protokoll

Protokoll IRC-Möte onsdagen den 22:a juni

Närvarande

  • Christoffer (launchpad: christoffer-holmstedt)
  • HakanS
  • northa (launchpad: josef.andersson)

HakanS öppnade mötet 20:31.


1. Val mötesordförande

HakanS valdes till mötesordförande

2. Val av protokollförare

Christoffer valdes till protokollförare

3. Godkännande av protokoll från senaste mötet

https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te11/protokoll

Protokollet godkändes med ändringen att "PontusOhman via urbananjar" togs bort från närvarolistan då Pontus ej närvarade på förra mötet. Endast närvarande kommer med i protokollet.

4. Presentation av ledningsgruppen

HakanS presenterar utkastet till arbetsgrupperna och projekten som de ser ut i dagsläget. https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/Organisation målet är att få en överblick över gemenskapen innan allt för många sticker på semester under sommaren.

5. Avrapportering från projektgrupperna

Inom projektet "Ubuntu-filmer" har Christoffer funderat på hur projektet kan löpa på och senare övergå till en fast del av arbetsgruppen "support". Tanken från Christoffers håll är att skapa en enklare projektplan inkl. mål och deadlines för att sedan tuta och köra. Rekrytering av fler intresserade tror Christoffer ger sig med tiden när projektet är mer aktivt och syns utåt mer.

Inom projektet "Webbplatsens design" har Peetra tittat på filerna som Ubuntu-se fick från våra danska motsvarighet. Tyvärr så går dessa inte att använda då filerna var väldigt anpassade för phpBB integrerat med WordPress(vi använder Drupal med ett helt fristående phpBB forum).

6. Planering av jobb inför nästa möte

  • Christoffer ser över möjligheten att använda "Lernid" som mötesprogram. Planerat testmöte under månadsskiftet juli/augusti. Om det fungerar bra så skapar Christoffer en enklare film om hur man installerar och använder programmet så att fler kan ansluta till vårat nästa IRC-möte.

7. Tidpunkt för nästa möte

Nästa möte är onsdagen den 17:e augusti 20:30 - 21:30


Mötet avslutades 21:20.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte12/protokoll (last edited 2011-06-23 06:58:49 by hakans)