fi


Contents

 1. Laitevaatimukset
 2. Asentaminen
  1. Suositellut paketit asentuvat oletuksena
  2. Asennusohjelma näyttää vääriä tietoja asennettaessa suurimmalle yhtenäiselle vapaalle tilalle
  3. Lepotila ei välttämättä toimi automaattisen osioinnin jälkeen
  4. Suggests removing boot medium after installing on ARM-based Babbage boards
 3. Päivittäminen
  1. Käynnistymisongelmia Intel D945 -emolevyillä
  2. Päivitettäessä betasta saatetaan käyttää ”LABEL=”-valitsinta /etc/fstab:ssa
  3. Pythonin ImportError-virhe päivitettäessä ennen Ubuntu 9.04:n julkaisukandidaattia asennetuista järjestelmistä
  4. Päivitettäessä alpha-versioista on tarpeen salattujen kotikansioiden uudelleensalaus
  5. Päivitettäessä Ubuntu 8.10:stä lilo-ohjelma voi olla asennettuna
  6. Langattoman sääntelyalueen asettamista moduulivalitsimella ei enää tueta
  7. Kubuntua päivitettäessä tulee Verkon hallinta -sovelma lisätä uudelleen
  8. X server crashes when using a wacom tablet
  9. Kubuntun Verkon hallinta -sovelma ei yhdistä WPA2-verkkoihin
  10. Kubuntu saattaa jättää tarpeettomia virranhallintapaketteja
  11. Ctrl-Alt-Askelpalautin on oletuksena poissa käytöstä Xorgissa
  12. Muutos saatavilla olevien päivitysten ilmoituksiin
  13. iSCSI upgrades fail to generate initramfs
 4. Muut tunnetut ongelmat
  1. ext4:ään vaihtaminen vaatii grubin päivittämisen käsin
  2. Ajoittaiset jumiutumiset mahdollisia ARM-arkkitehtuurilla
  3. Suorituskyvyn heikkeneminen Intel-grafiikkakorteilla
  4. Näytön jumiutuminen Intel-grafiikkakorteilla
  5. Lukittuminen poistettaessa tiedostoja ext4-tiedostojärjestelmistä
  6. Mahdollisuus tietojen menettämiseen muutettaessa ext4-osion kokoa
  7. Pulseaudio inadvertently enabled in Kubuntu when installing from DVD or upgrading with apt-get
  8. Apparmor-profiilit eivät ole yhteensopivia ecryptfs:n kanssa
  9. Avahi will not start if a .local domain is present
  10. Wubi käyttää olemassa olevaa "ubuntu"-kansiota ja poistaa sen asennuksen aikana
  11. Ajoittaisen jumittumiset mahdollisia ARM-arkkitehtuurilla
  12. Problems displaying text in Mythbuntu with Radeon driver
  13. Tracker index corruption
  14. Fujitsu Celsius H270 notebook and NVIDIA graphics driver
  15. Missing GNOME panels in Ubuntu Netbook Remix after using the desktop-switcher application
  16. Real-time clock driver not loaded on ARM NSLU2
  17. Amarok will not offer to download additional codecs when running Kubuntu from the live CD

Tässä julkaisumuistiossa kerrotaan tunnetuista huomion arvoisista asioista ja ongelmista Ubuntun versiossa 9.04 ja Ubuntun sisarjulkaisuissa liittyen niiden asentamiseen, päivittämiseen tai käyttöön.

Laitevaatimukset

Vaadittu keskusmuistin määrä Ubuntu 9.04 -julkaisulle on 256MB. Huomioi, että osa järjestelmän keskusmuistista saattaa olla näytönohjaimen käytössä. Pienimmällä vaaditulla muistin määrällä asennus kestää tavallista pidempään, mutta valmistuu lopulta, ja järjestelmä toimii kohtuullisella nopeudella asennuksen jälkeen.

Vähemmän muistia sisältävillä tietokoneilla saattaa olla mahdollista suorittaa asennus käyttämällä ”Asenna Ubuntu” -käynnistysvalintaa, jolloin käynnistetään vain asennusohjelma koko työpöydän sijaan. Vaihtoehtoisesti voi myös käyttää tekstitila-asennus-CD-levyä (”alternate”).

