IrcRiktlinjer

Vi följer Ubuntu Code of Conduct som finns att läsa på http://ubuntu-se.org/drupal/CoC. Som i övriga samhället så finns det alltid gråzoner och i de fall är det operatörerna som har sista ordet gällande vad som är tillåtet eller ej.

Tänk på att det är riktiga människor med riktiga känslor på andra sidan texten och att IRC är lika mycket riktiga livet som när du träffar folk öga mot öga.

Riktlinjer

 1. Använd vårdat språk, var trevlig, respektfull och visa hänsyn till de andra i kanalen. Personangrepp, påhopp eller att framställa någon på ett negativt sätt likställs med mobbing och är INTE tillåtet.

 2. Undvik ämnen som kan skapa heta debatter och/eller vara stötande eller kränkande mot andra, t.ex. politik, religion, sex (inkl. sexuella anspelningar), berusningsmedel och "min x är bättre än din x" (a.k.a. flamewar).
 3. Är det olagligt enligt svensk lagstiftning är det inte heller tillåtet att diskutera på ett sätt som kan uppfattas som opassande.
 4. När du har möjlighet, hjälp andra med deras problem. Kan du inte hjälpa till eller kör fast, säg det och låt någon annan ta över. Hänvisa gärna till dokumentation, men använd inte utryck som RTFM utan hjälp till att hitta rätt information.
 5. När du behöver hjälp så formulera din fråga kortfattat och på ett sätt så att det tydligt framgår vad du behöver hjälp med. Kräv inte att få hjälp eller upprepa din fråga flera gånger på kort tid, någon kommer att hjälpa dig om de kan och när de har tid. Visa din tacksamhet för hjälpen du fått genom att tacka den som hjälper dig, hjälp andra med saker du kan och framför allt; bli inte arg på eller var otrevlig mot den som försöker hjälpa dig om han/hon missförstår dig fråga eller om det visar sig att han/hon inte kan hjälpa dig.
  • 5.1 Använd en pastebin-tjänst när du ska klistra in längre meddelande eller felmeddelande i kanalen. Vi rekommenderar http://paste.ubuntu.com

6. Vi ser gärna att våra användare är sociala och trevliga mot varandra, men längre privata samtal flyttas med fördel till privata meddelande eller en annan passande kanal.

Avstängning

Ibland måste vi stänga av användare som inte följer våra riktlinjer. Generellt agerar vi i följande steg:

 1. Vid första snedsteget tillämpas tillsägelse vilken ska ses som en varning.
 2. Upprepat beteende som inte är förenligt med riktlinjerna bestraffas med en (1) veckas avstängning.
 3. Hjälper inte detta och beteendet fortsätter utdelas en (1) månads avstängning.
 4. Om beteendet inte bättrat sig efter detta kommer två eller fler operatörer att diskutera hur situationen ska hanteras. I detta fall kan permanent avstängning bli aktuellt.

Bråk mellan användare

Vid bråk mellan två eller fler personer bestraffas samtliga parter som är inblandade i bråket enligt ovanstående. Det finns alltid minst två sidor av ett bråk och alla parter är lika inblandade oavsett vem som började.

Direkt permanent avstängning

Under vissa omständigheter kan vi tillämpa en direkt permanent avstängning utan varningar, detta gäller när någon kommer in i kanalen för första gången och börjar med att bryta mot riktlinjerna.

Operatörer

Operatörer kan INTE bli avstängda från kanalen. Om någon operatör upprepat bryter mot riktlinjerna ber vi er att kontakta en av de andra operatörerna som får ta upp detta inom gruppen. I det fall operatören i fråga inte bättrar sitt beteende kan det bli aktuellt att ta bort personen behörigheter.

SwedishTeam/IRC/IrcRiktlinjer (last edited 2012-02-08 09:38:25 by amelia)