fi


Contents

 1. Laitevaatimukset
 2. Asentaminen
  1. Suositellut paketit asentuvat oletuksena
  2. Lepotila ei välttämättä toimi automaattisen osioinnin jälkeen
  3. Package list must be manually refreshed before installing drivers
  4. Other OS options not shown in boot menu when installing with Ubuntu 9.10 RC
  5. Automatic boot from a degraded RAID array not configured upon installation
  6. OEM "prepare for shipping" icon not shown in Kubuntu Netbook Edition
  7. UNR install confirmation dialog may be hidden
  8. Wubi using persistent storage on a USB disk
  9. No installer shortcut in Ubuntu Moblin Remix developer preview
  10. Installations with separate /boot partition
 3. Päivittäminen
  1. GRUB menu.lst: install the maintainer's version vs. keep the local version
  2. Langattoman sääntelyalueen asettamista moduulivalitsimella ei enää tueta
  3. Upgrade from beta must be triggered manually
  4. X server crashes when using a wacom tablet
  5. Ubuntu Netbook Remix missing shutdown applet after upgrade
  6. Kubuntu may keep unneeded guidance power package
  7. Ctrl-Alt-Backspace disabled by default in Xorg, configured via XKB
   1. Enabling Ctrl-Alt-Backspace for Ubuntu
   2. Enabling Ctrl-Alt-Backspace for Kubuntu
  8. Change in notifications of available updates
  9. MySQL upgrade
   1. MySQL Cluster setup
  10. /etc/event.d no longer used
  11. Syslog upgrade
  12. Eucalyptus 1.5 snapshots not preserved on upgrade to 1.6
 4. Muut tunnetut ongelmat
  1. Switching to ext4 requires manually updating grub
  2. Possible corruption of large files with ext4 filesystem
  3. Ubuntu One client requires post-install upgrade
  4. Upstart jobs cannot be run in a chroot
  5. Login screen presented before optional filesystems are mounted
  6. Optional encrypted partitions must be marked bootwait in /etc/fstab
  7. Avahi will always start even if a .local domain is present
  8. Disabling Ralink rt2860 wifi on EeePC with Fn+F2 hotkey causes a kernel crash
  9. bison webcam in MSI Wind netbook causes USB errors if not disabled
  10. No Xv support for Intel 82852/855GM video chips with KMS
  11. Brightness flickering on MSI Wind netbooks with KMS
  12. Kubuntu GUI package manager does not warn about installing from unsigned package repositories
  13. Amarok will not offer to download additional codecs when running Kubuntu from the live CD
  14. Evince PDF viewer does not work for nonstandard home directories
  15. UEC may refuse to serve the first requests received after startup
  16. UEC Node Controller installation failure in an existing UEC
  17. Confirmation emails for new UEC users not sent
  18. UEC user-data not usable by guest instances
  19. Ubuntu 8.04 LTS crashes as a KVM guest when using virtio networking
  20. Windows 7 domain member fails to authenticate to Ubuntu 9.10 Samba domain controller
  21. Samba nmbd daemon not started during boot
  22. Sparc not supported by Ubuntu 9.10
  23. Window corruption with older ATI graphics cards

Tässä julkaisumuistiossa kerrotaan tunnetuista huomion arvoisista asioista ja ongelmista Ubuntun versiossa 9.10 ja Ubuntun sisarjulkaisuissa liittyen niiden asentamiseen, päivittämiseen tai käyttöön.

Huom. sivun suomennos on keskeneräinen (osallistu)

Laitevaatimukset

Vaadittu keskusmuistin määrä Ubuntu 9.10 -julkaisulle on 256MB. Huomioi, että osa järjestelmän keskusmuistista saattaa olla näytönohjaimen käytössä. Pienimmällä vaaditulla muistin määrällä asennus kestää tavallista pidempään, mutta valmistuu lopulta, ja järjestelmä toimii kohtuullisella nopeudella asennuksen jälkeen.

Vähemmän muistia sisältävillä tietokoneilla saattaa olla mahdollista suorittaa asennus käyttämällä ”Asenna Ubuntu” -käynnistysvalintaa, jolloin käynnistetään vain asennusohjelma koko työpöydän sijaan. Vaihtoehtoisesti voi myös käyttää tekstitila-asennus-CD-levyä (”alternate”).

