Protokoll

Protokoll IRC-möte 33

Den 13 april 2014 klockan 20:10–21:05

Deltagare: HakanS, GunnarHj, johanre, JoWa, No1Viking (adjungerad)

IRC-logg: http://irclogs.ubuntu.com/2014/04/13/%23ubuntu-se-mote.html

1. Ordförande och sekreterare

Till mötesordförande valdes HakanS och till sekreterare valdes JoWa.

2. Föregående mötes protokoll

Ingen hade något att invända mot protokollet från förra mötet.

3. Projektgrupper - avstämning

Översättningsgruppen GunnarHJ rapporterar att ”det mest synliga” i Ubuntu 14.04 är rätt väl översatt, dokumentationen undantagen.

Webbplats HakanS rapporterar att portalen har fått en liten upprustning, och att arbetet med en svensk variant av http://www.ubuntu.com/tour/en/ pågår.

4. Val av Team Leader och Team Contact

HakanS meddelar att han drar igång nomineringsprocessen den 14 april. Den skall pågå i tre veckor, och därefter pågår val i tre veckor.

5. Övriga frågor

JoWa rapporterar att forumadministratörerna har kontakts angående att öppna forumavdelningen Nyheter för ej inloggade besökare, men att ingen av dessa svarade. johanre (serveradmin) åtar sig att utföra uppgiften, och utförde den innan mötet hade avslutats.

Med anledning av bristen på aktiva forumadministratörer skall HakanS i forumet efterlysa någon som är villig att åta sig uppgiften. johanre erbjöd sig att utföra forumadministratörens uppgifter tills en ny forumadministratör har utsetts, vilket erbjudandet tacksamt mottogs.

GunnarHJ frågade om planerna på någon aktivitet i samband med att Ubuntu 14.04 släpps har glömts bort. Det konstaterades att så är fallet, samt att det nu är för sent att ta tag i det.

No1Viking frågar om det inte vore lämpligt att TL och TC vore med vid dessa möten, vilket besvarades med att TL Peter har goda skäl att inte närvara.

Nästa möte hålls den 11 maj kl. 20:00.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte33/Protokoll (last edited 2014-04-14 11:15:30 by joakim-wallden)