logg

Logg Möte 15 2011-10-12

 • 18:30:33 <HakanS> #startmeeting

  18:30:33 <meetingology> Meeting started Wed Oct 12 18:30:33 2011 UTC. The chair is HakanS. Information about MeetBot at http://wiki.ubuntu.com/AlanBell/mootbot.

  18:30:33 <meetingology>

  18:30:33 <meetingology> Available commands: #accept #accepted #action #agree #agreed #chair #commands #endmeeting #endvote #halp #help #idea #info #link #lurk #meetingname #meetingtopic #nick #progress #rejected #replay #restrictlogs #save #startmeeting #subtopic #topic #unchair #undo #unlurk #vote #voters #votesrequired

  18:30:48 <HakanS> Hej och välkomna till loco-möte nummer 15

  18:30:58 <HakanS> #topic Vilka är här för att närvara vid mötet?

  18:31:08 <christoffer> christoffer-holmstedt

  18:31:08 <HakanS> HakanS

  18:31:12 <itmannen> o/

  18:31:21 <gusnan> \me som åskådare

  18:31:31 <gusnan> oops, gusnan som åskådare Smile :)

  18:32:11 <HakanS> #topic Punkt 1. Val av mötesordförande.

  18:32:13 <HakanS> Kom med förslag

  18:32:19 <itmannen> Sittande

  18:32:20 <christoffer> HakanS

  18:32:57 <HakanS> #vote Kan vi välja HakanS till mötesordförande?

  18:32:57 <meetingology> Please vote on: Kan vi välja HakanS till mötesordförande?

  18:32:57 <meetingology> Public votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)

  18:33:00 <christoffer> +1

  18:33:00 <meetingology> +1 received from christoffer

  18:33:02 <peetra> Hej, ja e närvarande _0/

  18:33:06 <itmannen> +1

  18:33:06 <meetingology> +1 received from itmannen

  18:33:06 <peetra> +1

  18:33:06 <meetingology> +1 received from peetra

  18:33:09 <CasperN> +1

  18:33:09 <meetingology> +1 received from CasperN

  18:33:21 <HakanS> +1

  18:33:21 <meetingology> +1 received from HakanS

  18:33:21 <jesper_> +1

  18:33:21 <meetingology> +1 received from jesper_

  18:33:33 <HakanS> #endvote

  18:33:33 <meetingology> Voting ended on: Kan vi välja HakanS till mötesordförande?

  18:33:33 <meetingology> Votes for:6 Votes against:0 Abstentions:0

  18:33:33 <meetingology> Motion carried

  18:33:45 <HakanS> #topic Punkt 2. Val av protokollförare.

  18:33:50 <HakanS> Kom med förslag

  18:33:53 <christoffer> jag

  18:34:08 <itmannen> Nog med förslag

  18:34:23 <HakanS> #vote Kan vi välja christoffer till protokollförare?

  18:34:27 <christoffer> 0

  18:34:27 <peetra> +1

  18:34:31 <itmannen> +1

  18:34:32 <jesper_> +1

  18:34:32 <CasperN> +1

  18:34:41 <HakanS> +1

  18:34:59 <HakanS> #endvote

  18:34:59 <meetingology> No vote in progress

  18:35:14 <christoffer> försök igen då

  18:35:25 <HakanS> #vote Kan vi välja christoffer till protokollförare?

  18:35:25 <meetingology> Please vote on: Kan vi välja christoffer till protokollförare?

  18:35:25 <meetingology> Public votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)

  18:35:28 <HakanS> +1

  18:35:28 <meetingology> +1 received from HakanS

  18:35:29 <christoffer> 0

  18:35:29 <meetingology> 0 received from christoffer

  18:35:34 <CasperN> +1

  18:35:34 <meetingology> +1 received from CasperN

  18:35:34 <itmannen> +1

  18:35:34 <meetingology> +1 received from itmannen

  18:35:34 <peetra> +1

  18:35:34 <meetingology> +1 received from peetra

  18:35:50 <HakanS> #endvote

  18:35:50 <meetingology> Voting ended on: Kan vi välja christoffer till protokollförare?

  18:35:50 <meetingology> Votes for:4 Votes against:0 Abstentions:1

  18:35:50 <meetingology> Motion carried

  18:36:10 <HakanS> #topic Punkt 3. Godkännande av protokoll från senaste mötet

  18:36:23 <HakanS> Protokollet finns på https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te14/protokoll

  18:36:50 <christoffer> Inga invändningar.