Asentaminen

Suositellut paketit asentuvat oletuksena

Debianin käytäntöjen mukaisesti paketinhallintaohjelma asentaa automaattisesti asennettavan paketin suosittelemat (Recommends) paketit riippuvuuksien lisäksi. Jos tätä toimintoa ei haluta käyttää tiettyä pakettia asennettaessa on paketti asennettava komennolla apt-get --no-install-recommends. Jos tämä ominaisuus halutaan kytkeä pysyvästi pois päältä, se tapahtuu asettamalla avain APT::Install-Recommends arvoon false tiedostossa '/etc/apt/apt.conf'. Huomaa että tämä saattaa joissain tilanteissa johtaa puuttuviin ominaisuuksiin.

(Tämä muutos tehtiin Ubuntu 8.10:ssä)

Lepotila ei välttämättä toimi automaattisen osioinnin jälkeen

Asennusohjelman oletuksena tekemä osiointi saattaa joissain tilanteissa luoda niin pienen sivutusosion (swap-osion), että keskusmuisti ei mahdu sille. Tämä estää lepotilan käytön. Jos haluat käyttää lepotilaa varmista asennuksen aikana, että sivutusosio on vähintään yhtä suuri kuin järjestelmässä on keskusmuistia. (345126)

Package list must be manually refreshed before installing drivers

The "Hardware Drivers" tool (Jockey) requires up to date package lists before it detects and advertises necessary driver packages. Immediately after a new installation, these package lists will not be present. Before running Jockey for the first time, update the package lists using System->Administration->Software->Update Manager (on Ubuntu) or "KPackageKit" (on Kubuntu). (462704)

Other OS options not shown in boot menu when installing with Ubuntu 9.10 RC

After installation from the Ubuntu 9.10 Release Candidate, other installed operating systems are not correctly displayed in the boot menu. To correct this, users should run sudo update-grub from the commandline after rebooting to their installed Ubuntu system. This problem does not occur for installations from the final Ubuntu 9.10 release. (456776)

Automatic boot from a degraded RAID array not configured upon installation

The installer option to support "boot from a degraded array" does not properly configure the installed system. To correct this after installation, run dpkg-reconfigure mdadm after installation and select the option again. (462258)

OEM "prepare for shipping" icon not shown in Kubuntu Netbook Edition

When using the OEM installation option on Kubuntu Netbook Edition, no "prepare for shipping" icon is placed on the desktop. Users who are doing OEM installations with Kubuntu Netbook Edition can access this feature under by choosing System->Prepare for shipping ... from the main bar. (386099)

UNR install confirmation dialog may be hidden

In some cases, the confirmation dialog at the end of a successful Ubuntu Netbook Remix installation will be hidden. To reach the popup window prompting for reboot, you may click on it in the list of windows in the top panel or press Alt-Tab until you switch to it. (462178)

Wubi using persistent storage on a USB disk

Users who wish to run Wubi from a USB disk that has persistent storage enabled will need to run it with the --force-wubi option from the Windows command line. (461566)

No installer shortcut in Ubuntu Moblin Remix developer preview

The installer is not available as a shortcut on the welcome screen in the Ubuntu Moblin Remix developer preview. To start the installation from a live session, open "Install Ubuntu" under Applications > Settings. (439656)

Installations with separate /boot partition

If there is a previously existing Ubuntu (or other Linux) installation and the new one gets installed side by side (with e. g. using the "auto-resize" option), the previous installation will not start from the boot menu. This is due to wrong settings in the generated /boot/grub/grub.cfg. A fix for this issue will be provided in a post-release update immediately after the Ubuntu 9.10 release. (462961)

Päivittäminen

Ubuntu 9.04 -käyttäjät voivat päivittää Ubuntu 9.10 -versioon helposti ja automaattisesti. Vanhempien Ubuntu-julkaisujen käyttäjien tulee päivittää ensin Ubuntu 9.04 -versioon, ja sitten versioon 9.10. Täydelliset ohjeet löytyvät osoitteista http://www.ubuntu.com/getubuntu/upgrading (englanniksi) ja http://wiki.ubuntu-fi.org/Paivittaminen (suomeksi).

Kubuntu-käyttäjät voivat päivittää suoraan Kubuntu 8.04:stä Kubuntu 9.10:een. Tällä tavoin päivityksen tekevien käyttäjien suositellaan lukevan myös Ubuntu 8.10:n ja Ubuntu 9.04:n julkaisumuistiot, sillä myös niissä mainitut ongelmat pätevät.

