Protokoll

Protokoll IRC-möte onsdagen den 19 augusti 2013

Mötesadress är http://www.youtube.com/watch?v=Wp-86eiarmQ

Närvarande

Peter

Jan

Christoffer

Oscar

Josef

1. Val av ordförande

Peter väljs till ordförande.

2. Val av protokollförare

Jan väljs till protokollförare.

3. Godkännande av protokoll från föregående möte

Protokoll från föregående möte godkändes.

4. Rapport om vad som händer i projektgrupperna

Marknadsföringsgruppen är aktiv. Ubuntu Sverige har ett Twitterkonto aktivt där det mer eller mindre varje dag publiceras något. Det sprids information inom Locot såväl centralt mot Ubuntu internationellt.

Översättningsgruppen är igång igen. Många föreslår översättningar och två sitter och godkänner de föreslagna översättningarna. Det är önskvärt med fler som ställer upp med arbetet att godkänna de föreslagna översättningarna.

Från centralt håll har det efterfrågats en prioritering av Ubuntu delveloper manual och Peter försöker prioritera den lite.

5. Diskussion om aktiviteter för Ubuntu Global Jam den 13-15 september

Just nu har vi inga aktiviteter planerade.

6. Diskussion och information om aktiviteter på Software Freedom Day den 21 september

Ubuntu Sverige kommer att ha aktiviteter i Örebro med att dela ut information. Vi planerar att ta fram någon form av flygblad.

ULUG i Uppsala meddelar att de har aktiviteter i biblioteket för den som befinner sig i Uppsala och vill delta. Man kommer bland annat att dela ut Ubuntu-skivor.

Svenska Linuxföreningen har ett event i Stockholm.

7. Diskussion om webbplatsen/forum

Det behövs rensas i forumet. Det finns många kategorier som inte behövs längre. Och det behövs rensas bland alla klistrade trådar.

Det finns gamla konflikter som hela tiden återkommer. Det är svårt att hantera alla dessa gamla konflikter men förhoppningen är om man städar ut gammalt skräp och får en nytändning i fourumet att dessa gamla konflikter kan bli just gamla konflikter.

Peter ska prata med de moderatorer som har fått kritik om de är villiga att ta ett steg tillbaka från konflikterna. Att inte be dem lämna uppdragen utan istället undvika de konflikter de har hamnat i. Mötet går igenom de förslag som har samlats ihop via en diskussionstråd på vårt forum. Vissa av förslagen är lite för avancerade för ett enkelt webbforum.

När det gäller delningen av forumet jobbas det redan nu med att ta bort den. Huvudmenyn har Håkan redigerat och nu försöker vi hitta någon som kan redigera koden för själva forumet så delningen försvinner även där.

Länkar på förstasidan till olika sociala forum är på plats. Vi saknar en länk till vår kalender.

Oskar pekar på att det saknas bra information om hur man kan bli aktiv och delaktig i verksamheterna.

8. Övriga frågor

ULUG planerar att ha en release-event för för Ubuntu 13.10.

Hur har vi våra kommande möten? Många vill inte delta i Google Hangout eftersom de inte vill registrera sig hos Google. IRC, vad har användare emot det? Det kanske uppfattas som rörigt. Det är ibland en rörig plattform Vi ska skapa en omröstning om furumet hur vi ska ha våra möten.

Ett förslag är att gräva ner stridsyxan gentemot andra Ubuntuforum. Det finner mötet som ett gammalt och inaktuellt problem. Alla forum som stödjer Ubuntu är välkomna.

Nästa möte bokas preliminärt den 9 september.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte25/Protokoll (last edited 2013-08-25 05:56:06 by jan-janfriberg)