sv


Contents

 1. Systemkrav
 2. Kommentarer till utgåvan för Ubuntu 9.10 för ARM
 3. Installation
  1. Rekommenderade paket installerade som standard
  2. Viloläge kan vara otillgängligt vid automatisk partitionering
  3. Package list must be manually refreshed before installing drivers
  4. Andra OS-alternativ visas inte i startsmenyn vid installation med Ubuntu 9.10 RC
  5. Automatic boot from a degraded RAID array not configured upon installation
  6. OEM-ikonen "förbered för leverans" visas inte i Kubuntu Netbook Edition
  7. UNR install confirmation dialog may be hidden
  8. Wubi using persistent storage on a USB disk
  9. Ingen installationsgenväg i tidig utvecklarversion av Ubuntu Moblin Remix
  10. Installationer med separat /boot-partition
 4. Uppgradering
  1. Inställning av trådlös styrande domän via modulflaggor stöds inte längre
  2. Uppgradering från beta måste startas manuellt
  3. X-servern kraschar vid användning av en wacom-ritbräda
  4. Ubuntu Netbook Remix missing shutdown applet after upgrade
  5. Kubuntu kan behålla paketen guidance power som inte längre används
  6. Ctrl-Alt-Backsteg är inaktiverat som standard i Xorg, konfigureras genom XKB
   1. Aktivera Ctrl-Alt-Backsteg för Ubuntu
   2. Aktivera Ctrl-Alt-Backsteg för Kubuntu
  7. Ändring i notifieringar om tillgängliga uppdateringar
  8. Uppgradering av MySQL
   1. Konfiguration av MySQL Cluster
  9. /etc/event.d används inte längre
  10. Uppgradering av syslog
  11. Eucalyptus 1.5 snapshots not preserved on upgrade to 1.6
 5. Andra kända problem
  1. Övergång till ext4 kräver manuell uppdatering av grub
  2. Förvanskning av stora filer är möjligt med filsystemet ext4
  3. Ubuntu One client requires post-install upgrade
  4. Upstart-jobb kan inte köras i en chroot
  5. Inloggningsskärmen visas innan ytterligare valda filsystem monterats
  6. Avahi kommer alltid att startas även om en .local-domän finns
  7. Inaktivera Ralink rt2860 wifi på EeePC med tangentkombinationen Fn+F2 orsakar en kernel-krasch
  8. Bison-webbkameran i MSI Wind:s minibärbara orsakar ett USB-fel om den inte inaktiveras
  9. Inget Xv-stöd för Intel 82852/855GM videochip med KMS
  10. Brightness flickering on MSI Wind netbooks with KMS
  11. Kubuntu:s grafiska pakethanterare varnar inte om installationer från osignerade paketförråd
  12. Amarok kommer inte erbjuda hämtning av ytterligare kodekar när Kubuntu körs från Live-cd
  13. PDF-visaren Evince fungerar inte för icke-standardiserade hemkataloger
  14. UEC may refuse to serve the first requests received after startup
  15. UEC Node Controller installation failure in an existing UEC
  16. Confirmation emails for new UEC users not sent
  17. UEC user-data not usable by guest instances
  18. Ubuntu 8.04 LTS crashes as a KVM guest when using virtio networking
  19. Windows 7 domain member fails to authenticate to Ubuntu 9.10 Samba domain controller
  20. Samba nmbd daemon not started during boot
  21. Sparc stöds inte av Ubuntu 9.10
  22. Window corruption with older ATI graphics cards

Dessa kommentarer till utgåvan innehåller kända problem med Ubuntu 9.10 och dess varianter.

Systemkrav

Minimumkravet för minnet i Ubuntu 9.10 är 256 MB. Observera att delar av systemminnet kan vara otillgängligt därför att det används av grafikkortet. Om din dator endast har minsta mängden minne så kan installationsprocessen ta längre tid än normalt, men kommer att färdigställas, och systemet kommer att gå att köra när det väl har installerats.

