Sekantis

Differences between revisions 54 and 55
Revision 54 as of 2010-12-01 09:32:13
Size: 1797
Comment:
Revision 55 as of 2010-12-14 17:49:43
Size: 1782
Editor: lan-78-157-85-230
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 16: Line 16:
 * Ubuntu.lt blueprint'ų aptarimas.  * Ubuntu.lt sprintas

Data ir laikas

  • 2010-12-14 20:00

Vieta

Vedantysis

  • karrozia

Planas

  • Susipažinimas su dalyvavimo IRC susitikimuose taisyklėmis.

  • Ubuntu.lt sprintas
  • Tolimesnis bendradarbiavimas su restore.lt.
  • Oficialus susirinkimuose nesilankančių narių pašalinimas (pagal Dalyvavimas).

Aurimo Fišero narystė

Komentarai

Įvykę susitikimai

LithuanianTeam/Susitikimai/Sekantis (last edited 2011-03-09 08:19:22 by cl-78-158-19-35)