GRUB menu.lst: install the maintainer's version vs. keep the local version

If you have previously modified the menu.lst bootloader configuration for GRUB, either by hand or with a tool such as kgrubeditor, you may be asked on upgrade whether you wish to keep your local version of the menu.lst or install the package maintainer's version. This question is asked because such changes cannot be merged automatically with 100% reliability, and care is taken to not overwrite the user's manually edited bootloader configuration without warning.

However, if you choose to "keep the local version currently installed," your system will not be set up to boot from any newly-installed kernels. Manual action is required on your part to ensure that your system is running the current, security-supported kernel after upgrade. If you have local changes to your bootloader config that you want to keep, it is recommended that you follow these steps:

 • Choose "keep the local version currently installed" at the prompt.
 • Open /boot/grub/menu.lst with a text editor (e.g., sudo gedit /boot/grub/menu.lst).

 • Apply any changes you've made to the kernel boot options to the commented variables (e.g., groot, kopt, defoptions) above.

 • Move any manually-added boot options for other operating systems so that they are above the line

  ### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST

  or below the line

  ### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
 • Save the file, and run sudo update-grub from the commandline.

 • Choose "install the package maintainer's version".

For example, if you added an option i915.modeset=0 to the "kernel" line:

kernel /vmlinuz-2.6.31-14-generic root=UUID=0e7... ro quiet splash i915.modeset=0

then add this option to kopt:

# kopt=root=UUID=0e7... ro i915.modeset=0

An updated version of the grub package will include information about this problem in the help screen for the menu.lst prompt. (470490)

Langattoman sääntelyalueen asettamista moduulivalitsimella ei enää tueta

Ubuntu 9.04 otti käyttöön langattoman säätelyn CRDA-kehyksen tietyssä sijainnissa käytettävissä ja näkyvissä olevien langattomien kanavien hallintaan. Jos aiemmin jouduit käyttämään alla olevan kaltaista moduulivalitsininta /etc/modprobe.d/options-tiedostossa pääsyn mahdollistamiseksi tietyille kanaville ympäristössäsi, on mahdollista että langaton verkko ei toimi lainkaan:

 • options cfg80211 ieee80211_regdom=EU

Tämä ydinmoduulin valitsin tulee poistaa päivitettäessä Ubuntu 9.04:ään ja käyttää iw reg -komentoa sen sijaan.

(Tämä muutos tehtiin Ubuntu 9.04:ssä.)

Upgrade from beta must be triggered manually

A bug in the apt package included in the Ubuntu 9.10 Beta prevents automatic notification of available package updates. Users who have installed or upgraded to Ubuntu 9.10 prior to the Release Candidate should ensure that updates are being made available by running update-manager manually, clicking Check, and installing the presented updates. (449535)

X server crashes when using a wacom tablet

The wacom driver in Ubuntu 9.10 supports automatic configuration, but it conflicts with manual device entries for wacom tablets in /etc/X11/xorg.conf, causing the X server to crash either on startup or shutdown. Please comment out or remove the entries from xorg.conf to get rid of the crashes. (358643)

Ubuntu Netbook Remix missing shutdown applet after upgrade

After upgrading Ubuntu Netbook Remix, the shutdown applet may be absent from the top panel. As a workaround, move the current applets to make some available space on the panel, then right-click in the freed space to add the "Indicator Applet Session" applet manually. See 461115 for detailed instructions.

Kubuntu may keep unneeded guidance power package

The kubuntu upgrade may leave the no longer needed packages "kde-guidance-powermanager" or "guidance-power-manager" installed. Those can be removed.

Ctrl-Alt-Backspace disabled by default in Xorg, configured via XKB

Since Ubuntu 9.04, the Ctrl-Alt-Backspace key combination to force a restart of X is now disabled by default, to eliminate the problem of accidentally triggering the key combination. In addition, the Ctrl-Alt-Backspace option is now configured as an X keymap (XKB) option, replacing the X server "DontZap" option and allowing per-user configuration of this setting.

As a result, enabling or disabling the Ctrl+Alt+Backspace shortcut can now be done easily from the desktop.

Enabling Ctrl-Alt-Backspace for Ubuntu

 • Select "System"->"Preferences"->"Keyboard"

 • Select the "Layouts" tab and click on the "Layout Options" button.
 • Select "Key sequence to kill the X server" and enable "Control + Alt + Backspace".

Enabling Ctrl-Alt-Backspace for Kubuntu

 • Click on the Application launcher and select "System Settings"
 • Click on "Regional & Language".

