Protokoll

Protokoll IRC-möte 47

Den 17 maj 2017 klockan 20:00–21:26

Deltagare: GunnarHj, johanre, JoWa, Meerkat, morpa_

IRC-logg: https://irclogs.ubuntu.com/2017/05/17/%23ubuntu-se-mote.html

1. Val av mötesordförande och protokollförare

Till mötesordförande valdes JoWa. Till protokollförare valdes GunnarHj.

2. Föregående mötes protokoll

Protokollet från förra mötet godkändes.

3. Rapporter

johanre påminde om behovet att uppgradera servern för ubuntu-se.org, inklusive Drupal och phpbb3. Planen är att påbörja uppgraderingen till hösten.

Beträffande översättningar hänvisade morpa_ till sin senaste statusuppdatering i forumet. Statusen på GNOME-översättningarna är god. Behovet av fler aktiva översättare kvarstår.

4. Att göra-lista

https://ubuntu-se.org/drupal/node/3955

Punkterna "Smartare support" och "Tydligare instruktioner för IRC" ansågs överspelade och ströks.

5. Möten vid behov

Efter en del diskussion beslöts på förslag av GunnarHj att TC tills vidare kallar till IRC-möten vid behov, dvs. då någon beslutspunkt identifieras i forumet eller epostlistan eller då andra LoCo-medlemmar begär det, i stället för att schemalägga möten oavsett behov. Skälet är att undvika onödig administration. Den nya ordningen införs på prov, och vi är förstås fria att justera modellen senare.

6. Övriga frågor

JoWa meddelade att HakanS åtagit sig att dels hålla i nominering och val av TL/TC, dels se över informationen för IRC-kanalen ubuntu-se-mote. Ej gjort ännu.

Mötet noterade med tacksamhet att JoWa kvarstår som TC tills vidare.

Mötet beslöt uppdatera sidan om mötesinformation och därvid länka till den automatgenererade listan över tidigare möten för att undvika dubbelarbete. GunnarHj fixar.

7. Tid för nästa möte.

Genom beslutet i punkt 5. faller denna punkt bort.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte47/Protokoll (last edited 2017-05-21 09:02:46 by gunnarhj)