protokoll

Protokoll IRC-Möte onsdagen den 27:e april

Närvarande

  • HakanS
  • fdsvensson
  • Christoffer
  • PontusOhman

  • vulfgar
  • gusnan

HakanS öppnade mötet 20:31.


1. Val mötesordförande

HakanS valdes till mötesordförande

2. Val av protokollförare

PontusOhman valdes till protokollförare

3. Godkännande av protokoll från senaste mötet

https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te9/protokoll

Protokollet godkändes.

4. Presentation av Team Leader och Team Contact

PontusOhman valdes åter till Team Contact. Det vart jämt i valet för Team Leader. Vilket ledde till omval som slutar den 4 maj.

5. Diskussion och beslut om LoCots organisation

Vi beslutade att en grupp skulle grundas för att diskutera detta. Omröstning sker på nästa möte.

6. Avrapportering från projektgrupperna

Hittade inget i loggen om detta.

7. Tidpunkt för nästa möte

Nästa möte är xxxxxxxx den xx:e xxxxx mellan 20:30 och 21:30.


Mötet avslutades 22:11.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte10/protokoll (last edited 2011-05-04 09:05:49 by pontus-ohman)