IRCMöte26

Mötet äger rum måndag den 9/9 kl. 20.00 i #ubuntu-se-mote på Freenode.

Har du punkter som du gärna vill diskutera, så lägg till ämnen till dagordningen. Om du har kommentarer till punkterna, så lägg bara till dem som underpunkter i kursiv (placera två apostrofer omkring texten), så vi kan tänka över det innan mötet. Vänligen läs våra riktlinjer där det står när och hur man lägger till punkter på dagordningen. Kom ihåg att sätta ditt IRC- eller Wiki-nick i parentes efter punkten, så vi kan se vem som har lagt dit den.


Ubuntu-se mötesdagordning

  • Hej och presentation, meddela er närvaro genom att säga ert Launchpad-nick, om det är samma som på mötet räcker det att räcka upp handen: o/

  1. Val av mötesordförande
  2. Val av protokollförare
  3. Godkännande av protokoll från senaste mötet
  4. Rapport om vad som händer i projektgrupperna
  5. Ubuntu Global Jam
  6. Software Freedom Day
  7. Möjligheten att bli ett verifierat Loco

Någon gång under mötet kommer vi ha en liten tävling där priset är ett ex. av Ubuntuboken andra utgåvan (http://www.hme.se/katalog/2-2-149).


Följ med på Ubuntu Sveriges sändlista för att deltaga i diskussioner om punkterna och för att bli orienterad om ändringar och annat.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte26 (last edited 2013-09-07 08:44:48 by hakans)