  18:37:32 <HakanS> #vote Kan vi godkänna protokollet?

  18:37:32 <meetingology> Please vote on: Kan vi godkänna protokollet?

  18:37:32 <meetingology> Public votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)

  18:37:35 <HakanS> +1

  18:37:35 <meetingology> +1 received from HakanS

  18:37:35 <christoffer> +1

  18:37:35 <meetingology> +1 received from christoffer

  18:37:37 <itmannen> +1

  18:37:37 <meetingology> +1 received from itmannen

  18:37:41 <CasperN> +1

  18:37:41 <meetingology> +1 received from CasperN

  18:38:01 <jesper_> +1

  18:38:01 <meetingology> +1 received from jesper_

  18:38:36 <peetra> 0

  18:38:36 <meetingology> 0 received from peetra

  18:38:44 <HakanS> #endvote

  18:38:44 <meetingology> Voting ended on: Kan vi godkänna protokollet?

  18:38:44 <meetingology> Votes for:5 Votes against:0 Abstentions:1

  18:38:44 <meetingology> Motion carried

  18:39:42 <HakanS> #topic Punkt 4. Presentation av ledningsgruppen.

  18:40:36 <HakanS> Jag har gjort ett utkast här: https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/Organisation

  18:42:00 <HakanS> Som jag ser det. Och efter de svar jag fått av inblandade, så finns det ingen Supportgrupp.

  18:42:35 <HakanS> Därför har jag tagit bort den från det tidigare utkastet.

  18:42:41 <itmannen> !

  18:43:12 <HakanS> Återstår bara att få en representant från Teknikgruppen.

  18:43:32 <HakanS> itmannen: Ordet är ditt.

  18:44:33 <itmannen> Tack. Men hur kan det vara möjligt att gemenskapen inte har en supportgrupp. Har det aldrig funnits ? tack för ordet.

  18:44:41 <peetra> !

  18:45:07 <HakanS> peetra: Var så god.

  18:45:13 <jesper_> måste starta om datan brb

  18:45:28 <peetra> Vi hade en faddergrupp, som fungerar lite grann i det dolda ännu, en fadder svarade mig härom dagen att han försöker slussa folket till forumet.

  18:45:57 <HakanS> !

  18:46:07 <peetra> Faddergruppen gick i dvala iom att Dagon sa upp sitt ledarskap och supportgruppen gick i dvala iom att bowmore sa upp sitt ledarskap för den

  18:46:12 <peetra> Klart

  18:47:23 <HakanS> peetra sa det jag skulle säga.

  18:47:26 <HakanS> Klar

  18:48:25 <itmannen> !

  18:48:45 <HakanS> itmannen: Var så god.

  18:49:48 <itmannen> Ok. Tack. men ni får ursäkta mig,men skulle det ni skrivit varit ett svar på min fråga ? Tack för ordet.

  18:50:36 <HakanS> Ja. Är du inte nöjd med svaret?

  18:50:46 <itmannen> !

  18:50:51 <HakanS> itmannen: Var så god.

  18:51:37 <itmannen> tack. jag kanske inte fattar detta med fadder. Är det samma som supportgrupp kanske ? tack för ordet.

  18:51:46 <HakanS> !

  18:52:03 <peetra> !

  18:52:27 <HakanS> Tanken var att faddrarna skulle ingå i supportgruppen.

  18:53:32 <HakanS> Det finns beskrivet hur det var tänkt att fungera här: http://ubuntu-se.org/drupal/fadder

  18:53:57 <kristofer-petter> !

  18:53:58 <HakanS> Dock rann det ut i sanden.

  18:54:05 <HakanS> Klar.

  18:54:13 <HakanS> peetra: Var så god.

  18:54:27 <peetra> IMO Kort sagt så var faddergruppen mer öppen för andra OS än supportgruppen var å därför sket det sig. Personkemi hade också sin orsak.

  18:54:30 <peetra> klart

  18:54:59 <HakanS> kristofer-petter: Ordet är ditt.

  18:56:20 <itmannen> !

