IRCMöte2

Har du punkter som du gärna vill diskutera, så lägg till ämner till dagordningen. Om du har kommentarer till punkterna, så lägg bara till dem som underpunkter i kursiv (placera två apostrofer omkring texten), så vi kan tänka över det innan mötet. Vänligen läs våra riktlinjer där det står när och hur man lägger till punkter på dagordningen. Kom ihåg att sätta ditt IRC- eller Wiki-nick i parentes efter punkten, så vi kan se vem som har lagt dit den.

Ubuntu-se mötesdagordning

 • Hej och presentation

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av protokollförare
 3. Godkännande av protokoll från senaste mötet
 4. Strukturering av locots informationskanaler. (HakanS)
  • Hur, och till vad, ska vi använda IRC-kanalen, sändlistan, forumet och denna loco-wiki. (HakanS)

 5. Projektstyrning. Vad ska vi använda för verktyg för att styra våra olika projekt? (HakanS)
  • Kommentarer

 6. Beslut om att Ubuntunyheter.nu https://launchpad.net/ubuntunyheter är ett projekt under LoCo Ubuntu Sverige (mghg)

 7. Nästa möte - när?
 8. Övrigt

Följ med på Ubuntu Sveriges sändlista för att deltaga i diskussioner om punkterna och för att bli orienterad om ändringar och annat.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte2 (last edited 2010-12-08 13:54:34 by hakans)