protokoll

Protokoll IRC-Möte onsdagen den 12:e oktober 2011

Närvarande

  • Christoffer (launchpad: christoffer-holmstedt)
  • HakanS
  • itmannen
  • gusnan
  • peetra
  • jesper_
  • CasperN
  • kristofer-petter

HakanS öppnade mötet 20:30.


1. Val mötesordförande

HakanS valdes till mötesordförande

2. Val av protokollförare

Christoffer valdes till protokollförare

3. Godkännande av protokoll från senaste mötet

https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te14/protokoll

Protokollet godkändes.

4. Presentation av ledningsgruppen

HakanS presenterar reviderat utkast till de arbetsgrupper och ledningsgrupp som finns (https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/Organisation). Från tidigare förslag så har "support" tagits bort då ingen har visat intresse för denna grupp. En orsak till detta är att det sedan en tid tillbaka inte finns någon som leder supportgruppen eller tidigare fadder verksamhet, så dess verksamhet är i dvala.

5. Diskussion om hur vi får folk mer engagerade i gemenskapen

Frågan ställs, Hur ska vi få flera att engagera sig? Några anser att fler intresserade kommer när vi aktiva själva visar vad vi gör utåt, det måste helt enkelt synas vad vi gör. Samtidigt är det även viktigt att vi aktiva visar vad man kan engagera sig i. CasperN påpekar att sidor så som https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/Support och https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/LokalaTraffar måste fixas eftersom nya snabbt besöker dessa sidor och en tom sida visar på inaktivitet.

6. Avrapportering från projektgrupperna

Projektet Ubuntufilmer fortlöper med att försöka lösa praktiska detaljer så som bästa sätt att spela in både ljud och film samt synka dessa. Övriga projekt har inget att rapportera.

7. Avstämning inför TL- och TC-valet

Valet ser ut att bli ett Ja/Nej-val till båda posterna då endast en person till respektive post är nominerad.

8. Planering av jobb inför nästa möte

Valet tar sin och sedan bör ledningsgruppen efter valet ha sitt första möte för att komma igång.

9. Tidpunkt för nästa möte

Nästa möte är onsdagen den 9:e november 20:30 - 21:30


Mötet avslutades 21:55.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte15/protokoll (last edited 2011-11-09 19:41:49 by christoffer-holmstedt)