Asentaminen

Suositellut paketit asentuvat oletuksena

Debianin käytäntöjen mukaisesti paketinhallintaohjelma asentaa automaattisesti asennettavan paketin suosittelemat (Recommends) paketit riippuvuuksien lisäksi. Jos tätä toimintoa ei haluta käyttää tiettyä pakettia asennettaessa on paketti asennettava komennolla apt-get --no-install-recommends. Jos tämä ominaisuus halutaan kytkeä pysyvästi pois päältä, se tapahtuu asettamalla avain APT::Install-Recommends arvoon false tiedostossa '/etc/apt/apt.conf'. Huomaa että tämä saattaa joissain tilanteissa johtaa puuttuviin ominaisuuksiin.

(Tämä muutos tehtiin Ubuntu 8.10:ssä)

Asennusohjelma näyttää vääriä tietoja asennettaessa suurimmalle yhtenäiselle vapaalle tilalle

Jos asennusohjelmassa on valittavissa sekä Ubuntun asentaminen nykyisen käyttöjärjestelmän rinnalle että suurimman yhtenäisen vapaan tilan käyttö, ja valitaan jälkimmäinen asennustapa ”Käytä suurinta yhtenäistä vapaata tilaa”, asennusohjelma näyttää väärin asennuksen jälkeisen levynkäyttötilan. Toiminto kuitenkin toimii oikein ja asentaa Ubuntun suurimmalle tyhjälle osiolle. (364181)

Lepotila ei välttämättä toimi automaattisen osioinnin jälkeen

Asennusohjelman oletuksena tekemä osiointi saattaa joissain tilanteissa luoda niin pienen sivutusosion (swap-osion), että keskusmuisti ei mahdu sille. Tämä estää lepotilan käytön. Jos haluat käyttää lepotilaa varmista asennuksen aikana, että sivutusosio on vähintään yhtä suuri kuin järjestelmässä on keskusmuistia.

Suggests removing boot medium after installing on ARM-based Babbage boards

On the ARM-based Babbage board, the installation medium (an SD card) is reused as the boot medium after installation. When restarting the system at the end of installation, you will be prompted to remove the installation medium. This message is incorrect, and you should leave the SD card in place in order to be able to start the installed system. (364273)

Päivittäminen

Ubuntu 8.10 -käyttäjät voivat päivittää Ubuntu 9.04 -versioon helposti ja automaattisesti. Vanhempien Ubuntu-julkaisujen käyttäjien tulee päivittää ensin Ubuntu 8.10 -versioon, ja sitten versioon 9.04. Täydelliset ohjeet löytyvät osoitteista http://www.ubuntu.com/getubuntu/upgrading (englanniksi) ja http://wiki.ubuntu-fi.org/Paivittaminen (suomeksi).

Kubuntu-käyttäjät voivat päivittää suoraan Kubuntu 8.04:stä Kubuntu 9.04:ään. Tällä tavoin päivityksen tekevien käyttäjien suositellaan lukevan myös Ubuntu 8.10:n julkaisumuistion, sillä myös siellä mainitut ongelmat pätevät.

Käynnistymisongelmia Intel D945 -emolevyillä

Käyttäjät ovat ilmoittaneet tavallista hitaammasta SATA-kiintolevyjen havaitsemisesta Intel D945-emolevyillä Ubuntu 9.04:ää käytettäessä. Tämä voi johtaa järjestelmän putoamiseen initramfs:n busybox-komentokehoitteeseen virheilmoituksella ”Gave up waiting for root device”.. Odota minuutti tai kaksi ja poistu sitten initramfs:stä kirjoittamalla ”exit”. Käynnistymisen pitäisi nyt jatkua tavalliseen tapaan. Jos näin ei tapahdu, odota hieman pidempään ja yritä uudelleen. Kun järjestelmä on käynnistynyt, muokkaa tiedostoa /boot/grub/menu.lst ja lisää rootdelay=90 ytimen asetusriville nykyiselle käytössä olevalle ytimelle. (290153)

Päivitettäessä betasta saatetaan käyttää ”LABEL=”-valitsinta /etc/fstab:ssa

Järjestelmät jotka on asennettu Jaunty Alpha 5-, Jaunty Alpha 6- tai Ubuntu 9.04 beta -versioina saattavat käyttää ”LABEL=”-merkintätapaa tiedostossa ”/etc/fstab” eritelläkseen tiedostojärjestelmiä. Tämä saattaa aiheuttaa odottamatonta toimintaa myöhemmin jos koneeseen liitetään toinen levy, kuten USB-asema, jolla on risteävät nimiöt (label). Jos et ole varma että tämä on haluttua, on suositeltavaa vaihtaa käyttämään täydellisesti yksilöllisiä tunnistimia (UUID) näiden sijaan.

