Protokoll

Protokoll IRC-möte 30

Den 27 januari 2014 klockan 20.00 – 21.20

Deltagare: fr33r1d3, Rune-K, morpa, GunnarHj, Osprey, antec, HakanS, No1Viking (adjungerad), Hund

IRC-logg: http://irclogs.ubuntu.com/2014/01/27/%23ubuntu-se-mote.html

1. Ordförande och sekreterare

Till mötesordförande valdes fr33r1d3 och till sekreterare valdes GunnarHj.

2. Föregående mötes protokoll

Ingen hade något att invända mot protokollet från förra mötet.

3. Forumavdelningen Café

Försöket, som beslutades på förra mötet, att låta även icke inloggade komma åt café-avdelningen, ansågs ha utfallit väl. Mötet beslutade att café-avdelningen skall förbli öppen, och att även nyhetskategorin skall öppnas.

4. Ubuntu i skolor

Mötet fortsatte den diskussion, om att marknadsföra Ubuntu mot svenska skolmyndigheter och politiker, som påbörjades förra mötet. GunnarHj pekade på att Edubuntu kan vara användbart för ändamålet, och Osprey informerade om att han tidigare gjort en grundlig undersökning om hur Linux används i kommunerna.
Annat som nämndes var besluten i Göteborgs och Östersunds kommuner att använda öppen källkod, och att Skolelinux / Debian Edu är ett alternativ till Edubuntu som kan vara intressant att titta närmare på.
Osprey och GunnarHj tar kontakt med varandra för att spåna vidare.

5. Projektgrupper - avstämmning

Översättningsgruppen träffades den 30 december för att lägga fast rutiner för översättningen av 14.04, och arbetet har kommit igång bra. morpa har uppdaterat översättningsgruppens wiki-sida.
No1Viking har kallat till möte den 2 februari för att följa upp och styra upp arbetet ytterligare. fr33r1d3 skall vidarebefordra kallelsen via sändlistan.

Marknadsföring: fr33r1d3 har mejlat personen, som är ansvarig för Linux-delen i Datormagazin, om ett eventuellt samarbete. Inget svar ännu.
Andra sätt att nå ut diskuterades. morpa berättade att Uppsala Linux User Group (ULUG) skrev två insändare i Upsala Nya Tidning, vilket resulterade i en fika-träff med (s) och en inbjudan att diskutera FOSS med dem efter valet.

Webbplats: Hund har tillfrågat en duktig webbutvecklare, som han samarbetat med, om att hjälpa till med en uppfräschning.

6. Den ständiga kritiken

(Alltför) många inlägg i forumet innehåller kritik av regelverk och moderering, vilket påverkar stämningen negativt. Mötet beslutade uppdra åt Osprey att skapa en särskild underkategori i café-avdelningen för att diskutera en översyn av regelverk och moderering. Preliminär tidsram är en månad.
Kategorin skall modereras av fr33r1d3 och Rune-K, vilka inte fungerar som moderatorer för resten av forumet.

7. Övriga frågor

fr33r1d3 tog upp idén om ett månadsbrev till sändlistan om vad som händer inom Linux/Ubuntu/Öppen källkod, och åtog sig att fundera vidare på hur det skulle kunna organiseras.

Nästa möte äger rum om ca en månad.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte30/Protokoll (last edited 2014-01-28 01:16:47 by gunnarhj)