resultat d'això, els altres usuaris de la base de dades, com ara el cyrus-imap, no podran accedir-hi i fallaran. Això no afectarà a aquelles actualitzacions de bases de dades existents en una versió anterior. La solució temporal passa per canviar manualment el grup del fitxer /etc/sasldb2 a sasl:

$ sudo chgrp sasl /etc/sasldb2

Vegeu l'informe d'error no. 288478 per a obtenir més detalls.

Accés a l'entorn d'execució del Java (JRE)

Per a utilitzar programes creats amb el Java haureu d'instal·lar el paquet «openjdk-6-jre», el qual conté l'entorn d'execució del Java (JRE). Si voleu desenvolupar programes en Java, haureu d'instal·lar el paquet «openjdk-6-jdk». Per a fer que les miniaplicacions Java funcioni al navegador Firefox i a d'altres navegadors compatibles en arquitectures x86, haureu d'instal·lar el paquet «icedtea6-plugin» manualment.

El JRE i el connector de miniaplicacions del Java s'instal·len per defecte a la sessió d'usuari del DVD autònom de l'Ubuntu, però no s'instal·len en altres suports degut a la manca d'espai. De totes maneres, degut a una funció no implementada aquests paquets no s'instal·laran en dur a terme la instal·lació gràfica del DVD, per la qual cosa s'haurà de fer manualment un cop finalitzada.

Problemes amb l'expulsió dels CD

Després d'expulsar un disc CD, la safata de la unitat es tornarà a tancar immediatament, amb la qual cosa es dificulta la retirada del disc per part de l'usuari (error no. 283316). Això es pot solucionar temporalment en prémer el botó d'expulsió un altre cop abans que el CD s'hagi tornat a muntar, acció després de la qual la safata romandrà oberta. Està planificat solucionar aquest problema amb una actualització posterior a l'alliberament.

Blocatges en utilitzar els efectes d'escriptori amb les targetes 830MG i 845G d'Intel

Hi ha un error en el controlador de vídeo d'Intel per a les targetes integrades 830 i 845 més antigues que s'utilitzen a ordinadors portàtils com ara l'IBM R30. Els efectes d'escriptori amb el compiz no funcionaran en aquests xips i blocaran el sistema. En dur a terme instal·lacions noves, hauríeu d'activar el mode gràfic a prova de fallades (en prémer la tecla F4 a la pantalla d'inici) per a aquests sistemes i desactivar els efectes d'escriptori a través del menú Sistema -> Preferències -> Aparença, on haureu de fer clic a l'opció «Cap».

Problemes a la PlayStation 3

Hi ha diversos altres problemes coneguts que afecten els sistemes PlayStation 3, els quals es documenten amb més detall a lesnotes de la versió de la PS3 (en anglès). Els més destacats són:

 • Per a tornar al sistema operatiu XMB de la PlayStation 3 de Sony des de l'indicador d'arrencada, els usuaris hauran d'escriure «game» i prémer la tecla de retorn (error no. 277839). En cas que això no sigui possible, s'haurà d'efectuar un reinici total (consulteu el manual d'instruccions de la PS3 per a obtenir-ne els detalls) per a tornar a l'XMB el proper cop que s'arrenqui.

 • És possible que de manera ocasional es produeixi un blocatge de la sortida amb un missatge semblant al següent: «IRQ 50: nobody cared». L'error ja s'ha comunicat als desenvolupadors del projecte original. Per a forçar l'aturada en cas que es produeixi aquest problema, premeu i manteniu el botó d'engegada de la PS3 fins que sentiu dos tons. El sistema arrencarà normalment el proper cop que s'engegui (error no. 220370).

 • El gestor de xarxes NetworkManager no mostra una llista de les xarxes sense fil disponibles, tot i que és possible connectar-se a una xarxa sense fil amb un identificador SSID utilitzant l'opció «connecta't a la xarxa sense fil oculta» (error no. 289977). Tampoc es pot connectar a xarxes WPA/WPA2, tot i que les xarxes WEP sí que funcionen (error no. 289982).

IntrepidReleaseNotes/ca (last edited 2008-11-05 19:12:55 by p54A11B52)