IRCMöte1

Har du punkter som du gärna vill diskutera, så lägg till ämner till dagordningen. Om du har kommentarer till punkterna, så lägg bara till dem som underpunkter i kursiv (placera två apostrofer omkring texten), så vi kan tänka över det innan mötet. Vänligen läs våra riktlinjer där det står när och hur man lägger till punkter på dagordningen. Kom ihåg att sätta ditt IRC- eller Wiki-nick i parentes efter punkten, så vi kan se vem som har lagt dit den.

Ubuntu-se mötesdagordning

 • Hej och presentation
 • Val av mötesordförande
 • Val av protokollförare

 • Godkännande av tillförordnad Team Leader. (HakanS)
  • Farmfield har föreslagit att HakanS går in som Team Leader resten av den period som återstår fram till ordinarie omval

 • Locots organisation. Definition av locot och dess medlemmar. (HakanS)
  • Kommentarer

 • Strukturering av locots informationskanaler. (HakanS)
  • Hur, och till vad, ska vi använda IRC-kanalen, sändlistan, forumet och denna loco-wiki. (HakanS)

 • Projektstyrning. Vad ska vi använda för verktyg för att styra våra olika projekt? (HakanS)
  • Kommentarer

 • Näste möte - när?
 • Övrigt

Följ med på Ubuntu Sveriges sändlista för att deltaga i diskussioner om punkterna och för att bli orienterad om ändringar och annat.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte1 (last edited 2010-11-21 20:57:22 by hakans)