System med mindre minne kan välja "Installera Ubuntu" från uppstartsmenyn för att bara köra installationsprogrammet, istället för hela skrivbordet, eller använda den alternativa installationsskivan.

Kommentarer till utgåvan för Ubuntu 9.10 för ARM

A separate page has been made available with release notes for the developer-oriented Ubuntu 9.10 armel port. Please see https://wiki.ubuntu.com/ARM/KarmicReleaseNotes for information about issues impacting installation on ARM.

Installation

Rekommenderade paket installerade som standard

I enlighet med Debian Policy Manual (som säger att "Fältet 'Recommends' ska lista paket som kan hittas tillsammans med detta i alla förutom ovanliga installationer") kommer nu pakethanteringssystemet att installera paket som listas i Recommends:-fältet för andra installerade paket såväl som för Depends: som standard. Om du vill undvika detta för specifika paket så använd apt-get --no-install-recommends; om du vill göra detta permanent så ställ in APT::Install-Recommends "false"; i /etc/apt/apt.conf. Tänk på att detta kan resultera i viss saknad funktionalitet i vissa program.

(Denna ändring gjordes i Ubuntu 8.10.)

Viloläge kan vara otillgängligt vid automatisk partitionering

Standardplanen för partitionering i installationsprogrammet kommer i vissa fall att allokera en växlingspartition som är mindre än det fysiska minnet i systemet. Detta kommer att förhindra att datorn försätts i viloläge (hibernation, suspend-to-disk) därför att systemavbilden inte kommer att få plats i växlingspartitionen. Om du tänker använda viloläge på din dator så bör du försäkra dig om att växlingspartitionens storlek är minst så stor som systemets fysiska RAM-minne. (345126)

Package list must be manually refreshed before installing drivers

The "Hardware Drivers" tool (Jockey) requires up to date package lists before it detects and advertises necessary driver packages. Immediately after a new installation, these package lists will not be present. Before running Jockey for the first time, update the package lists using System->Administration->Software->Update Manager (on Ubuntu) or "KPackageKit" (on Kubuntu). (462704)

Andra OS-alternativ visas inte i startsmenyn vid installation med Ubuntu 9.10 RC

Efter en installation från Ubuntu 9.10 Release Candidate visas inte andra operativsystem på ett korrekt sätt i startmenyn. För att rätta till detta skall användaren köra sudo update-grub från kommandoraden efter att man startat om till sitt installerade Ubuntu-system. Detta problem inträffar inte för installationer från den slutgiltiga utgåvan av Ubuntu 9.10. (456776)

Automatic boot from a degraded RAID array not configured upon installation

The installer option to support "boot from a degraded array" does not properly configure the installed system. To correct this after installation, run dpkg-reconfigure mdadm after installation and select the option again. (462258)

OEM-ikonen "förbered för leverans" visas inte i Kubuntu Netbook Edition

Vid användning av alternativet för OEM-installation på Kubuntu Netbook Edition visas ingen ikon för "förbered för leverans" på skrivbordet. Användare som utför OEM-installationer med Kubuntu Netbook Edition kan komma åt denna funktion genom att välja System->Förbered för leverans... från huvudmenyn. (386099)

UNR install confirmation dialog may be hidden

In some cases, the confirmation dialog at the end of a successful Ubuntu Netbook Remix installation will be hidden. To reach the popup window prompting for reboot, you may click on it in the list of windows in the top panel or press Alt-Tab until you switch to it. (462178)

Wubi using persistent storage on a USB disk

Users who wish to run Wubi from a USB disk that has persistent storage enabled will need to run it with the --force-wubi option from the Windows command line. (461566)

Ingen installationsgenväg i tidig utvecklarversion av Ubuntu Moblin Remix

Installationsprogrammet finns inte tillgängligt som en genväg på välkomstskärmen i utvecklarversionen av Ubuntu Moblin Remix. Öppna "Installera Ubuntu" under Program > Inställningar för att starta installationen från en live-session. (439656)

