protokoll

Protokoll IRC-Möte onsdagen den 9:e novenber 2011

Närvarande

  • Christoffer (launchpad: christoffer-holmstedt)
  • HakanS
  • larsemil
  • itmannen
  • Morpa
  • gusnan
  • knarF_se
  • CasperN
  • joru

Christoffer öppnade mötet 20:30.


1. Val mötesordförande

Christoffer valdes till mötesordförande

2. Val av protokollförare

itmannen valdes till protokollförare

3. Godkännande av protokoll från senaste mötet

https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te15/protokoll

Protokollet godkändes.

4. Presentation av Team Leader och Team Contact

Mitt namn är Håkan Sörensson. Jag har varit Team Leader sedan knappt ett år. Min avsikt är att fortsätta mitt arbete på samma sätt som tidigare.

Jag heter Christoffer Holmstedt och är ny kontaktperson för Ubuntu Sverige. Jag läser just nu till högskoleingenjör i datateknik vid Luleå tekniska universitet och beräknar ta min examen till sommaren. I mars kommer jag flytta till Västerås men under mitt examensarbete(april - maj) kommer jag veckopendla till Stockholm. Om allt går som jag vill kommer jag genomföra mitt examensarbete på Stiftelsen för internetinfrastruktur. Inom Ubuntu kommer jag fokusera på framtiden och försöka hitta roliga projekt som kan intressera fler inom gemenskapen så att fler blir aktiva.

5. Avrapportering från projektgrupperna

HakanS har inget att rapportera från webbdesign-projektet. Problemet är att vi inte har fått in någon som kan/vill/har tid att ändra forumdesignen (phpBB). christoffer: Inom projektet "Svenska videoguider" har vi haft ett första projektmöte via skype. Det skedde i måndags. Diskussionspunkter och tankar finns på https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/Skarminspelningar/Diskussionspunkter. Det mest konkreta från mötet i måndags är att vi har mer eller mindre spikat ett namn "svenska videoguider" som projekttitel. Sedan vill vi satsa på kvalité och någorlunda regelbundna släpp av nya filmer. Vi tar tillbaka frågan till projektgruppen och tar diskussionen där efter feedback härifrån. HakanS: Skulle vara kul att få lite fart på arbetet att ta fram flygblad, brochyrer och presentationer för att sprida Ubuntu. christoffer: HakanS: Har du tid att specificera https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/Flygblad.

7. Planering av jobb att utföra till nästa möte

Föregående punkter var val av kontakperson och team leader det har genomförts. Samt att försöka få igång ledningsgruppen detta har inte gjorts. Förhoppningsvis kan vi ha första ledningsgruppsmötet nästa torsdag (17e november)

8. Tidpunkt för nästa möte

Förslaget som ligger är onsdagen den 7e december 20:30 till 21:30. Förslaget godtogs enhälligt.


Mötet avslutades Nov 9 21:39:23 2011.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte16/protokoll (last edited 2011-11-14 13:54:12 by hakans)