Protokoll

Protokoll IRC-möte 32

Den 16 mars 2014 klockan 20:35–21:25

Deltagare: vulfgar, GunnarHj, HakanS, JoWa, RuneK, gusnan (adjungerad), No1Viking (adjungerad)

IRC-logg: http://irclogs.ubuntu.com/2014/03/16/%23ubuntu-se-mote.html#t19:35

1. Ordförande och sekreterare

Till mötesordförande valdes vulfgar och till sekreterare valdes GunnarHj.

2. Föregående mötes protokoll

Ingen hade något att invända mot protokollet från förra mötet.

3. Rapportering från projektgrupperna

Översättningsgruppen: Arbete pågår med de viktigaste paketen inför släppet av 14.04. Två nya medlemmar: ersi och RuneK. No1Viking har lämnat gruppen. Mötet tackade No1Viking för att han drog igång översättningsgruppen.

4. Planering inför val av Team Leader och Team Contact

HakanS påminde om att nuvarande mandatperiod för TL och TC går ut den 26/5 och att en valförrättare behöver utses.

RuneK väckte frågan om vi borde förkorta tiden för nominerings- och valprocessen, men mötet beslutade att inte ändra proceduren i år.

GunnarHj föreslog att HakanS, som var valförrättare förra gången, utses i år också. Beslutades välja HakanS till valförrättare inför det stundande valet av TL och TC.

5. Övriga frågor

Liksom på förra mötet påpekade JoWa att Café-underavdelningen Nyheter ännu inte är öppen för ej inloggade. vulfgar skall påminna fr33r1d3 om frågan samtidigt som JoWa söker någon forumadmin.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte32/Protokoll (last edited 2014-03-20 02:47:31 by gunnarhj)