Protokoll

Protokoll IRC-möte 43

Den 18 maj 2016 klockan 20:05–20:59

Deltagare: GunnarHj, HakanS, JoWa

IRC-logg: http://irclogs.ubuntu.com/2016/05/18/%23ubuntu-se-mote.html

1. Ordförande och sekreterare

Till mötesordförande valdes HakanS. Till sekreterare valdes JoWa.

2. Föregående mötes protokoll

Protokollet från förra mötet godkändes.

3. Projektgrupper – rapporter

Översättningsarbetet pågår för fullt, med morpa i spetsen.

Övrigt: Håkan tar upp att Johan (johanre) och Andreas (andol) gjorde ett bra jobb då vår server dog hösten 2015. Gunnar tar upp sitt arbetet med Mobilt BankID för Chrome (https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/Support/BankID_i_Linux_genom_Google_Chrome), som har fungerat i snart ett år, men kanske inte så länge till.

4. Att göra-lista

https://ubuntu-se.org/drupal/node/3955 Det konstateras att det inte har hänt något på någon punkt. Portalsidan (https://ubuntu-se.org/drupal/) är i behov av ytterligare åtgärder för att bli fullt fungerande. Övergången från HTTP till HTTPS (december 2015) innebär att vissa ändringar behöver göras i Drupal. Det är också hög tid för en större uppgradering av Drupal-mjukvaran (från 6.x till 8.x).

5. Hur gör vi med servern?

Bakgrund: I början av november 2015 tackade den fysiska server som hyste vår virtuella server för sig. Sedan vår virtuella server åter kom i drift, 3 december, har den hysts hos Space2U, som sponsrar Ubuntu Sverige med utrymme och bandbredd. Frågan är om vi skall behålla den lösningen, eller om vi skall utnyttja Canonicals erbjudande (https://wiki.ubuntu.com/LoCoHosting) att hysa sidan. Då Johan (serveradministratör) ej var närvarande fattades inget beslut i frågan.

6. Tid för nästa möte.

Onsdag 15 juni 2016, kl. 20:00.

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte43/Protokoll (last edited 2016-05-19 13:44:43 by gunnarhj)