protokoll

Protokoll IRC-Möte onsdagen den 17:a augusti

Närvarande

 • Christoffer (launchpad: christoffer-holmstedt)
 • HakanS (ej närvarande hela mötet)
 • itmannen_online
 • JonasMod

 • joru
 • tzabar1

Christoffer öppnade mötet 20:30.


1. Val mötesordförande

Christoffer valdes till mötesordförande

2. Val av protokollförare

joru valdes till protokollförare

3. Godkännande av protokoll från senaste mötet

Godkännande av mötesprotokoll från den 22:a juni bordlades till nästa möte. Orsak: för få deltagare från förra mötet var närvarande vid detta möte.

https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te12/protokoll

4. Presentation av ledningsgruppen

Via information till Christoffer meddelar HakanS att han ej fått något besked över vilken person från Supportgruppen samt Teknikgruppen som ska ingå i Ledningsgruppen.

I nuläget består Ledningsgruppen av:

 • Christoffer Holmstedt
 • Daniel Nylander
 • Håkan Sörensson
 • Pontus Öhman

Ubuntu Sverige Projektorganisation (från möte IRCMöte 11):

https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te11?action=AttachFile&do=get&target=Organisation_Ubuntu_Sverige_4.01.pdf

5. Avrapportering från projektgrupperna

Webbplatsens design

Via information till Christoffer meddelar HakanS att inte mycket har hänt under projektet ”Webbplatsens design”. HakanS har försökt men inte lyckats kontakta Pontus Öhman under sommaren. Ärendet gällde ett phpbb-tema.

Skärminspelningar

Christoffer har skapat en projektplan på https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/Skarminspelningar. Tanken är att skapa instruktionsfilmer som berättar om Ubuntu och dess mjukvara. Exempel på en inspelning kan ses på http://www.youtube.com/user/ubuntuguider#p/a/u/1/WakPgEj1WdY. Prioritering kring vem samt vilka skärminspelningar som ska göras prioriteras inledningsvis via IRC och därefter via launchpad. Ambition att skärminspelningarna ska spelas in på den senaste versionen av Ubuntu, för att få en ”fräsch” känsla. De verktyg som använts för att skapa filmerna har varit: Recordmydesktop för videoinspelning, Audacity för ljudinspelning och Openshot för redigering.

6. Planering av jobb inför nästa möte

Christoffer samt några andra har testat möjligheten att använda ”Lernid” som mötesprogram. Man kom fram till att Lernid verkar bra för genomgångar/presentationer i åhörarform. En nackdelar var att det inte går att lägga upp fler presentationsfiler (PDF) när väl föreläsningen startat. Man beslutade att inte använda Lernid i dagsläget för mötesdrivning.

 • Christoffer skapar en film om hur man använder Lernid samt hur det fungerar bakom kulisserna. Föreslår ochså nytt datum för att prova på Lernid. Mötesdatum för detta meddelas senast 2:a september.
 • Christoffer skapar launchpad-grupp för projektet ”Skärminspelningar” för att få tydlighet i medlemslista samt kommunikation.

7. Tidpunkt för nästa möte

Nästa möte är onsdagen den 14:e september 20:30 - 21:30


Mötet avslutades 21:29.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte13/protokoll (last edited 2011-08-20 09:10:45 by thor-peter)