Jos esimerkiksi tiedostojärjestelmä tunnistetaan nimiöllä ”LABEL=home” tiedostossa /etc/fstab, löydät sen UUID-tunnisteen seuraavasti:

blkid -o value -s UUID -l -t LABEL=home

Nyt voit vaihtaa muodon ”LABEL=home” muotoon ”UUID=tuloste” jossa ”tuloste” on blkid-komennon tuloste.

Ubuntu 9.04:n julkaisukandidaattia tai lopullista versiota käyttäen asennetut järjestelmät eivät sisällä tätä ongelmaa.

Pythonin ImportError-virhe päivitettäessä ennen Ubuntu 9.04:n julkaisukandidaattia asennetuista järjestelmistä

Python-paketeissa oleva virhe aiheuttaa virheen Python-moduulien rekisteröimisessä tämänhetkisen Pythonin 2.6-version kanssa ennen Ubuntu 9.04:n julkaisukandidaattia asennetuissa järjestelmissä. Ongelma aiheuttaa virheilmoituksen

ImportError: No module named foo

vaikka moduulin tarjoava paketti olisikin asennettuna. Ongelman voi korjata suorittamalla komennon

sudo dpkg-reconfigure python-foo

jokaiselle toimimattoman moduulin tarjoavalle python-foo-paketille.

Päivitettäessä alpha-versioista on tarpeen salattujen kotikansioiden uudelleensalaus

eCryptfs:ää Jaunty Alpha -julkaisujen aikaan käyttäneitä käyttäjiä kehotetaan salaamaan kaikki salatut tiedostot uudelleen. 2.6.28-ytimen ohjelmavirhe aiheutti satunnaisen ydinmuistin osien kirjoittamisen eCryptfs-salattujen tiedostojen otsikkotietoihin. Korjaus on toteutettu Ubuntu-käyttäjille Ubuntu 9.04:n julkaisukandidaatin ytimessä. Ubuntun tätä uutta ydintä käyttävien eCryptfs-käyttäjien tulee salata uudelleen jokainen salattu tiedosto käyttämällä komentoa /usr/bin/ecryptfs-rewrite-file. Lisätietoja, katso ecryptfs-rewrite-file(1). (345544)

Päivitettäessä Ubuntu 8.10:stä lilo-ohjelma voi olla asennettuna

Työpöytä-CD-levyltä asennetut Ubuntu 8.10 -järjestelmät sisälsivät virheellisesti ”lilo”-paketin ”grub”-paketin lisäksi, vaikkakin ”grub”:ia käytettiin käynnistämiseen. Jos Ubuntu päivitetään suositeltua Päivitysten hallinta -päivitystapaa käyttäen, ”lilo”-paketti poistetaan jos se ei vaikuta olevan käytössä. Jos päivität jollain toisella tavalla ja olet varma että haluat käyttää vain GRUB-käynnistyslatainta, on suositeltavaa poistaa ”lilo”-paketti käsin. bugi 314004

Langattoman sääntelyalueen asettamista moduulivalitsimella ei enää tueta

Ubuntu 9.04 ottaa käyttöön langattoman säätelyn CRDA-kehyksen tietyssä sijainnissa käytettävissä ja näkyvissä olevien langattomien kanavien hallintaan. Jos aiemmin jouduit käyttämään alla olevan kaltaista moduulivalitsininta /etc/modprobe.d/options-tiedostossa pääsyn mahdollistamiseksi tietyille kanaville ympäristössäsi, on mahdollista että langaton verkko ei toimi lainkaan:

 • options cfg80211 ieee80211_regdom=EU

Tämä ydinmoduulin valitsin tulee poistaa päivitettäessä Ubuntu 9.04:ään ja käyttää iw reg -komentoa sen sijaan.

Kubuntua päivitettäessä tulee Verkon hallinta -sovelma lisätä uudelleen

Päivitettäessä Kubuntu 8.10:stä uusi Verkon hallinta -sovelma tulee lisätä paneeliin käsin. (349066)

plasma-1.png

plasma-2.png

plasma-3.png

Napsauta Plasma-kuvaketta oikeasta alareunasta.

Napsauta Lisää sovelmia.

Kaksoisnapsauta kohtaa ”Network Management”.

