2010-09-02

Data ir laikas

 • 2010-09-02 19:00

Vieta

Vedantysis

 • sirex

Planas

 • Susipažinimas su dalyvavimo IRC susitikimuose taisyklėmis.

 • Susipažinimas su dalyviais. Kiekvienas atsako į klausimus:
  • Vardas, pavardė, nick'as, amžius, miestas?
  • Kiek laiko domiesi Ubuntu ar atviru kodu?
  • Ryšiai su Ubuntu ar atviru kodu? (naudoju, skaitau naujienas, rašau naujienas/blogą, dalyvauju forumuose, programuoju ir pan.)
 • Svarstymas, kaip organizuoti ubuntu.lt bendruomenę.
 • Sekančio susitikimo data.

Informacija

Kad ubuntu.lt bendruomenė sėkmingai gyvuotų, reikia sukurti tam tikrą organizuotą bendruomenės struktūrą. Vienas toks bandymas susiorganizuoti buvo darytas prieš metus. Iš paskutinio bandymo galima pasimokyti ir bandyti dar kartą, nekartojant buvusių klaidų.

Vienas iš siūlomų susiorganizavimo variantų yra toks:

 • Veikiantysis organas - ubuntu.lt komanda.
 • Ubuntu.lt komandą sudaro atrinkti aktyvūs bendruomenės nariai.
 • Komanda kiekvieną mėnesį rengia IRC susitikimus.
 • Sekantį susitikimą organizuoja sekantis komandos narys iš eilės.
 • Kiekvieno susitikimo metu priimami kažkokie sprendimai.
 • Už priimtų sprendimų vykdymo priežiūrą paskiriami atitinkami komandos nariai.

Apibendrinant, turėtų vykti nuolatinis susirinkimų ciklas, kurių metu priimami sprendimai ir įgyvendinami iki sekančio susitikimo.

Motyvacija!

Labai svarbu, kad kiekvienas komandos narys būtų motyvuotas ir suprastu kodėl jis yra komandos narys, kodėl tuo užsiima ir kam to reikia. Kadangi bendruomenę motyvuoja bendras požiūris, bendri tikslai ir pan., tai reikėtų pamąstyti ir parengti nedidelį motivacinį tekstą, kodėl kiekvienas iš jūsų arba bendrai visa komanda, užsiima vienokia ar kitokia veikla.

Komentarai

Ataskaita

Susitikime dalyvavo: sirex, AivarasKivilius, Kulverstukas, hiox, GeeFre, Greitukasxxx, starka43, dariuszelvys, Pawka, pencininkas4

 • Susipažinta su visais dalyviais.
 • Nuspręsta:
  • Naujų narių priėmimo tvarka: https://wiki.ubuntu.com/LithuanianTeam/Naryste

  • Susitikimai organizuojami paskutinį mėnesio penktadienį arba iš anksto nustatytą dieną (rengti balsavimo dėl tinkamos dienos nereikia)
  • Sekantį susitikimą rengia sekantis komandos narys, arba savanoris arba kitaip laisvai išrinktas žmogus.
  • Jei sekančio susitikimo organizatorius, dėl nenumatytų priežasčių nebegali vesti susitikimo, jis turi pasirūpinti, kad vietoj jo, susitikimą pravestu, kas nors kitas.
  • Sekančio susitikimo vedantysis turi pasirūpinti, kad visi būtų informuoti apie susitikimą, priminti apie susitikimą paskutinėmis dienomis, susitikimo metu, vesti susitikimą, išsaugoti susitikimo logą, susitikimo pabaigoje išrinkti sekančią susitikimo dieną, laiką, sekantį organizatorių, taip pat turi sudaryti sekančio susitikimo klausimų planą, kuris gali būti papildytas vėliau. Po susitikimo, organizatorius turi užprotokoluoti visus priimtus sprendimus ir paruošti sekančio susitikimo informaciją.
  • Kiekvieno susitikimo metu, turi būti priimami kažkokie sprendimai, tuo turi pasirūpinti susitikimo vedantysis.

LithuanianTeam/Susitikimai/2010-09-02 (last edited 2010-09-02 21:26:33 by lan-78-157-85-230)