IRCMöte6

Har du punkter som du gärna vill diskutera, så lägg till ämnen till dagordningen. Om du har kommentarer till punkterna, så lägg bara till dem som underpunkter i kursiv (placera två apostrofer omkring texten), så vi kan tänka över det innan mötet. Vänligen läs våra riktlinjer där det står när och hur man lägger till punkter på dagordningen. Kom ihåg att sätta ditt IRC- eller Wiki-nick i parentes efter punkten, så vi kan se vem som har lagt dit den.


Ubuntu-se mötesdagordning

 • Hej och presentation, meddela er närvaro genom att säga ert Launchpad-nick, om det är samma som på mötet räcker det att räcka upp handen: o/

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av protokollförare
 3. Godkännande av protokoll från senaste mötet
 4. [Beslut] Tidpunkt för nästa möte
  • Förslag till beslut (Christoffer):
   • Onsdagen den 16:e februari 19:30 - 21:30 (14 dagar från mötets datum).
 5. [Beslut] Vilka får delta och vilka får rösta på Svenska Ubuntu gemenskapens möten.
  • Förslag till beslut (Christoffer):
   • Alla har rätt att delta på mötena med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt dock ej rösträtt.
   • Medlmmar i Launchpad-gruppen https://launchpad.net/~ubuntu-se har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt samt rösträtt.

 6. [Beslut] (Bordlades från föregående möte) Ny Team Contact (Pink Panther ifyllt av Christoffer)
  • Då Pontus har valt att lämna posten som TC behöver vi komma fram till hur en ersättare ska hittas och när val ska ske.
 7. [Beslut] (Bordlades från föregående möte) Diskussion och beslut om LoCots organisation. (HakanS)

 8. [Beslut] Kan peetra få server-login. Omröstning, Ja eller Nej, (Peetra)
  • Kräver ett grafiskr gränssnitt, phpMyadmin, vilket inte är installerat.


Följ med på Ubuntu Sveriges sändlista för att deltaga i diskussioner om punkterna och för att bli orienterad om ändringar och annat.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte6 (last edited 2011-02-10 07:33:37 by hakans)