Protokoll

Protokoll IRC-möte 31

Den 16 februari 2014 klockan 20:00–20:50

Deltagare: fr33r1d3, frippefriberg, morpa, GunnarHj, vulfgar, JoWa, Lao

IRC-logg: https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te31/log

1. Ordförande och sekreterare

Till mötesordförande valdes fr33r1d3 och till sekreterare valdes JoWa.

2. Föregående mötes protokoll

Ingen hade något att invända mot protokollet från förra mötet.

3. Projektgrupper – avstämning

Översättningsgruppen Arbetet går långsamt framåt. Fler översättare behövs. Det nya arbetssättet fungerar väl. ULUG (Uppsala Linux User Group) skall vid sitt nästa möte ha ett ”översättninghack”, vilket förhoppningsvis kan leda till att någon engagerar sig i att översätta Ubuntu. morpa planerar ett ”översättarhack”, kontaktar No1Viking och publicerar förslag i forum.

Marknadsföring: Mer folk behövs. Twitter (https://twitter.com/ubuntusverige) hålls igång. En träff vid lanseringen av Ubuntu 14.04 är planerad. Uppdatering av webbplatsen är på gång. Hund håller i det. fr33r1d3 förbereder ett månadsbrev som eventuellt kan användas för marknadsföring. fr33r1d3 har kontaktat Datormagazin, men ej fått svar.

4. Installationsguide

GunnarHj tar upp att det behövs en svenskspråkig guide för installation av Ubuntu, särskilt på datorer med Windows 8 och UEFI. Användare med praktisk erfarenhet av att installera Ubuntu på en dator med Windows 8 förinstallerat efterfrågas. fr33r1d3 skall efterlysa erfarenhet via forum.

5. Övriga frågor

vulfgar frågar om en underavdelning i forumavdelningen Café, för diskussion om översyn av regelverk och moderering. fr33r1d3 åtar sig att kontakta Osprey, som skall hålla i den verksamheten. JoWa påpekar att Café-underavdelningen Nyheter ännu inte är öppen för ej inloggade. fr33r1d3 skall kontakta Håkan om detta. fr33r1d3 nämner kommande Ubuntu-fika i Örebro (Stortorget) lördag 22 februari, kl. 15.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte31/Protokoll (last edited 2014-02-18 17:04:10 by joakim-wallden)