protokoll

Protokoll IRC-Möte onsdagen den 25:e maj

Närvarande

  • christoffer-holmstedt
  • HakanS
  • Peetra
  • urbananjar
  • Gusnan
  • khazrak
  • forslan

HakanS öppnade mötet 20:31.


1. Val mötesordförande

HakanS valdes till mötesordförande

2. Val av protokollförare

urbananjar valdes till protokollförare

3. Godkännande av protokoll från senaste mötet

https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te10/protokoll

Protokollet godkändes.

4. Godkännande av LoCo'ts nya organisation

https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te11?action=AttachFile&do=get&target=Organisation_Ubuntu_Sverige_4.01.pdf

Nya modellen godkändes.

5. Avrapportering från projektgrupperna

Projektet Webbplats Design har fått tillgång till Danska LoCo'ts phpBB-filer. Projektet Ubuntu-filmer har levererat första filmen.

6. Tidpunkt för nästa möte

Nästa möte är onsdagen den 22:e juni mellan 20:30 och 21:30.


Mötet avslutades 21:36.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte11/protokoll (last edited 2011-06-22 22:35:53 by hakans)