  18:57:06 <kristofer-petter> Tack. Jag heter Kristofer och jobbar som utvecklare på Oracle för MySQL. Jag måste erkänna att jag inte riktigt minns hur jag blev inbjuden till mötet så någon får gärna pniga mig och påminna mig. Finns det någon agenda? Ville ni veta något av mig?

  18:57:40 <kristofer-petter> klart. 18:58:26 * HakanS vet inget om detta.

  18:58:39 <HakanS> itmannen: Var så god.

  18:59:41 <HakanS> Mötesagenda: https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te15

  18:59:50 <itmannen> Tack. Nu får ni rätta mig om jag har fel. men är det inte ubuntu som supportgruppen ska syssla med. Och inga andra OS ? Tack för ordet.

  19:00:11 <christoffer> !

  19:00:44 <HakanS> Nu tycker jag att vi har kommit långt utanför ämnet.

  19:01:01 <HakanS> christoffer: Ordet är ditt

  19:01:26 <christoffer> Håller med HakanS, itmannen har du tid så kan vi diskutera det efter mötet. Slut.

  19:01:43 <itmannen> Ok

  19:02:30 <HakanS> Tillbaks till mötesordningen.

  19:02:36 <HakanS> Så som det ser ut just nu så består ledningsgruppen av Daniel Nylander, Håkan Sörensson, Christoffer Holmstedt och Pontus Öhman.

  19:03:10 <peetra> !

  19:03:36 <HakanS> peetra: Tala på.

  19:03:43 <peetra> Jag sku kunna prata med de andra som du plockat in i teknik-gruppen, om vem som vill vara talesman.

  19:03:58 <peetra> Men nu vet jag inte hur resten tycker.

  19:04:00 <peetra> klart

  19:04:21 <HakanS> Bra peetra.

  19:05:15 <HakanS> #topic Punkt 5. Diskussion om hur vi får folk mer engagerade i gemenskapen.

  19:06:30 <HakanS> Jag har skapat en tråd i forumet om denna fråga. http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=251&t=55009

  19:06:48 <itmannen> !

  19:07:11 <HakanS> itmannen: Tala på.

  19:08:56 <itmannen> Tack. Det var bra att du skapade denna tråd. men som synes är inte ens det av något större intresse för besökarna tydligen. Så hur man får fler aktivia är nog en svår nöt att knäcka. Tack för ordet.

  19:11:01 <HakanS> !

  19:12:07 <HakanS> Har vi varit för dåliga på att få fram vad den svenska ubuntu-gemenskapen är? Vad den har för syfte och mål? Att alla kan, och behöver, hjälpa till?

  19:12:28 <itmannen> !

  19:12:29 <CasperN> !

  19:12:42 <HakanS> Själv tror jag att vi kan få fler aktiva om vi är klarare på dessa punkter.

  19:13:06 <HakanS> itmannen: Var så god.

  19:14:49 <itmannen> Tack. Nu är jag ganska ny i just detta forum och har inte riktigt hela bilden klar för mig för hur gemenskapen saluförts. Men vi får kanske lägga på ett krut och försöka för ut mer och tydligare. Tack för ordet.

  19:17:21 <HakanS> CasperN: Var så god.

  19:18:17 <CasperN> Som ej aktiv i gemenskapen så tror jag dels att problemet beror på att användare inte vet vad de kan hjälpa till med, vad det finns för arbete att utföra. Samt hur arbetet ska fortlöpa och tas tillvara på. Mitt förslag är att ordna upp arbetslister relaterade till olika grupper inom organisationen, samt de projekt som bedrivs. Det är i dagsläget svårt att se vart man kan hjälpa till helt enkelt

  19:18:26 <CasperN> klart

  19:18:42 <christoffer> !

  19:19:37 <HakanS> christoffer: Var så god.

  19:19:50 <christoffer> Jag ser det lite som CasperN men listor är farliga, kan bli en "arbetsbörda" istället för något roligt.

  19:20:24 <CasperN> !

  19:20:26 <christoffer> Gemenskapen har inget eget syfte med att bli stora så just denna punkt ser jag inte som så viktigt.

