bg


Contents

 1. Системни изисквания
 2. Инсталация
  1. Препоръчителни пакети инсталирани по подразбиране
  2. Заспиването може да не работи, когато се използва автоматично разделяне на диска
  3. В менюто за избор на операционна система на Ubuntu 9.10 RC не се показват някои опции
  4. Иконата OEM "подготовка за доставяне" не е достъпна в Kubuntu Netbook Edition
 3. Надграждане
  1. Вече не се поддържа настройване на безжичен регулиращ домейн чрез модул
  2. Надграждането от бета версия трябва да се извърши ръчно
  3. X сървъра забива при използването на таблети с марка Wacom
  4. Kubuntu може да запази ненужен пакет за управление на електрозахранването
  5. Клавишната комбинация Ctrl-Alt-Backspace е изключена по подразбиране в Xorg, конфигурира е чрез XKB
   1. Включване на клавишната комбинация Ctrl-Alt-Backspace в Ubuntu
   2. Включване на клавишната комбинация Ctrl-Alt-Backspace в Kubuntu
  6. Промяна при уведомяване за налични актуализации
  7. Надграждане на MySQL
   1. Настройка на MySQL Cluster
 4. Други известни проблеми
  1. Прехвърлянето на ext4 изисква ръчно обновяване на grub
  2. Началните задачи не могат да се изпълнят в chroot
  3. Avahi няма да стартира, ако има наличен .local домейн
  4. Графичния мениджър на пакети в Kubuntu не предупреждава, когато се инсталират неподписани пакети от хранилищата
  5. Amarok няма да предлага изтегляне на кодеци, когато се изпълнява от жив диск с Kubuntu
  6. Evince PDF визуализатор не работи с нестандартни домашни папки
  7. Sparc не се поддържа в Ubuntu 9.10

Тези бележки към изданието описват всички проблеми свързани с Ubuntu 9.10 и неговите варианти.

Системни изисквания

Минималната необходима памет за Ubuntu 9.10 е 256 МБ. Знайте, че част от вашата системна памет може да не е налична, защото се използва от графичната карта. Ако вашият компютър разполага само с минималното количество памет, инсталацията ще отнеме повече време, но ще завърши успешно и системата ще работи нормално.

За компютрите с по-малко памет можете да изберете опцията "Инсталиране на Ubuntu" от стартиращото меню на диска, за да се стартира само инсталатора, а не цялата графична среда или можете да използвате CD образа с алтернативна инсталация.

Инсталация

Препоръчителни пакети инсталирани по подразбиране

В съответствие с ръководството на "Debian Policy" (в което пише "Полетата 'Препоръчителни' трябва да съдържат пакети, които ще са заедно с този при всички необичайни инсталации"), пакетната система сега инсталира пакетите описани в Препоръчителни: поле с други инсталирани пакети, от които Зависи: по подразбиране. Ако искате някои пакети да не се инсталират, използвайте apt-get --no-install-recommends; Ако искате това да е за постоянно, задайте APT::Install-Recommends "false"; в /etc/apt/apt.conf. Знайте, че в резултат на това може да има липсващи функции в някои програми.

(Тази промяна беше направена в Ubuntu 8.10.)

Заспиването може да не работи, когато се използва автоматично разделяне на диска

Понякога автоматичното разделяне на диска може да задели дял за виртуална памет, който да е по-малък от физическата памет на системата. Това ще изключи заспиването (записване на сесията върху твърдия диск), защото образа на системата няма да се побере в дяла за виртуална памет. Ако искате да използвате опцията заспиване, трябва да се уверите, че размера на дяла за виртуална памет е голям, колкото инсталираната физическа памет. (Грешка:354126)

В менюто за избор на операционна система на Ubuntu 9.10 RC не се показват някои опции

След инсталирането на Ubuntu 9.10 Release Candidate, другите инсталирани операционни системи не се показват правилно в менюто за избор на операционна система. За да се поправи това, след като Ubuntu бъде инсталиран потребителите трябва да изпълнят sudo update-grub в Терминал. (Грешка:456776)

Иконата OEM "подготовка за доставяне" не е достъпна в Kubuntu Netbook Edition

Когато се използва опцията за OEM инсталация на Kubuntu Netbook Edition, на плота не се показва икона "подготовка за доставяне". Потребителите, които правят OEM инсталации на Kubuntu Netbook Edition, трябва да изпълнят oem-config-prepare в Терминал. (Грешка:386099)

Надграждане

Потребителите на Ubuntu 9.04 могат да надградят до Ubuntu 9.10 по лесен и автоматизиран начин. Потребителите на по-стара версия на Ubuntu, първо трябва да надградят до Ubuntu 9.04 и после до 9.10. Можете да намерите пълни инструкции на адрес http://www.ubuntu.com/getubuntu/upgrading.