 • Select "Keyboard Layout".
 • Click on "Enable keyboard layouts" (in the Layout tab).
 • Select the "Advanced" tab. Then select "Key sequence to kill the X server" and enable "Control + Alt + Backspace".

For further information, see: https://wiki.ubuntu.com/X/Config/DontZap

Change in notifications of available updates

Ubuntu 9.10 launches update-manager directly to handle package updates, instead of displaying a notification icon in the GNOME panel. Users are notified of security updates on a daily basis, but for updates that are not security-related, users will only be prompted once a week.

Users who wish to continue receiving update notifications in the previous manner can restore the earlier behavior using the following command:

gconftool -s --type bool /apps/update-notifier/auto_launch false

(This change was made in Ubuntu 9.04.)

MySQL upgrade

In Ubuntu 9.10 MySQL 5.1 has been promoted as the default MySQL server. MySQL 5.0 is still available from the universe repository though. Performing an upgrade via update-manager will correctly handle the transition from MySQL 5.0 to MySQL 5.1. However using a dist-upgrade will not: mysql-server-5.0 will be upgraded instead of being replaced by mysql-server-5.1. If MySQL 5.0 needs to be kept the mysql-server and mysql-client packages should be removed before the upgrade is started.

MySQL Cluster setup

If MySQL has been setup to use the MySQL Cluster engine (NDB engine) upgrade to MySQL 5.1 will not work since the mysql-dfsg-5.1 packages don't support MySQL Cluster. Instead mysql-server and mysql-client should be removed before upgrade and mysql-server-5.0 should be kept. update-manager will automatically take care of this situation. Note that MySQL 5.0 is in universe and thus won't have have the same maintenance coverage as MySQL 5.1 (which is in main).

/etc/event.d no longer used

The version of upstart included in Ubuntu 9.10 no longer uses the configuration files in the /etc/event.d directory, looking to /etc/init instead. No automatic migration of changes to /etc/event.d is possible. If you have modified any settings in this directory, you will need to reapply them to /etc/init in the new configuration format by hand. (402759)

Syslog upgrade

The sysklogd package has been replaced with rsyslog. Configurations in /etc/syslog.conf will be automatically converted to /etc/rsyslog.d/50-default. If you modified the log rotation settings in /etc/cron.daily/sysklogd or /etc/cron.weekly/sysklogd, you will need to change the new configurations in /etc/logrotate.d/rsyslog. Also note that the prior rotation configurations used .0 as the first rotated file extension, and now via logrotate it will be .1.

Eucalyptus 1.5 snapshots not preserved on upgrade to 1.6

If a system running Ubuntu Enterprise Cloud on Ubuntu 9.04 is upgraded to Ubuntu 9.10, any existing snapshots will be unavailable after upgrade. Users affected by this issue may wish to defer their upgrade until a complete migration guide from Ubuntu 9.04 to Ubuntu 9.10 is made available at http://help.ubuntu.com/community/UEC at a later time. (429781)

Muut tunnetut ongelmat

Switching to ext4 requires manually updating grub

If you choose to upgrade your / or /boot filesystem in place from ext2 or ext3 to ext4 (as documented on the ext4 wiki), then you must also use the grub-install command after upgrading to Ubuntu 9.04 to reinstall your boot loader. If you do not do this, then the version of GRUB installed in your boot sector will not be able to read the kernel from the ext4 filesystem and your system will fail to boot.

Possible corruption of large files with ext4 filesystem

There have been some reports of data corruption with fresh (not upgraded) ext4 file systems using the Ubuntu 9.10 kernel when writing to large files (over 512MB). The issue is under investigation, and if confirmed will be resolved in a post-release update. Users who routinely manipulate large files may want to consider using ext3 file systems until this issue is resolved. (453579)

Ubuntu One client requires post-install upgrade

A serious bug in the Ubuntu One client software included in Ubuntu 9.10 that could potentially result in loss of data has led to disabling file syncing access for this client version on the Ubuntu One servers as a precaution. Users who see a "Capabilities Mismatch" error when trying to use Ubuntu One should install the post-release upgrade of the client that will be made available immediately after release, fixing the original bug and restoring file syncing access to the Ubuntu One servers. Files are still available via the web interface at http://one.ubuntu.com.

Contact syncing and tomboy syncing services are not affected by this issue.