  19:20:45 <christoffer> Det jag vill personligen är givetvis hitta fler likasinnade som gillar Ubuntu

  19:20:54 <christoffer> och vill vara med och hjälpa till att sprida Ubuntu

  19:21:19 <christoffer> Det är svårt att formulera sig i några få ord men

  19:21:32 <christoffer> som jag har nämnt tidigare tror jag helt enkelt att vi som är aktiva här

  19:21:38 <christoffer> måste börja göra saker som syns utåt

  19:21:47 <christoffer> slut

  19:21:51 <HakanS> CasperN: Var så god.

  19:21:58 <HakanS> !

  19:23:15 <CasperN> en liten omformulering på tidigare påstående, det finns en sådan lista jag nämnt, men jag tycker att den borde bearbetas och göras mer synlig och poängtera vikten av att användare hjälper till. Om användare inte känner att de behövs, då kommer de heller inte lägga tid på att engagera sig. slut

  19:25:45 <itmannen> !

  19:25:45 <HakanS> Håller med christoffer.

  19:26:24 <HakanS> Om det syns vad folk gör inom gemenskapen så tror jag att fler vill hjälpa till.

  19:28:02 <HakanS> CasperN har rätt i att det finns en "lista" på vad som ska göras inom resp. projekt/arbetsgrupp.

  19:29:17 <HakanS> En tydligare beskrivning av vad grupperna kan kanske behövas.

  19:29:31 <HakanS> https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/Projekt

  19:29:34 <HakanS> Klar

  19:29:42 <HakanS> itmannen: Var så god.

  19:31:17 <itmannen> Tack. Jag håller med dig fullständigt HakanS om detta med att synas mer. NU är detta ett problem som är lite svårt att lösa just här. Synda att inte fler går in i forumet och har föslag/åsiker.

  19:31:21 <CasperN> !

  19:31:30 <itmannen> En gerja som vi

  19:31:35 <HakanS> Jag måste avvika en stund, och överlämnar klubban till christoffer.

  19:31:54 <christoffer> ok

  19:33:05 <christoffer> itmannen: Hade du något mer att säga?

  19:33:18 <itmannen> en grej som vi är lite i startgropen med är detta med screencast. Vilket jag för min del verkligen är något handfast att visa upp vad gemenskapen kan hjälpa till med. tack för ordet

  19:33:46 <itmannen> Slant på tangent bordet Smile :)

  19:33:51 <christoffer> Tack itmannen, CasperN varsågod!

  19:34:37 <CasperN> tydligare beskrivning behövs iaf på vissa av projekten, support som ett tidigare diskuterat exempel saknar i princip all information om vad det innebär https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/Support

  19:34:52 <CasperN> det samma gäller med ett gäng andra, https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/LokalaTraffar

  19:35:32 <christoffer> !

  19:36:03 <CasperN> eftersom man snabbt hamnar på dessa sidor från huvudsidan så bör man väl sträva efter att få fram projektens och gruppernas roller så snabbt som möjligt?, det bör ge en klarare bild till användare vart de kan hjälpa till om inte annat, slut

  19:36:34 <christoffer> Tack CasperN, jag har ordet.

  19:37:17 <christoffer> Jo, det stämmer CasperN. Det där måste fixas, åtminstonde med något kortare stycke så man "support" lite mer definierat.

  19:37:21 <christoffer> slut

  19:37:43 <christoffer> Någon som har något mer på denna punkten? Klockan har passaret 21:30 och jag undrar om vi kan gå vidare till nästa punkt?

  19:37:57 <itmannen> Nästa punkt

  19:39:12 <christoffer> #topic Avrapportering från projektgrupperna

  19:39:36 <christoffer> Från Ubuntufilmer projektet har det inte hänt så mycket sedan i september.

  19:39:51 <christoffer> Jag försöker fortfarande lista ut bästa sätt att spela in både ljud och bild samt synka ihop detta.

  19:39:53 <christoffer> slut.

  19:40:02 <christoffer> Någon som har något annat att rapportera?

  19:40:07 <HakanS> !

  19:40:09 <itmannen> !

  19:40:14 <christoffer> Jag lämnar tillbaka klubban till HakanS

  19:41:20 <HakanS> Jag har inget att rapportera från "mina" projekt.

  19:41:24 <HakanS> Klar

  19:41:32 <peetra> ! 19:41:49 * HakanS lämnar tillbaks klubban till christoffer

  19:42:08 <christoffer> HakanS: ge mig #chair

  19:42:25 <christoffer> itmannen har ordet, varsågod

  19:44:03 <christoffer> itmannen där?