Installationer med separat /boot-partition

If there is a previously existing Ubuntu (or other Linux) installation and the new one gets installed side by side (with e. g. using the "auto-resize" option), the previous installation will not start from the boot menu. This is due to wrong settings in the generated /boot/grub/grub.cfg. A fix for this issue will be provided in a post-release update immediately after the Ubuntu 9.10 release. (462961)

Uppgradering

Användare med Ubuntu 9.04 kan uppgradera till Ubuntu 9.10 genom en smidig automatiserad process. Användare med äldre utgåvor av Ubuntu behöver först uppgradera till Ubuntu 9.04 och sedan till 9.10. Kompletta instruktioner kan hittas på http://www.ubuntu.com/getubuntu/upgrading.

Kubuntu-användare kan uppgradera direkt från Kubuntu 8.04 till Kubuntu 9.10. Användare som uppgraderar på detta sätt bör även läsa versionsinformationen för Ubuntu 8.10 och för Ubuntu 9.04, eftersom problem som beskrivs där även kommer att gälla.

Inställning av trådlös styrande domän via modulflaggor stöds inte längre

Ubuntu 9.10 aktiverar ramverket CRDA för trådlös styrning för kontroll av vilka trådlösa kanaler som är användbara och synliga på en specifik plats. Om du tidigare behövde använda modulflaggan, liknande den nedan i /etc/modprobe.d/options för att tillåta åtkomst till vissa kanaler i din närhet så kan du märka av att trådlöst inte fungerar alls:

 • options cfg80211 ieee80211_regdom=EU

Du bör ta bort flaggan för denna kärnmodul vid uppgradering till Ubuntu 9.10 och använda kommandot iw reg istället.

(Denna ändring gjordes i Ubuntu 9.04.)

Uppgradering från beta måste startas manuellt

Ett fel i paketet apt som finns i Ubuntu 9.10 Beta förhindrar automatiska meddelanden om tillgängliga paketuppdateringar. Användare som installerat eller uppgraderat till Ubuntu 9.10 innan Release Candidate måste säkerställa att uppdateringarna blir tillgängliga genom att manuellt köra update-manager, klicka på Kontrollera och installera uppdateringarna som visas. (449535)

X-servern kraschar vid användning av en wacom-ritbräda

Drivrutinen wacom i Ubuntu 9.10 har stöd för automatisk konfiguration, men den är i konflikt med manuella enhetsposter för wacom-ritbrädor i /etc/X11/xorg.conf, och orsakar att X-servern kraschar antingen vid uppstart eller avstängning. Kommentera bort eller ta bort posterna från xorg.conf för att undvika krascher. (358643)

Ubuntu Netbook Remix missing shutdown applet after upgrade

After upgrading Ubuntu Netbook Remix, the shutdown applet may be absent from the top panel. As a workaround, move the current applets to make some available space on the panel, then right-click in the freed space to add the "Indicator Applet Session" applet manually. See 461115 for detailed instructions.

Kubuntu kan behålla paketen guidance power som inte längre används

Uppgraderingen av kubuntu kan behålla paketen "kde-guidance-powermanager" eller "guidance-power-manager" installerade, dessa paket behövs inte längre och kan tas bort.

Ctrl-Alt-Backsteg är inaktiverat som standard i Xorg, konfigureras genom XKB

Sedan Ubuntu 9.04 är tangentkombinationen Ctrl-Alt-Backsteg som tvingar en omstart av X inaktiverad som standard, detta för att förhindra att användare oavsiktligen trycker denna tangentkombination. Därutöver, konfigureras Ctrl-Alt-Backsteg-flaggan numera som en flagga i X-tangenttabellen (XKB), som ersätter X-serverns "DontZap"-flagga, denna inställning möjliggör en anpassad konfiguration av Ctrl-Alt-Backsteg på användarnivå.

