protokoll

Protokoll IRC-Möte onsdagen den 14:a september

Närvarande

* [swe]jeppe * itmannen * HakanS * gusnan * larsemil

HakanS öppnade mötet 20:30.


1. Val mötesordförande

HakanS valdes till mötesordförande

2. Val av protokollförare

itmannen valdes till protokollförare

3. Godkännande av protokoll från senaste mötet

Godkännande av mötesprotokoll från den 22:a juni bordlades till nästa möte. Orsak: för få deltagare från förra mötet var närvarande vid detta möte. Protokollet godkändes. https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te12/protokoll

4. Hur gör vi nu när Pontus avsäger sig posten som Team Contact?

HakanS: Pontus har meddelat att han avgår som Team Contact så snart som möjligt.

itmannen: Jag har läste en del på vår sida om detta. Men har inte förstått allt kanske. Tydligen är det konflikt med att vara Teamledare och Team contact.

HakanS: Nej det är egentligen ingen konflikt. Det brittiska locot har en person som är både team leader och team contact.

itmannen: Ok. Det låter bara det. För min personliga del så ser jag inget hinder. Men det var några eller någon so skrev att det var olämpligt.

HakanS: Det var Pontus som ansåg att det var olämpligt. Sedan är det på det sättet att jag har skött kontaktpersonen uppgifter sedan årsskiftet.Detta eftersom inte Pontus gjort det.

itmannen: Det låter inte helt ok för mig. Men vilka tänkbara kandidater finns det om inte du vill ?

HakanS: Vet ej. Det är ingen som anmält sitt intresse.

itmannen: Vad har den personen för uppgift?

HakanS: Det ska väljas ny Team Contact om ca: 1 månad för tillträde 1 november. Fram till dess kan jag fortsätta sköta uppgifterna. Uppgifterna finns beskrivna här: http://www.ubuntu-se.org/drupal/Kontaktperson. De viktigaste uppgifterna är att se till att informationen flödar: 1. från LoCo-teamet till resten av Ubuntu-världen (Team rapportering)

[swe]jeppe: låter kul.

HakanS: Skulle någon av er kunna tänka er att ställa upp?

itmannen: [swe]jeppe tyckte det verkade roligt. Så ta han.

[swe]jeppe: intresse finns men osäkerheten på att inte klara sin uppgift e stor.

HakanS: Kan vi göra så att jag tar över som kontaktpersonens fram tills den nya tar vid 1 november?

Förslaget godtogs enhälligt.

5. Presentation av ledningsgruppen.

HakanS: Jag har inget att rapportera. Ledningsgruppen är inte riktigt klar än.

6. Planering av jobb inför nästa möte

Samma här. Inget att rapportera.

7. Tidpunkt för nästa möte

HakanS: Jag hade föreslagit 5/10. Men skulle hellre vilja ha det den 12/10

Ändrat mötesdatum godkändes enhälligt.

Nästa möte är torsdagen den 10:e oktober 20:30 - 21:30

7. Övriga frågor.

itmannen: Är detta forum det enda sättet att luska fram en eller flera kandidater ? För antalet närvarande är pinsamt litet.

HakanS: Nej. Jag kommer att ta upp det på sändlistan samt i forumet.

itmannen: Jag funderar på hur vi ska kunna öka intresset bland medlemmarna att deltaga i dessa möten ?

HakanS: Kanske värt ett eget möte, och/eller diskussion på forumet.

[swe]jeppe: Men hur ofta propageras det i #ubuntu-se ?

gusnan: Det kan ju vara en poäng att ha någon form av sammankoppling med ubuntu-se, det här borde väl ha förannonserats där.

HakanS: Tyvärr missades detta för just detta möte. Tidigare möten har förannonserats i #ubuntu-se.

[swe]jeppe: Öppna en tråd i forum om detta

HakanS: Jag ska starta en tråd.


Mötet avslutades 21:47:12.

http://ubottu.com/meetingology/logs/ubuntu-se-mote/2011/ubuntu-se-mote.2011-09-14-18.36.moin.txt

SwedishTeam/Möte/IRCMöte14/protokoll (last edited 2011-09-18 13:43:36 by toni-appelqvist)