Upstart jobs cannot be run in a chroot

Upstart jobs cannot be started in a chroot because upstart acts as a service supervisor, and processes within the chroot are unable to communicate with the upstart running outside of the chroot (430224). This will cause some packages that have been converted to use upstart jobs instead of init scripts to fail to upgrade within a chroot. Users are advised to configure their chroots with /sbin/initctl pointing to /bin/true, with the following commands run within the chroot:

dpkg-divert --local --rename --add /sbin/initctl
ln -s /bin/true /sbin/initctl

Login screen presented before optional filesystems are mounted

With the new upstart-based boot process in Ubuntu 9.10, the X server will be started, and the login screen launched, as soon as the core filesystems are available. This means that optional filesystems, mounted at locations not required for the system to boot, may not be mounted yet at login time, and may even fail to mount in the case of a filesystem check error.

Users who prefer the previous behavior of waiting for all filesystems to be mounted before launching the login screen can add the bootwait option to these filesystems in /etc/fstab. (439604)

Optional encrypted partitions must be marked bootwait in /etc/fstab

In addition to the above, users who have configured any encrypted partitions in /etc/crypttab to start at boot time (i.e., not using the noauto option) should make sure that the filesystems on these volumes are listed in /etc/fstab if they are not mounted at a standard system mountpoint. Failure to do this on a desktop system will lead to problems from the X server and cryptsetup trying to control the console at the same time. At best, this will prevent the user from seeing the passphrase prompt; at worst it will also cause the X server to spin and consume 100% CPU. (430496)

Avahi will always start even if a .local domain is present

The avahi-daemon package, which implements the mDNS "zeroconf" standard, formerly included a check to avoid running when a conflicting .local DNS domain is present, as it was reported that some ISPs advertise such a .local domain on their networks, leaving Ubuntu hosts unable to see names advertised on the local network (327362). In Ubuntu 9.10, avahi-daemon is started regardless.

It is possible that this may cause other problems. If your network is configured this way, you can disable mDNS using the following command:

sudo stop avahi-daemon
sudo sed -e '/^start/,+1s/^/#/' /etc/init/avahi-daemon.conf

Using the Fn+F2 hotkey to disable the wireless antenna on an EeePC that uses a Ralink rt2860 chip (EeePC 900 and 1000 series) results in a kernel panic that will hang the system. A fix for this issue is expected to be provided in a post-release update immediately after the Ubuntu 9.10 release. (404626)

bison webcam in MSI Wind netbook causes USB errors if not disabled

An error in the uvcvideo driver used for the bison webcam in certain MSI Wind and related netbooks causes USB support to fail, resulting in an inability to use USB devices or suspend/resume the netbook. As a workaround, users can disable the camera before boot using the Fn+F6 hotkey. (435352)

No Xv support for Intel 82852/855GM video chips with KMS

When using the default kernel-mode-setting (KMS) option in Ubuntu 9.10, users with Intel 82852/855GM cards will find that they are unable to use the Xv extension for playing videos. This may show up as high CPU usage or stuttering during video playback, or a failure to play videos at all with some applications. As a workaround, users can add the option nomodeset to the kernel boot options in the grub config (for GRUB 2: edit /etc/default/grub and add nomodeset to GRUB_CMDLINE_LINUX, then run sudo update-grub; for GRUB 1: edit /boot/grub/menu.lst and add nomodeset to the line beginning with # kopt=, then run sudo update-grub), to disable the use of KMS. (395932)

Brightness flickering on MSI Wind netbooks with KMS

A bug in the kernel-mode-setting (KMS) brightness handling on certain MSI Wind netbooks, including the U90, U100, and U120, results in a bad flickering effect whenever the brightness is changed on the desktop, as the brightness is repeatedly raised and then lowered. Users affected by this issue can use the same workaround as described in the previous note to disable KMS. (415023)

Kubuntu GUI package manager does not warn about installing from unsigned package repositories

The kpackagekit package manager used in Kubuntu 9.10 does not notify users if the packages they are installing come from repositories that are not secured with PGP. Users who have unsigned package repositories in their /etc/apt/sources.list configuration and wish to be informed of any packages installed from these sources should use the apt-get commandline tool as a workaround. (256245)

Amarok will not offer to download additional codecs when running Kubuntu from the live CD

When started from the live session, Amarok will not offer to download additional media codecs when needed, so, for example, it will be unable to play MP3 files. This will work normally after the system is installed to the hard disk. (362538)

Evince PDF viewer does not work for nonstandard home directories

Evince, the GNOME document viewer, now ships with an enforcing AppArmor profile. This greatly increases security by protecting users against flaws in the historically problematic PDF and image libraries. Users who use a non-standard location for their home directory will need to adjust the home tunable in /etc/apparmor.d/tunables/home. See https://wiki.ubuntu.com/DebuggingApparmor#Adjusting%20Tunables for details.

