PreciseReleaseParty

Planlegging

Side for planlegging av aktiviteter under Precise Pangolin - Ubuntu LTS 12.04 sykluset.

12.04 fest planleggingsmøte

Møte i Oslo + paralellt møte på IRC: TBD

Agenda

 • Ubuntu 12.04 lansering

  • Lanseringsfester Info (denne siden)

  • Plan for Oslo og evt. andre byer
  • Fordele ansvarsområder
  • Bestemme aktiviteter

Fester

Oslo

Datoen er avklart til 26. April 2012. Selve datoen for utslipp av Precise Pangolin. Ting som må avklares:

Sted

 • Må avklares (muligheter er HiO, UiO, RL, Andre)

Foredrag

Mulige foredragsholdere:

 • Håkon Wium Lie - HTML5 & CSS3

  • Howcome er mannen bak CSS og CTO i Opera Software. Han skal fortelle oss litt om hva som er nytt med de nyeste W3C anbefalingene og hva det innebærer for oss som brukere.
 • Andre

Sjekker muligheter med 'NUUG Video Grupen' for video overføring av foredragene på direkten.

Sponsorer

Rubén jobber med saken, men vil gjerne ha hjelp her. Jobber du et sted som driver med friprog/Ubuntu ta gjerne kontakt direkte med din marketing avdeling eller gi lyd fra deg så tar vi kontakt direkte.

 • Midlene som samles går til å dekke kostnader ved selve arrangementet (pizza, drikke, evt. annet) og ikke noe annet.

Annet

Andre steder

?

PR/Marketing

NorwegianTeam/Arrangementer/PreciseReleaseParty (last edited 2012-02-23 14:46:31 by huayra)