Protokoll

Protokoll IRC-möte onsdagen den 19 juni 2013

Närvarande

fr33r1d3

frippefriberg

christoffer

1. Val av ordförande

fr33r1d3 väljs till ordförande.

2. Val av protokollförare

frippefriberg väljs till protokollförare.

3. Godkännande av protokoll från föregående möte

Protokoll från föregående möte godkändes.

4. Rapport om vad som händer i projektgrupperna

fr33r1d3 informerade om vad som händer i de olika projektgrupperna. Personer som har tagit på sig att ansvara för projektgrupper är: HakanS för webbplatsens design Morpa för marknadsföringsgruppen Stelu och fr33r1d3 för översättningsgruppen

När det gäller översättningsgruppen finns det funderingar på hur man kan göra den mer öppen utan att för den skull tappa kvalité på översättningarna. Idag måste en erfaren översätare godkänna inkomna förslag. Det är något man vill fortsätta med för att säkerställa kvalitén på översättningar. En framtida vision är att översättare som lämnar bra översättningsförslag kan få rättigheter att godkänna andras översättningar. Och i slutändan ska alla inkomna översättningsförslag, oavsett vem som lämnar in det, granskas en gång av ytterligare en översättare.

När det gäller marknadsföringsgruppen har flera aktiviteter dragit igång. Det som kan förbättras i framtiden är marknadsföringsaktiviteter ute i verkligheten.

En fråga som togs upp på mötet är hur grupperna ska rapportera vad som händer och hur andra ska hitta till dem. Idag finns det information på wiki.ubuntu.com/SwedishTeam, men den är delvis inaktuell och svår att hitta för nyfikna. Ett förslag är att grupperna arbetar mer i forumet. Men inget beslut togs i frågan.

5. Diskussion om webbplatsen, vision, plattformsbyte

Idag innehåller portalen tre olika plattformar, Drupal, phpBB och Wiki. Det finns två wikis, help.ubuntu-se.org och ubuntu-se.org/wiki. Båda är mycket inaktuella.

Designmässigt är alla plattformar inaktuella och spretar åt olika håll.

Mötet diskuterade möjligheten att slimma ner den inaktuella information och integrera de kvarvarande delarna tätare. Bland annat tog man upp möjligheten att använda Wordpress som plattform för informationspublicering med dagens forum integrerad i Wordpress via en modul.

En dialog om dessa möjliga förändringar ska inledas på forum och postlista.

Plattformen wiki.ubuntu.com/SwedishTeam är verktyget för Team Contact att rapportera aktiviteter i Locot och där ska annan information rensas ut.

6. Övriga frågor

Då intresset för IRC-möten har varit svalt föreslog christoffer att man istället ska testa att använda Google Hangout. Förslaget fick bifall och nästa möte ska på försök hållas på Google Hangout.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte24/Protokoll (last edited 2013-06-20 11:43:42 by jan-janfriberg)