Meetings

  • Nākamā tikšanās

    • **** LU Linux centrā @ 18:00 (karte)

  • Next meeting

    • **** LU Linux Center @ 18:00 (map)Tikšanās vieta/Meeting place

lu-vieta.png

lu-plaans1.png lu-plaans.png

LatvianTeam/Meetings (last edited 2008-08-06 16:41:41 by localhost)