UEC may refuse to serve the first requests received after startup

On startup a UEC system may not process requests correctly, for instance returning "403 Forbidden" errors in response to some client requests. This is caused by a database deadlock condition which is automatically cleared after some retries. To workaround this issue you can restart eucalyptus on the cluster controller by running "sudo restart eucalyptus" after boot. (444352)

UEC Node Controller installation failure in an existing UEC

Extending an existing Ubuntu Enterprise Cloud may fail during node controller installation started using the "Install Ubuntu Enterprise Cloud" option on the server CD. The node installation reports that the preseed file cannot be downloaded from the Cluster Controller, because the wrong IP address is used to connect to the Cluster Controller.

As a workaround for this issue, users can install a standard Ubuntu 9.10 server and then install the eucalyptus-nc package after reboot. Additionally, the system's primary ethernet interface will need to be configured as a bridge and the public ssh key of the Cloud Controller's eucalyptus user will need to be manually copied into the authorized_keys file of the Node Controller's eucalyptus user. More detailed instructions can be found in Step 3 of the UEC Package Install tutorial at https://help.ubuntu.com/community/UEC/PackageInstall. (458904)

Confirmation emails for new UEC users not sent

When a new user is created in the UEC admin interface, an email is sent to the user to confirm the registration. A bug in the smtp configuration of UEC prevents the Cloud Controller from accepting and forwarding the confirmation email to the end user. As a workaround, edit the postfix configuration file /etc/postfix/main.cf on the Cloud Controller to comment out the mynetworks option and add a mynetworks_style option set to host instead:

 #mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
 mynetworks_style = host

Then reload postfix with sudo service postfix reload. (459101)

UEC user-data not usable by guest instances

When user data is passed to an instance started with euca-run-instances (using either the -d, --user-data option or the -f, --user-data-file option), the data returned at http://169.254.169.254/latest/user-data will be base64-encoded. ec2-init is unable make use of this user data because it must be decoded before use. A fix for this issue is expected to be provided in a post-release update immediately after the Ubuntu 9.10 release. (461156)

Ubuntu 8.04 LTS crashes as a KVM guest when using virtio networking

Ubuntu 8.04 LTS using virtio networking as a KVM guest may crash when running on an Ubuntu 9.10 host. As a workaround, such guests should use either e1000 or rtl839 as the networking model. A fix for the bug is currently in progress and will be included in an update to the qemu-kvm package in Karmic. (458521)

Windows 7 domain member fails to authenticate to Ubuntu 9.10 Samba domain controller

After upgrading a Samba domain controller to Ubuntu 9.10, Windows 7 domain members will not be able to authenticate to it even if their registry settings were modified as outlined in http://wiki.samba.org/index.php/Windows7 prior to joining the Samba domain. A fix for this issue will be provided in a post-release update immediately after the Ubuntu 9.10 release. (462626)

Samba nmbd daemon not started during boot

On an Ubuntu 9.10 system with Samba installed, the nmbd daemon may fail to start on boot. To workaround this problem, restart the samba service once the system has finished booting by running sudo service samba restart. A fix for this issue will be provided in a post-release update. (462169)

Sparc not supported by Ubuntu 9.10

The upstart init system in Ubuntu 9.10 fails to work on the sparc architecture due to an undiagnosed SIGBUS error. Users of Ubuntu on sparc are advised to remain on Ubuntu 9.04 instead of upgrading to 9.10. Assistance in resolving this architecture-specific bug for Ubuntu 10.04 is welcome. (436758)

Window corruption with older ATI graphics cards

With older ATI graphics cards with 32MB or less of video RAM some corruption of direct rendered windows, for example OSD notifier windows, might appear. This may be worked around by disabling 'RenderAccel' in the Xorg configuration. (426582)

To do this first exit to the console using the following command:

 • sudo service gdm stop

Then create an Xorg configuration file with the command below:

 • sudo Xorg -configure

Then add the 'RenderAccel' option to /etc/X11/xorg.conf:

 • Section "Device"
      ...
      Driver "radeon"
      Option "RenderAccel" "off"
  EndSection

And restart X/GDM.

 • sudo service gdm start

KarmicKoala/ReleaseNotes/fi (last edited 2009-11-10 14:02:19 by dsl-hkibrasgw2-fef7de00-81)