Потребителите на Kubuntu могат да надградят директно от Kubuntu 8.04 до Kubuntu 9.10. За потребителите, които надграждат от Kubuntu 8.04 е препоръчително да прочетат бележки към изданието за Ubuntu 8.10 и за Ubuntu 9.04, понеже проблемите описани там, също могат да се случат.

Вече не се поддържа настройване на безжичен регулиращ домейн чрез модул

Ubuntu 9.10 използва безжичния модел CRDA за управление на кои безжични канали са използваеми и видими на съответното местоположение. Ако преди ви се е налагало да използвате опции на модул подобни на тези по-долу в /etc/modprobe.d/options , за да се разреши достъп до определени канали, тогава вероятно ще разберете, че безжичната мрежа не работи изобщо:

 • options cfg80211 ieee80211_regdom=EU

Трябва да премахнете тази опция от ядрото при надграждане до Ubuntu 9.10 и да използвате командата iw reg.

(Тази промяна беше направена в Ubuntu 9.04.)

Надграждането от бета версия трябва да се извърши ръчно

Грешка в пакета apt включен в Ubuntu 9.10 Beta пречи на автоматичното уведомяване за налични по-нови пакети. Потребителите, които са инсталирали или надградили до Ubuntu 9.10 Release Candidate, трябва да се уверят, че актуализациите се извършват при ръчното изпълнение на update-manager, натискат бутона Проверка и се инсталират новите актуализации. (Грешка:449535)

X сървъра забива при използването на таблети с марка Wacom

Wacom драйвера в Ubuntu 9.10 поддържа автоматично конфигуриране, но има конфликти с ръчните записи за Wacom устройства в /etc/X11/xorg.conf, което принуждава X сървъра да забие или при стартиране или при изключване. Моля сложете коментар или премахнете ръчните записи от xorg.conf, за да спрат забиванията. (Грешка:358643)

Kubuntu може да запази ненужен пакет за управление на електрозахранването

Надграждането до Kubuntu може да не премахне ненужния пакет "kde-guidance-powermanager" или "guidance-power-manager". Тези могат да се премахнат.

Клавишната комбинация Ctrl-Alt-Backspace е изключена по подразбиране в Xorg, конфигурира е чрез XKB

Клавишната комбинация Ctrl-Alt-Backspace за рестартиране на X сървъра сега е изключена по подразбиране, за да се отстрани проблема със случайно задействане на тази клавишна комбинация. Сега клавишната комбинация Ctrl-Alt-Backspace е конфигурирана като X клавиш (XKB), който замества "DontZap" опцията в X сървъра и позволява на всеки потребител поотделно да конфигурира тази настройка.

В резултат на това, включването и изключването на клавишната комбинация Ctrl+Alt+Backspace може да се направи по-лесно през графичната среда.

Включване на клавишната комбинация Ctrl-Alt-Backspace в Ubuntu

 • Изберете "Система"->"Предпочитания"->"Клавиатура"

 • Изберете раздела "Подредби" и натиснете бутона "Настройки на подредбата".
 • Изберете "Клавишна комбинация да спиране на X сървъра" и отбележете "Control + Alt + Backspace".

Включване на клавишната комбинация Ctrl-Alt-Backspace в Kubuntu

 • Натиснете Application launcher и изберете "Системни настройки"
 • Изберете "Регионални и езикови настройки".
 • Изберете "Клавиатурна подредба".
 • Натиснете "Включване на клавиатурни подредби" (в раздела Подредба).
 • Изберете раздела "Разширени". После изберете "Клавишна комбинация да спиране на X сървъра" и отбележете "Control + Alt + Backspace".

За допълнителна информация вижте: https://wiki.ubuntu.com/X/Config/DontZap

Промяна при уведомяване за налични актуализации

Ubuntu 9.10 директно стартира update-manager за обработка на актуализациите, вместо да покаже уведомителна икона в панела на GNOME. Потребителите се уведомяват за актуализации за сигурността на ежедневна база, но за актуализации, които не са свързани със сигурността, се уведомяват веднъж седмично.

Потребителите, които желаят да получават уведомявания за актуализации по предишния начин, могат да го направят като използват следната команда:

gconftool -s --type bool /apps/update-notifier/auto_launch false

(Тази промяна беше направена в Ubuntu 9.04.)

