NlEidOud

De eID gebruiken op Ubuntu 7.04 en Ubuntu 7.10

Warning /!\ Opgepast!!! : Voordat u begint sluit u de computer af. U sluit de kaartlezer aan nadat de computer is afgesloten. U start daarna de computer op. Als u de kaartlezer wilt uittrekken, dan moet u eerst de computer uitzetten. Sluit de kaartlezer altijd aan op dezelfde poort, anders kan het zijn dat de kaartlezer niet meer werkt.

Warning /!\ De stappen moeten in deze volgorde worden uitgevoerd.

De drivers voor de lezer installeren

Inleiding

De ACR38U is de meest verspreide kaartlezer (Het werd bij het “Internet voor iedereen” project meegeleverd en het werd gratis bedeeld aan de twaalfjarigen). De drivers voor deze kaartlezer kan je vinden in Synaptic. Deze bespreken we hier ook. Heb je een andere kaartlezer, dan is het niet zeker dat je de drivers in Synaptic kan vinden, maar probeer zeker eens te zoeken. Anders zal je naar de website van de fabrikant moeten gaan en hopen dat die een driver voor Linux beschikbaar heeft. Als dat zo is, zal dat waarschijnlijk een tar.gz of een tar.bz2 bestand zijn. Dit moet je zelf nog wil compileren. Hoe dat moet valt buiten het bereik van deze wiki, maar hoe het moet kan je hier vinden. Als je dan nog geen driver hebt zoek dan met een zoekmachine naar “[Naam van je kaartlezer] Linux” en/of “[Naam van je kaartlezer] Ubuntu”.

Installeren

Dan gaan we nu de drivers installeren. Sluit je kaartlezer aan en open een terminalvenster en typ het volgende:

lsusb |grep "Smart Card"

Je krijgt als alles goed is een melding zoals deze:

Bus 001 Device 004: ID 072f:9000 Advanced Card Systems, Ltd ACR38 AC1038-based Smart Card Reader

Daarna typ je:

if test "$?" -eq "0"; then echo "ok"; else echo "no smartcard reader detected"; fi

Normaal is het antwoord hierop “ok”. Als het eerste of het tweede antwoord niet klopt, dan zal u moeten zoeken naar oplossingen: Is de kaartlezer wel goed aangesloten? Heb ik de opdracht wel juist ingetypt in het terminalvenster? Zoek eventueel op internet naar oplossingen. Vind u niets, stel u vraag dan op het forum.

Deze stap is enkel voor de ACR38U. Gebruikt u een andere kaartlezer, installeer dan nu de driver (Je doet dit in een terminalvenster (Toepassingen > Hulpmiddelen > Terminalvenster))

sudo apt-get install libacr38u libacr38ucontrol0

Warning /!\ Vanaf hier kunt u meevolgen, ongeacht uw kaartlezer. Zorg echter wel dat de drivers zijn geïnstalleerd voordat u met de volgende stappen begint.

Middleware installeren

Nu dat we de drivers hebben geïnstalleerd, gaan we de middleware installeren. Open een terminalvenster.

sudo apt-get install beid-tools pcscd libpcsclite-dev opensc

De kaart uitlezen

Frontend installeren

Nu moeten we enkel nog een grafisch frontend installeren om de identiteitskaart uit te lezen.

sudo apt-get install beidgui

U bent klaar met de installatie. Lees nu verder op deze pagina: [https://wiki.ubuntu.com/NederlandstaligeDocumentatie/NlEid#Het%20programma%20gebruiken]

NederlandstaligeDocumentatie/NlEidOud (last edited 2009-07-05 10:37:44 by ip-62-235-148-39)