LCoC

קוד ההתנהגות למהיגים באתר אובונטו העולמי.

קוד ההתנהגות של אובונטו מתאר את הסטנדרטים לכל חבר בקהילת אובונטו. לעומת זאת, על מנהיגים לנהוג בסטנדרטים גבוהים יותר. מסמך זה מספק קווים מנחים ומסביר לכל החברים את הסטנדרטים הגבוהים בהם צריכים לעמוד מנהיגים בקהילת אובונטו.

מספר רב של אנשים מחזיקים בעמדות הנהגה באובונטו - ממנהיגים של קבוצות תרגום, עד חברים המחזיקים בתפקידים במועצה הטכנית ומועצת הקהילה. קהילתנו תלוייה במרץ ובהשראה של אנשים רבים הבונים קבוצות מקומיות (LoCo) או צוותי פרוייקטים הממוקדים במטרה מסויימת. אנו מצפים מכל מי שממלא תפקיד מנהיגותי, לנהוג בהתאם לקוד ההתנהגות הגבוה שלהלן.

הנהגה באמצעות דוגמה אישית

אנו מצפים להנהגה באמצעות דוגמה אישית. באובונטו, מנהיגות היא לא פרס או תואר; היא זכות מיוחדת. מנהיג יחזיק בתפקידו כל עוד הוא או היא ינהגו כמנהיג. מכאן, שעליהם לנהוג באדיבות, כבוד ואמון כמו שהם מתוארים בקוד ההתנהגות של אובונטו. כמו כן, תרומותיהם ממושכות, משמעותיות, ואמינות בתקופת זמן ההנהגתם. מנהיגים באובונטו אינם שליטים יחידים. מנהיגים באובונטו לא יכולים ולא ישארו מנהיגים רק מכיוון שהם הגיעו לשם ראשונים. תפקידם נובע מהכרה משותפת וכבוד מצוותם.

כיבוד התהליכים והעקרונות באובונטו

קוד ההתנהגות אינו חל על מנהיגים בלבד. הוא חל על מנהיגים יותר. מנהיגים מראים יותר סובלנות, רוכשים יותר כבוד, ואדיבים יותר מחברים אחרים בקהילת אובונטו. כמנהיגים, הם מייצגים את קבוצתם, ובסופו של דבר, את פרוייקט אובונטו כולו. מנהיגים עושים את המיטב לשקף את הערכים עליהם מבוססת אובונטו ואת ההתנהגות אותה אובונטו רואה בחשיבות עליונה. בנוסף, הם דואגים לנהוג בהתאמה לעקרונות ומבנה הניהול של אובונטו, ועובדים מתוך המערכת של אובונטו כדי לשנות אותם.

האצלת סמכויות

אמן נשפט על פי פעולותיו. מנהיג נשפט על פי פעולות צוותו. מנהיג באובונטו יודע מתי לבקש עזרה ומתי לקחת צעד אחורה. מנהיגים טובים יודעים מתי לא לקחת החלטה, אלא להאציל אותה לקבוצתם. המנהיגים הטובים ביותר מאזנים עבודה קשה בקהילה. כמובן שמנהיגות אינה אומרת שעל מנהיגים להאציל עבודה לא נעימה לאחרים. במקום, מנהיגים מאזנים עבודה קשה בעצמם -- מנהיגות באמצעות דוגמה אישית -- עם האצלה לאחרים ועבודה קשה בעצמם. המטרה החשובה ביותר למנהיג היא להבטיח שקבוצתו והחברים בה מצליחים.

קרדיט

מנהיג טוב אינו מחפש את אורות הזרקורים אלא יעדיף לברך את קבוצתו על העבודה אותה הם עושים. כיוון שלעיתים קרובות מנהיגים יותר גלויים מאשר צוותם, מנהיגים באובונטו משתמשים בנגישותם להאיר על עבודתם הטובה של חבריהם לקבוצה ואחרים.

אינטרסים סותרים

מנהיג מבחין כאשר ישנם עימותים או חוסר הסכמה ומאציל החלטות לאחרים בצוות או לצוותים אחרים או מועצות מנהלות. כאשר בספק, מנהיגים שואלים באופן פומבי לדעה שנייה. הם מבינים שאינטרסים סותרים מדומים חשובים באותה מידה כמו אינטרסים סותרים אמיתיים והם מודעים לתפיסות שונות; הם מבינים שפעולותיהם מוכתמות על ידי קונפליקטים מדומים ואמיתיים כאחד.

שמירת האישי אישי

קבוצה היא לא שלוחה של אישיות המנהיג שלה, רגשותיו האישיים ומאווייו של המנהיג יסטו מפני האינטרסים של קבוצתם. בהתנהגותם עקב מעמדם כמנהיגים, אין על מנהיגים להתעלם מאמונותיהם, רגשותיהם ועקרונותיהם אלא להעמיד את האינטרסים של קבוצתם וקהילת אובונטו מעל לקבעונותיהם. מנהיגים לוקחים בחירות קשות אך זהירים מספיק בכדי לפעול בצורה הטובה ביותר למען קהילותיהם. הם עובדים בתהליכים מבוססים בקהילה ומאצילים החלטות לאחרים אשר יכולים לבצען.

פרישה

קוד ההתנהגות של אובונטו דן בחשיבות של עזיבת תפקיד בהתחשבות. זה חשוב בפרט למנהיגים האחראים להחלטות או תהליכים ספציפים - לדוגמה, אם השתתפותך נדרשת לצורך מניין חוקי במועצה. אם לחברים בתפקיד מנהיגותי אין זמן למלא את תפקידם באופן זמני, עליהם להזהיר את קבוצתם מראש. אם העדרות נעשית ממושכת, עליהם לעזוב את תפקידם עד שיהיה ברשותם יותר זמן למלאו. בדומה, על מנהיגים לעזוב תפקיד בהתחשבות -- כמתואר בקוד ההתנהגות של אובונטו. כאשר לוקחים תפקיד מנהיגותי באובונטו, הם מתחייבים לעזוב בהתחשבות ולהבטיח שאחרים בקבוצה יוכלו להמשיך בקלות היכן שהפסיקו.

שים לב שמצב זה פחות חשוב במקרים שתפקיד המהנהיגות אינו "חוסם" החלטות כאשר האדם נעדר. לדוגמה, כאשר אתה חלק מקבוצה של 50 אחראים, היעדרות ארוכה אינה אומרת בהכרח שעליך לפרוש, מכיוון שהחלטות לא ייחסמו בכך שלא תהיה נוכח. במהופך, אם תפקיד המנהיגות חיוני להחלטות, אזי על היעדרות ארוכה להיות מנוהלת בהתאם, ועליך לשקול לפרוש או לפחות להעמיד מחליף בזמן שתיעדר.

IsraeliTeam/Hebrew/LCoC (last edited 2010-06-10 06:59:20 by ddorda)