Som ett resultat av detta, kan aktivering eller inaktivering av Ctrl+Alt+Backsteg enkelt utföras från skrivbordet.

Aktivera Ctrl-Alt-Backsteg för Ubuntu

 • Välj "System"->"Inställningar"->"Tangentbord"

 • Välj fliken "Layouter" och klicka på knappen "Layoutalternativ".
 • Välj "Tangentsekvens för att döda X-servern" och aktivera "Control + Alt + Backsteg".

Aktivera Ctrl-Alt-Backsteg för Kubuntu

 • Klicka på programstartaren och välj "Systeminställningar".
 • Klicka på "Region och språk".
 • Välj "Tangentbordslayout".
 • Klicka på "Aktivera tangentbordslayouter" (i layout-fliken).
 • Välj fliken "Avancerat". Välj därefter "Tangentsekvens för att X-servern" och aktivera "Control + Alt + Backsteg".

För ytterligare information, se: https://wiki.ubuntu.com/X/Config/DontZap

Ändring i notifieringar om tillgängliga uppdateringar

Ubuntu 9.10 startar update-manager direkt för att hantera paketuppdateringar, istället för att visa en notifieringsikon i GNOME-panelen. Användare kommer fortfarande att notifieras vid säkerhetsuppdateringar på en daglig basis men för uppdateringar som inte är säkerhetsrelaterade så kommer användarna endast att informeras en gång per vecka.

Användare som vill fortsätta att ta emot uppdateringsnotifieringar på samma sätt som förut kan återställa detta beteende genom följande kommando:

gconftool -s --type bool /apps/update-notifier/auto_launch false

(Denna ändring gjordes i Ubuntu 9.04.)

Uppgradering av MySQL

I Ubuntu 9.10 har MySQL 5.1 lanserats som den förvalda MySQL-servern. MySQL 5.0 är fortfarande tillgänglig i paketförrådet universe. Genom att utföra uppgraderingen med uppdateringshanteraren kommer övergången från MySQL 5.0 till MySQL 5.1 hanteras på ett korrekt sätt. Däremot inte om man använder dist-upgrade: mysql-server-5.0 kommer uppdateras istället för att ersättas av mysql-server-5.1. Om MySQL 5.0 måste behållas, skall paketen mysql-server och mysql-client tas bort innan uppgraderingen påbörjas.

Konfiguration av MySQL Cluster

Om MySQL har konfigurerats till att använda MySQL Cluster-motorn (NDB-motor) kommer inte en uppgradering till MySQL 5.1 att fungera eftersom paketet mysql-dfsg-5.1 saknar stöd för MySQL Cluster. Istället skall mysql-server och mysql-client tas bort innan uppgraderingen och mysql-server-5.0 skall behållas. Uppdateringshanteraren kommer automatiskt att hantera detta. Notera att MySQL 5.0 finns i universe och kommer därför inte att ha samma underhåll som MySQL 5.1 (som finns i main).

/etc/event.d används inte längre

Versionen av upstart som ingår i Ubuntu 9.10 använder inte längre konfigurationsfilerna i katalogen /etc/event.d, utan letar istället i /etc/init. Ingen automatisk migrering av ändringarna till /etc/event.d är möjligt. Om du har redigerat någon inställning i denna katalog, behöver du återskapa dem till /etc/init i det nya konfigurationsformatet för hand. (402759)

Uppgradering av syslog

Paketet sysklogd har ersatts med rsyslog. Konfigurationer i /etc/syslog.conf kommer automatiskt konverteras till /etc/rsyslog.d/50-default. Om du har redigerat inställningarna för loggrotering i /etc/cron.daily/sysklogd eller /etc/cron.weekly/sysklogd, kommer du behöva ändra den nya konfigurationen i /etc/logrotate.d/rsyslog. Notera också att den tidigare roteringskonfigurationen använde .0 som första roterande filändelse, och att det nu med logrotate kommer bli .1.