X server crashes when using a wacom tablet

The wacom driver in Ubuntu 9.04 supports automatic configuration, but it conflicts with manual device entries for wacom tablets in /etc/X11/xorg.conf, causing the X server to crash either on startup or shutdown. Please comment out or remove the entries from xorg.conf to get rid of the crashes. (358643)

Kubuntun Verkon hallinta -sovelma ei yhdistä WPA2-verkkoihin

Kubuntun Verkon hallinta -sovelma ei yhdistä WPA2-verkkoihin eikä tiettyihin VPN-järjestelmiin. Voit käyttää (DVD:lle sisällytettyä) knetworkmanager-ohjelmaa tai network-manager-gnomea ongelman kiertämiseksi. (339313)

Kubuntu saattaa jättää tarpeettomia virranhallintapaketteja

Kubuntun päivitys saattaa jättää järjestelmään virranhallintaan liittyvät paketit "kde-guidance-powermanager" ja "guidance-power-manager". Ne voi poistaa.

Ctrl-Alt-Askelpalautin on oletuksena poissa käytöstä Xorgissa

X:n käynnistämiseksi uudelleen käytetty Ctrl-Alt-Askelpalautin-näppäinyhdistelmä on nyt oletuksena poissa käytöstä, jotta vahingossa painetun näppäinyhdistelmän ongelma poistuisi. Tämän toiminnon haluavat käyttää voivat ottaa sen käyttöön xorg.conf-tiedostossa tai suorittamalla komento dontzap --disable.

Muutos saatavilla olevien päivitysten ilmoituksiin

Ubuntu 9.04 tuo muutoksen pakettipäivitysten käsittelyyn, käynnistäen update-manager-ohjelman (Päivitysten hallinta) suoraan näyttämättä ilmoituskuvaketta Gnomen paneelissa. Käyttäjiä muistutetaan edelleen turvallisuuspäivityksistä päivittäin, mutta turvallisuuteen liittymättömistä päivityksistä kerrotaan vain kerran viikossa.

Aiempaa ilmoitustapaa haluavat käyttäjät voivat palauttaa aiemman toiminnallisuuden käyttämällä seuraavaa komentoa:

gconftool -s --type bool /apps/update-notifier/auto_launch false

iSCSI upgrades fail to generate initramfs

Upgrades of systems using iSCSI will fail to generate the initramfs. As a workaround, edit /usr/share/initramfs-tools/hooks/iscsi and change this line:

copy_exec /usr/sbin/iscsistart /sbin

to this:

copy_exec /sbin/iscsistart /sbin

This will be fixed in a post-release update (Bug:364616).

Muut tunnetut ongelmat

ext4:ään vaihtaminen vaatii grubin päivittämisen käsin

Jos aiot päivittää ”/”- tai ”/boot”-tiedostojärjestelmäsi ext2:sta tai ext3:sta ext4:ään säilyttäen tiedot (kuten dokumentoitu ext4-wikissä), sinun täytyy myös käyttää ”grub-install”-komentoa Ubuntu 9.04:ään päivittämisen jälkeen asentaaksesi käynnistyslataimen uudelleen. Jos et tee tätä, käynnistyssektorille asennettu GRUB-versio ei osaa lukea ydintä ext4-tiedostojärjestelmästä ja järjestelmä ei käynnisty.

Ajoittaiset jumiutumiset mahdollisia ARM-arkkitehtuurilla

ARM-siirros ei tällä hetkellä tue ppoll()- ja pselect()-järjestelmäkutsuja, mikä ajoittain johtaa juuritiedostojärjestelmän liittämisen epäonnistumiseen käynnistettäessä. Tämä on resurssikilpailutilanne, ja käynnistämisen yrittäminen uudelleen ratkaisee ongelman. Järjestelmäkutsujen lisäämiseksi tehdään parhaillaan töitä, ja ne tullaan tarjoamaan päivityksenä Ubuntu 9.04:n ytimeen jonkin aikaa julkaisun jälkeen.

Suorituskyvyn heikkeneminen Intel-grafiikkakorteilla

Intel-grafiikkapiirien käyttäjät ovat ilmoittaneet suorituskyvyn laskemisista Ubuntu 8.10:ssä verrattuna aiempiin julkaisuihin (252094). Monet näistä on korjattu Ubuntu 9.04:ään, mutta jotkin ovat vielä jäljellä.

 • Jotkin käyttäjät ovat huomanneet paremman suorituskyvyn käyttämällä ”greedy”-migraatioheuristiikkaa. Tämä voidaan ottaa käyttöön suorittamalla ”sudo gedit /etc/X11/xorg.conf” ja lisäämällä ”Option "MigrationHeuristic" "greedy"” ”xorg.conf”-tiedoston ”Device”-osioon.

