IRCMöte10

Mötet äger rum onsdag den 27/4 kl. 20.30 i #ubuntu-se-mote på Freenode.

Har du punkter som du gärna vill diskutera, så lägg till ämnen till dagordningen. Om du har kommentarer till punkterna, så lägg bara till dem som underpunkter i kursiv (placera två apostrofer omkring texten), så vi kan tänka över det innan mötet. Vänligen läs våra riktlinjer där det står när och hur man lägger till punkter på dagordningen. Kom ihåg att sätta ditt IRC- eller Wiki-nick i parentes efter punkten, så vi kan se vem som har lagt dit den.


Ubuntu-se mötesdagordning

 • Hej och presentation, meddela er närvaro genom att säga ert Launchpad-nick, om det är samma som på mötet räcker det att räcka upp handen: o/

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av protokollförare
 3. Godkännande av protokoll från senaste mötet
 4. Presentation av Team Leader och Team Contact. [HakanS]
  • Presentation av de personer som valts till Team Leader och Team Contact.
  • Planering för överlämnandet.
 5. [Beslut] (Bordlades på mötet den 2/2) Diskussion och beslut om LoCots organisation. [HakanS]

 6. Planering av release-fester. [HakanS]
 7. Avrapportering från projektgrupperna. [HakanS]
 8. Tidpunkt för nästa möte.
  • Förslag: Onsdagen den 25:e maj 20:30 - 21:30


Följ med på Ubuntu Sveriges sändlista för att deltaga i diskussioner om punkterna och för att bli orienterad om ändringar och annat.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte10 (last edited 2011-04-20 06:29:47 by hakans)