Eucalyptus 1.5 snapshots not preserved on upgrade to 1.6

If a system running Ubuntu Enterprise Cloud on Ubuntu 9.04 is upgraded to Ubuntu 9.10, any existing snapshots will be unavailable after upgrade. Users affected by this issue may wish to defer their upgrade until a complete migration guide from Ubuntu 9.04 to Ubuntu 9.10 is made available at http://help.ubuntu.com/community/UEC at a later time. (429781)

Andra kända problem

Övergång till ext4 kräver manuell uppdatering av grub

Om du väljer att uppgradera befintligt filsystem för din / eller /boot från ext2 eller ext3 till ext4 (som dokumenterats på ext4 wiki), så måste du även använda kommandot grub-install efter uppgradering till Ubuntu 9.10 för att installera om din starthanterare. Om du inte gör detta så kommer den version av GRUB som är installerad i din startsektor inte kunna läsa kärnan från ext4-filsystemet och ditt system kommer inte att kunna starta upp.

Förvanskning av stora filer är möjligt med filsystemet ext4

Det har inkommit en del rapporter om dataförvanskning med nyinstallerade (inte uppgraderade) ext4-filsystem som använder Ubuntu 9.10 kärnan när man skriver till stora filer (över 512MB). Problemet är under utredning och när det bekräftas kommer det att lösas i en uppdatering efter utgivningen. Användare som rutinmässigt redigerar stora filer bör överväga att använda filsystemet ext3 fram till att problemet är löst. (453579)

Ubuntu One client requires post-install upgrade

A serious bug in the Ubuntu One client software included in Ubuntu 9.10 that could potentially result in loss of data has led to disabling file syncing access for this client version on the Ubuntu One servers as a precaution. Users who see a "Capabilities Mismatch" error when trying to use Ubuntu One should install the post-release upgrade of the client that will be made available immediately after release, fixing the original bug and restoring file syncing access to the Ubuntu One servers. Files are still available via the web interface at http://one.ubuntu.com.

Contact syncing and tomboy syncing services are not affected by this issue.

Upstart-jobb kan inte köras i en chroot

Upstart-jobb kan inte startas i en chroot eftersom upstart fungerar som en tjänstövervakare och processer inuti chroot kan inte kommunicera med upstart som körs utanför chroot (430224). Detta medför att vissa paket som har konverterats till att använda upstart-jobb istället för init-skript inte kan uppdateras i en chroot. Användare uppmanas att konfigurera sina chroot:s med att /sbin/initctl pekar till /bin/true, kör följande kommandon inuti chroot:

dpkg-divert --local --rename --add /sbin/initctl
ln -s /bin/true /sbin/initctl

Inloggningsskärmen visas innan ytterligare valda filsystem monterats

Med den nya upstart-baserade startprocessen i Ubuntu 9.10, kommer X-servern startas och inloggningsskärmen visas, så snart som de centrala filsystemen är tillgängliga. Detta innebär att ytterligare valda filsystem, monterade på platser som inte är nödvändiga för att systemet skall starta, kanske inte har monterats vid tidpunkten för inloggning och kanske även inte kan monteras vid händelse av en felkontroll av filsystemet.

Användare som föredrar det tidigare beteendet med att vänta på att alla filsystem har monterats innan visningen av inloggningsskärmen, kan lägga till flaggan bootwait för dessa filsystem i /etc/fstab. (439604)

Avahi kommer alltid att startas även om en .local-domän finns

Paketet avahi-daemon som implementerar mDNS "zeroconf"-standarden, inkluderar en kontroll för att undvika att köra när en .local DNS-domän i konflikt finns. Det rapporteras att några internetleverantörer annonserar en sådan .local i sina nätverk som kommer att göra att datorer med Ubuntu 9.10 inte kan se namn annonserade på det lokala nätverket (327362). I Ubuntu 9.10 så kommer avahi-daemon att startas oavsett.