 • Vaihtoehtoisesti uusi kokeellinen kiihdytysarkkitehtuuriasetus, ”DRI2/UXA”, on saatavilla Intel-grafiikkojen käyttäjille. Testeissä on havaittu sen tuovan merkittäviä suorituskykyparannuksia joissain tapauksissa, mutta sisältää myös vakavien vakausongelmien riskin. Voit ottaa käyttöön sen suorittamalla ”sudo gedit /etc/X11/xorg.conf” ja lisäämällä ”Option "AccelMethod" "UXA"” ”xorg.conf”-tiedoston ”Device”-osioon. Suurinta vakautta hakevien käyttäjien on suositeltavaa pysyä oletuksena olevassa ”EXA”-kiihdytystavassa.

  Warning /!\ Joissain tapauksissa tämä johtaa graafisen ympäristön käynnistämättömyyteen tai käyttökelvottomuuteen. Käynnistä tällöin pelastustilaan tai paina Ctrl+Alt+F2 kirjautuaksesi tekstikonsoliin. Käytä komentoa ”sudo nano /etc/X11/xorg.conf” ja poista UXA-valinta.

 • Jos yllä olevat eivät auta, jotkin käyttäjät ovat kertoneen onnistumisista vanhempaa ajuriversiota käyttämällä.

Näytön jumiutuminen Intel-grafiikkakorteilla

Joidenkin Intel-grafiikkapiirien käyttäjät ovat kertoneet jumiutumisista tietyissä käyttötilanteissa (esimerkiksi i945-piireillä muutama minuutti keskeytystilan jälkeen, katso 339091). Useissa tapauksissa työpöytätehosteiden ottaminen pois käytöstä (Järjestelmä → Asetukset → Ulkoasu) auttaa.

Jos ongelma esiintyy myös ilman työpöytätehosteita, voidaan lisätä ”Option "DRI" "off"” ”/etc/X11/xorg.conf”-tiedoston ”Device”-osioon kuten kerrottu ylempänä. Tämä poistaa käytöstä 3D-kiihdytyksen ja työpöytätehosteet, mutta tekee keskeytystilasta jälleen luotettavan ja estää eri tyyppisiä kaatumisia.

Näitä jumiutumisia tapahtuu erityisesti i965-piireillä (359392), mistä johtuen työpöytätehosteet on oletuksena poissa käytöstä lopullisessa julkaisussa. Ne sallitaan jälleen käyttöön Ubuntu 9.04:ään tarjottavalla päivityksellä, kun ongelma on ratkaistu.

Lukittuminen poistettaessa tiedostoja ext4-tiedostojärjestelmistä

Jotkut käyttäjät ovat raportoineet ytimen lukittumisesta poistettaessa tiedostoja ext4-tiedostojärjestelmästä (bugi 330824). Ongelmaa tutkitaan parhaillaan ja korjaus julkaistaan luultavasti päivityksenä. Ongelman voi välttää asentamalla Ubuntun oletuksena tarjolla olevalle ext3-tiedostojärjestelmälle ja muuttamalla tiedostojärjestelmän ext4-muotoon vasta kun korjaus on julkaistu (tiedostojärjestelmän muuttaminen on neuvottu ext4:n wikissä).

Mahdollisuus tietojen menettämiseen muutettaessa ext4-osion kokoa

resize2fs-työkalu saattaa aiheuttaa tietojen menetyksen suurennettaessa tai pienennettäessä ext4-osiota. Lisätietoja löytyy ohjelman kehittäjän sähköpostiviestistä. Valitettavasti saimme tästä tiedon liian myöhään jotta olisimme ehtineet korjata sen Ubuntu 9.04:ään. Jos haluat muuttaa ext4-osioiden kokoa Ubuntun työkaluilla, voit kiertää ongelman poistamalla "flex_bg"- ja "unit-bg" -asetukset käytöstä. Tämä tapahtuu komennolla

tune2fs -O ^flex_bg,^uninit_bg /dev/laitetiedosto
e2fsck /dev/laitetiedosto

Tätä komentoa ei saa suorittaa liitetylle osiolle!

Suosittelemme kuitenkin vahvasti olemaan tavallistakin huolellisempi varmuuskopioinnin kanssa ennen ext4-osion koon muuttamista.

