PolishDocumentation

Informacje ogólne o Ubuntu

Wsparcie techniczne

Zwykłe wydania Ubuntu są wspierane przez 18 miesięcy. Wydania Ubuntu LTS (Long Term Support) są wspierane przez 3 lata dla wersji desktop i przez 5 lat dla wersji server.

Harmonogram wydań

Ubuntu jest wydawane regularnie co 6 miesięcy, miesiąc po wydaniu środowiska GNOME.

Wydania testowe

  • Warning /!\ Pamiętaj, że wydania testowe są jedynie dla doświadczonych użytkowników! Warning /!\

Wersja

Nazwa kodowa

Data wydania

Koniec wsparcia technicznego

Ubuntu 10.10
Alpha 3

Maverick Meerkat

Planowana na 10 październik 2010

kwiecień 2012

Ubuntu Pobierz

Wydania stabilne

Wersja

Nazwa kodowa

Data wydania

Koniec wsparcia technicznego

Ubuntu 10.04

Lucid Lynx

29 kwietnia 2010

2013 desktop 2015 serwer

Ubuntu Pobierz

Ubuntu 9.10

Karmic Koala

29 października 2009

Kwiecień 2011

Ubuntu Pobierz

Ubuntu 9.04

Jaunty Jackalope

23 kwietnia 2009

Październik 2010

Ubuntu Pobierz

Ubuntu 8.10

Intrepid Ibex

30 października 2008

Kwiecień 2010

Ubuntu Pobierz

Ubuntu 8.04.3 LTS
Wersja aktualizacyjna

Hardy Heron

16 lipca 2009

Kwiecień 2011 (Desktop)
Kwiecień 2013 (Server)

Ubuntu Pobierz

Ubuntu 8.04.2 LTS
Wersja aktualizacyjna

22 stycznia 2009

Ubuntu 8.04.1 LTS
Wersja aktualizacyjna

3 lipca 2008

Ubuntu 8.04 LTS

24 kwietnia 2008

Ubuntu 6.06.2 LTS
Wersja aktualizacyjna

Dapper Drake

21 stycznia 2008

Czerwiec 2011 (Server)

Ubuntu Pobierz

Ubuntu 6.06.1 LTS
Wersja aktualizacyjna

10 sierpnia 2006
16 sierpnia 2006 Sun UltraSPARC

Ubuntu 6.06 LTS

1 czerwca 2006
16 czerwca 2006 Sun SPARC64

Inne wersje Ubuntu

  • Kubuntu - wersja z domyślnym środowiskiem KDE

  • Edubuntu - wersja kładąca nacisk na edukację

  • Xubuntu - wersja z domyślnym środowiskiem XFCE

  • UbuntuStudio - wersja kładąca nacisk na multimedia


CategoryPolishDocumentation


CategoryPolishTeam

PolishDocumentation (last edited 2010-01-06 21:03:15 by wenar)