It is possible that this may cause other problems. If your network is configured this way, you can disable mDNS using the following command:

sudo stop avahi-daemon
sudo sed -e '/^start/,+1s/^/#/' /etc/init/avahi-daemon.conf

Genom att använda tangentkombinationen Fn+F2 för att inaktivera den trådlösa antennen på en EeePC som använder ett Ralink rt2860 chip (EeePC 900 och 1000 serier) resulterar i en kernel-krasch som kommer låsa systemet. En fix för detta förväntas finnas tillgänglig direkt efter utgivningen av Ubuntu 9.10. (404626)

Bison-webbkameran i MSI Wind:s minibärbara orsakar ett USB-fel om den inte inaktiveras

Ett fel i drivrutinen uvcvideo som används av bison-webbkameran i vissa MSI Wind och relaterade minibärbara, orsakar att USB-stödet inte fungerar, vilket resulterar i att det inte går att använda USB-enheter eller stänga av/starta om den minibärbara. Som en tillfällig lösning kan användarna inaktivera kameran innan uppstarten genom att använda tangentkombinationen Fn+F6. (435352)

Inget Xv-stöd för Intel 82852/855GM videochip med KMS

Vid användning av den förvalda flaggan för kernel-mode-setting (KMS) i Ubuntu 9.10, kommer användare med Intel-grafikkort 82852/855GM upptäcka att de inte kan använda Xv-tillägget för att spela video. Detta kan visa sig genom att man får en hög CPU-användning, hackningar under videouppspelningen eller att inte kunna spela upp en video alls i vissa program. En lösning är att användarna kan lägga till flaggan nomodeset i kärnans startalternativ i grub-konfigurationen (för GRUB 2: redigera /etc/default/grub och lägg till nomodeset till GRUB_CMDLINE_LINUX, kör därefter sudo update-grub; för GRUB 1: redigera /boot/grub/menu.lst och lägg till nomodeset till raden som börjar med # kopt=, kör därefter sudo update-grub), för att inaktivera användningen av KMS. (395932)

Brightness flickering on MSI Wind netbooks with KMS

A bug in the kernel-mode-setting (KMS) brightness handling on certain MSI Wind netbooks, including the U90, U100, and U120, results in a bad flickering effect whenever the brightness is changed on the desktop, as the brightness is repeatedly raised and then lowered. Users affected by this issue can use the same workaround as described in the previous note to disable KMS. (415023)

Kubuntu:s grafiska pakethanterare varnar inte om installationer från osignerade paketförråd

Pakethanteraren kpackagekit som används i Kubuntu 9.10 meddelar inte användarna om att paketen de installerar kommer från förråd som inte säkrats med PGP. Användare som har osignerade paketförråd i sin /etc/apt/sources.list-konfiguration och önskar få information om något av paketen installeras från dessa källor, skall använda kommandoradverktyget apt-get som en tillfällig lösning. (256245)

Amarok kommer inte erbjuda hämtning av ytterligare kodekar när Kubuntu körs från Live-cd

När Amarok startas från en live-session, kommer den inte erbjuda hämtning av ytterligare kodekar om det behövs, till exempel kommer den inte kunna spela mp3-filer. Detta skall fungera som vanligt efter att systemet är installerat till hårddisken. (362538)

PDF-visaren Evince fungerar inte för icke-standardiserade hemkataloger

Evince, GNOME:s dokumentvisare, levereras numera med en upprätthållande AppArmor-profil. Detta ökar avsevärt säkerheten genom att skydda användarna mot brister i de historiskt sett problematiska PDF- och bildbiblioteken. Användare som använder en icke-standardiserad plats för sin hemmakatalog, måste redigera home tunable i /etc/apparmor.d/tunables/home. Se https://wiki.ubuntu.com/DebuggingApparmor#Adjusting%20Tunables för detaljer.