Надграждане на MySQL

В Ubuntu 9.10 по подразбиране се използва MySQL 5.1. MySQL 5.0 все още е достъпен през хранилището universe. Надграждането с update-manager правилно ще обработи прехода от MySQL 5.0 към MySQL 5.1. Обаче, ако се използва dist-upgrade, тогава прехода няма да се обработи правилно: mysql-server-5.0 ще бъде надграден вместо да бъде заменен от mysql-server-5.1. Ако MySQL 5.0 трябва да се запази, преди да започне надграждането, пакетите mysql-server и mysql-client трябва да се премахнат.

Настройка на MySQL Cluster

Ако MySQL е бил настроен да използва MySQL Cluster енджина (NDB енждин), надграждането до MySQL 5.1 няма да е сполучливо, докато пакетите mysql-dfsg-5.1 не поддържат MySQL Cluster. Вместо това, пакетите mysql-server и mysql-client трябва да се премахнат преди надграждане и mysql-server-5.0 трябва да се запази. update-manager автоматично ще се оправи с тази ситуация. Знайте, че MySQL 5.0 е в universe и няма да има същата поддръжка като MySQL 5.1 (който е в main).

Други известни проблеми

Прехвърлянето на ext4 изисква ръчно обновяване на grub

Ако решите да надградите вашите / или /boot файлови системи от ext2 или ext3 до ext4 (както е документирано в ext4 wiki), тогава трябва да използвате командата grub-install след надграждане до Ubuntu 9.04, за да се преинсталира програмата за начално зареждане. Ако не направите това, тогава инсталираната версия на GRUB няма да може да почете ядрото от ext4 файловата система и вашата система няма да стартира.

Началните задачи не могат да се изпълнят в chroot

Началните задачи не могат да се стартират в chroot, защото работят като услуги и се обработват в chroot, и не могат да комуникират извън chroot (Грешка:430224). Това ще принуди някои пакети, които са били преобразувани да използват начални задачи вместо инициализиращи скриптове. Препоръчително е потребителите да конфигурират техните chroots с /sbin/initctl сочейки към /bin/true, с изпълнение на следните команди в chroot:

dpkg-divert --local --rename --add /sbin/initctl
ln -s /bin/true /sbin/initctl

Avahi няма да стартира, ако има наличен .local домейн

Пакетът avahi-daemon, който имплементира стандарта mDNS "zeroconf", прави проверка при изпълнение, за да се избегне конфликт с наличен .local DNS домейн. Има доклади, че някои Интернет доставчици предоставят такъв .local домейн, което ще попречи на Ubuntu 9.10 да вижда имената на рекламите в локалната мрежа (Грешка:327362).

За да се насили използването на mDNS в мрежа конфигурирана по този начин, изпълнете командите:

sudo sed -i -e'/AVAHI_DAEMON_DETECT_LOCAL/s/1/0/' /etc/default/avahi-daemon
sudo service avahi-daemon start

Графичния мениджър на пакети в Kubuntu не предупреждава, когато се инсталират неподписани пакети от хранилищата

Мениджърът на пакети kpackagekit използван в Kubuntu 9.10 не уведомява потребителите, ако пакетите, които се инсталират са от хранилища, които не са защитени с PGP. Потребителите, които имат неподписани хранилища във файла /etc/apt/sources.list и искат да бъдат информирани при инсталиране на неподписани пакети, трябва да използват apt-get. (Грешка:256245)

Amarok няма да предлага изтегляне на кодеци, когато се изпълнява от жив диск с Kubuntu

Когато Amarok се стартира в жива сесия, тогава няма да бъде предложено изтеглянето на допълнителни кодеци. Примерно няма да могат да се възпроизвеждат MP3 файлове. След като системата бъде инсталирана на твърдия диск, всичко ще бъде нормално. (Грешка:362538)

Evince PDF визуализатор не работи с нестандартни домашни папки

Evince, програмата за преглед на документи в GNOME, сега се предоставя с AppArmor профил. Това значително подобрява сигурността като защитава потребителите от уязвимости в проблематични PDF библиотеки. Потребителите, които използват нестандартно местоположение за тяхната домашна папка ще трябва да нагласят домашната папка в /etc/apparmor.d/tunables/home. Вижте https://wiki.ubuntu.com/DebuggingApparmor#Adjusting%20Tunables за подробности.

Sparc не се поддържа в Ubuntu 9.10

Стартиращата система в Ubuntu 9.10 не може да работи със sparc архитектури поради непроверена SIGBUS грешка. Потребителите, които използват sparc архитектура трябва да останат на Ubuntu 9.04 и да не надграждат до 9.10. Всякаква помощ за решаването на този проблем в Ubuntu 10.04 е добре дошла. (Грешка:436758)

KarmicKoala/ReleaseNotes/bg (last edited 2009-10-25 06:39:59 by kchonov)