  19:44:06 <itmannen> Tack. bara för information så håller jag på för fullt med att testa olika alternativ för att göra ubuntu-filmer. Men detaljaer kan vi ta i den gruppen sen. tack för ordet.

  19:44:23 <christoffer> Tack itmannen, peetra har ordet

  19:44:31 <HakanS> #chair christoffer

  19:44:31 <meetingology> Current chairs: HakanS christoffer

  19:44:40 <christoffer> Tack

  19:44:42 <peetra> Forumet är uppdaterat och jag jobbar med ett nytt verktyg för att underlätta moderering, forumets stilmall är inte uppdaterat, men det finns ingen säkrhetsrisk i den gamla, ej heller några nya features i den nya mallen. Klart

  19:44:59 <christoffer> Tack peetra, någon som har något mer?

  19:45:06 <christoffer> annars går vi vidare till nästa punkt

  19:45:06 <itmannen> Nog

  19:45:19 <christoffer> #topic Avstämning inför TL- och TC-valet

  19:45:30 <christoffer> peetra: har du något där?

  19:46:56 <peetra> Det ser ut att bli val med ja/NEJ för att ge förtroendet, inga mailade ircade facebookade nomineringar heller. :O

  19:47:14 <christoffer> jo precis

  19:48:13 <christoffer> Jag har inget på denna punkt

  19:48:24 <christoffer> om ingen annan har något att orda så går vi vidare

  19:48:25 <peetra> Det är liksom alldeles lungt, inget mer att säga om det egentligen.

  19:48:51 <christoffer> #topic Planering av jobb inför nästa möte

  19:49:25 <christoffer> Här känner jag att valet tar sin tid och sedan att målet bör vara ett första möte med ledningsgruppen och se vart man vill ta allting

  19:49:47 <christoffer> Någon som har något annat?

  19:49:59 <HakanS> !

  19:50:03 <itmannen> Inget att tillägga

  19:50:06 <christoffer> HakanS ordet är ditt

  19:50:17 <HakanS> Tillbaks efter matlagning.

  19:50:45 <HakanS> Jag håller med christoffer.

  19:51:14 <christoffer> Då är vi flera som äter nu alltså =)

  19:51:23 <christoffer> Om ingen har något mer så går vi vidare till sista punkten

  19:51:24 <HakanS> Ett ledningsgrupps-möte behövs efter att valet är klart.

  19:51:54 <christoffer> #topic Tidpunkt för nästa möte

  19:52:14 <christoffer> Förslag för nästa möte är onsdagen den 9e november 20:30 - 21:30

  19:52:20 <christoffer> Några andra förslag?

  19:52:45 <itmannen> Nog med förslag

  19:52:52 <HakanS> Nog.

  19:54:01 <christoffer> #vote Val av tidpunkt för nästa möte, onsdagen den 9e november 20:30 (ja eller nej)

  19:54:01 <meetingology> Please vote on: Val av tidpunkt för nästa möte, onsdagen den 9e november 20:30 (ja eller nej)

  19:54:01 <meetingology> Public votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)

  19:54:04 <christoffer> +1

  19:54:04 <meetingology> +1 received from christoffer

  19:54:10 <CasperN> +1

  19:54:10 <meetingology> +1 received from CasperN

  19:54:10 <HakanS> +1

  19:54:10 <meetingology> +1 received from HakanS

  19:54:12 <peetra> +1

  19:54:12 <meetingology> +1 received from peetra

  19:54:13 <itmannen> +1

  19:54:13 <meetingology> +1 received from itmannen

  19:54:40 <christoffer> jesper_ gusnan vill ni rösta?

  19:55:12 <christoffer> #endvote

  19:55:12 <meetingology> Voting ended on: Val av tidpunkt för nästa möte, onsdagen den 9e november 20:30 (ja eller nej)

  19:55:12 <meetingology> Votes for:5 Votes against:0 Abstentions:0

  19:55:12 <meetingology> Motion carried

  19:55:39 <christoffer> Det finns inga fler punkter på mötesagendan. Jag tänkte sitta kvar några minuter efter mötet om det är något vi vill prata om fritt.

  19:55:43 <christoffer> #endmeeting

SwedishTeam/Möte/IRCMöte15/logg (last edited 2011-10-17 11:08:17 by hakans)