UEC may refuse to serve the first requests received after startup

On startup a UEC system may not process requests correctly, for instance returning "403 Forbidden" errors in response to some client requests. This is caused by a database deadlock condition which is automatically cleared after some retries. To workaround this issue you can restart eucalyptus on the cluster controller by running "sudo restart eucalyptus" after boot. (444352)

UEC Node Controller installation failure in an existing UEC

Extending an existing Ubuntu Enterprise Cloud may fail during node controller installation started using the "Install Ubuntu Enterprise Cloud" option on the server CD. The node installation reports that the preseed file cannot be downloaded from the Cluster Controller, because the wrong IP address is used to connect to the Cluster Controller.

As a workaround for this issue, users can install a standard Ubuntu 9.10 server and then install the eucalyptus-nc package after reboot. Additionally, the system's primary ethernet interface will need to be configured as a bridge and the public ssh key of the Cloud Controller's eucalyptus user will need to be manually copied into the authorized_keys file of the Node Controller's eucalyptus user. More detailed instructions can be found in Step 3 of the UEC Package Install tutorial at https://help.ubuntu.com/community/UEC/PackageInstall. (458904)

Confirmation emails for new UEC users not sent

When a new user is created in the UEC admin interface, an email is sent to the user to confirm the registration. A bug in the smtp configuration of UEC prevents the Cloud Controller from accepting and forwarding the confirmation email to the end user. As a workaround, edit the postfix configuration file /etc/postfix/main.cf on the Cloud Controller to comment out the mynetworks option and add a mynetworks_style option set to host instead:

 #mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
 mynetworks_style = host

Then reload postfix with sudo service postfix reload. (459101)

UEC user-data not usable by guest instances

When user data is passed to an instance started with euca-run-instances (using either the -d, --user-data option or the -f, --user-data-file option), the data returned at http://169.254.169.254/latest/user-data will be base64-encoded. ec2-init is unable make use of this user data because it must be decoded before use. A fix for this issue is expected to be provided in a post-release update immediately after the Ubuntu 9.10 release. (461156)

Ubuntu 8.04 LTS crashes as a KVM guest when using virtio networking

Ubuntu 8.04 LTS using virtio networking as a KVM guest may crash when running on an Ubuntu 9.10 host. As a workaround, such guests should use either e1000 or rtl839 as the networking model. A fix for the bug is currently in progress and will be included in an update to the qemu-kvm package in Karmic. (458521)

Windows 7 domain member fails to authenticate to Ubuntu 9.10 Samba domain controller

After upgrading a Samba domain controller to Ubuntu 9.10, Windows 7 domain members will not be able to authenticate to it even if their registry settings were modified as outlined in http://wiki.samba.org/index.php/Windows7 prior to joining the Samba domain. A fix for this issue will be provided in a post-release update immediately after the Ubuntu 9.10 release. (462626)

Samba nmbd daemon not started during boot

On an Ubuntu 9.10 system with Samba installed, the nmbd daemon may fail to start on boot. To workaround this problem, restart the samba service once the system has finished booting by running sudo service samba restart. A fix for this issue will be provided in a post-release update. (462169)

Sparc stöds inte av Ubuntu 9.10

Init-systemet upstart i Ubuntu 9.10 fungerar inte på sparc-arkitektur, på grund av ett odiagnostiserat SIGBUS-fel. Användare av Ubuntu på sparc rekommenderas att stanna kvar på Ubuntu 9.04 istället för att uppgradera till 9.10. Hjälp med att lösa det här arkitektur specifika problemet för Ubuntu 10.04 är välkommet. (436758)

Window corruption with older ATI graphics cards

With older ATI graphics cards with 32MB or less of video RAM some corruption of direct rendered windows, for example OSD notifier windows, might appear. This may be worked around by disabling 'RenderAccel' in the Xorg configuration. (426582)

To do this first create an Xorg configuration file with the command below:

 • sudo Xorg -configure

Then add the 'RenderAccel' option as below:

 • Section "Device"
      ...
      Driver "radeon"
      Option "RenderAccel" "off"
  EndSection

KarmicKoala/ReleaseNotes/sv (last edited 2009-10-29 18:58:38 by hhagman)