Pulseaudio inadvertently enabled in Kubuntu when installing from DVD or upgrading with apt-get

When installing Kubuntu 9.04 from the DVD images, or upgrading to Kubuntu 9.04 from a previous release using apt-get dist-upgrade, the pulseaudio package will be installed in error. This package is not intended to be installed as part of the Kubuntu desktop. Users can remove this package with the command:

sudo apt-get purge pulseaudio

Apparmor-profiilit eivät ole yhteensopivia ecryptfs:n kanssa

When using encrypted directories together with apparmor in enforcing mode, apparmor will deny access to certain files unexpectedly because the Linux kernel sees the process as accessing the file via both the unencrypted and encrypted paths (359338). As a workaround, users can modify their apparmor profiles under /etc/apparmor.d/ to grant permissions to @{HOME}/.Private/**.

Avahi will not start if a .local domain is present

The avahi-daemon package, which implements the mDNS "zeroconf" standard, includes a check to avoid running when a conflicting .local DNS domain is present. It is reported that some ISPs advertise such a .local domain on their networks, which will leave Ubuntu 9.04 hosts unable to see names advertised on the local network (327362).

To force the use of mDNS on a network configured this way, users can run the commands:

sudo sed -i -e'/AVAHI_DAEMON_DETECT_LOCAL/s/1/0/' /etc/default/avahi-daemon
sudo service avahi-daemon start

Wubi käyttää olemassa olevaa "ubuntu"-kansiota ja poistaa sen asennuksen aikana

Jos Ubuntu asennetaan Wubia käyttäen osiolle, jolla on "ubuntu"-niminen kansio, tätä kansiota käytetään asennuksen aikana ja se poistetaan kokonaan poistettaessa Wubi-asennusta (364166). Tämä johtaa kaikkien kyseisessä kansiossa olleiden tiedostojen menettämiseen. Jos osiolla on "ubuntu"-niminen kansio, se kannattaa nimetä uudelleen ennen Ubuntun asentamista Wubilla.

Ajoittaisen jumittumiset mahdollisia ARM-arkkitehtuurilla

Tämänhetkinen ARM-käännös ei tue ppoll() ja ppselect() -järjestelmäkutsuja. Tämä saattaa joskus estää juuritiedostojärjestelmän liittämisen käynnistyksen yhteydessä. Näin tapahtuu kuitenkin harvoin, ja uudelleenkäynnistäminen yleensä auttaa. Järjestelmäkutsujen käyttöönotto on parhaillaan työn alla ja päivitys Ubuntu 9.04:n ytimeen julkaistaan myöhemmin.

Problems displaying text in Mythbuntu with Radeon driver

The mythtv frontend in mythbuntu fails to render fonts correctly when using the radeon driver and DRI is enabled (341898). This issue is expected to be resolved in a post-release update soon after release. In the meantime, users can work around this problem by disabling DRI in their X configuration.

Tracker index corruption

In some cases it can happen that the index of the "tracker" desktop search engine becomes invalid. A dialog will be shown, offering you to "Reindex all contents". This button does not work, and the tracker service might start to use large amounts of CPU and disk resources. As a workaround, please press Alt+F2 and run tracker-processes -r. This will be fixed in a post-release update soon (see bug 361205).

Fujitsu Celsius H270 notebook and NVIDIA graphics driver

The NVIDIA graphics driver that is currently in Ubuntu 9.04 has an interaction problem that results in corruption of the internal flatpanel's EDID on the Fujitsu Technology Solutions Celsius H270 notebook, which will persist across reboots. It is not recommended to install Ubuntu 9.04 on this model notebook at this time (364965).

Missing GNOME panels in Ubuntu Netbook Remix after using the desktop-switcher application

When using the Switch Desktop Mode option to swap from netbook to classic, the GNOME desktop settings are not retained after a logout. Upon logging back in, users receive just the desktop background image, without the GNOME panels on the top & bottom of screen. This problem will be fixed in a post-release update soon (349519).

Real-time clock driver not loaded on ARM NSLU2

On ARM NSLU2 systems, the driver for the real-time clock is not loaded correctly on startup (353196). You can work around this after installation by running the following commands:

sudo apex-env setenv cmdline 'console=ttyS0,115200 noirqdebug'
sudo rm /etc/modprobe.d/local
sudo update-initramfs -u

Amarok will not offer to download additional codecs when running Kubuntu from the live CD

When started from the live session, Amarok will not offer to download additional media codecs when needed, so, for example, it will be unable to play MP3 files. This will work normally after the system is installed to the hard disk. (362538)

JauntyJackalope/ReleaseNotes/fi (last edited 2009-04-23 12:00:16 by 83)