logg

Logg Möte6 2011-02-02

 • 18:35:49 <HakanS> #startmeeting

  18:35:49 <meetingology> Meeting started Wed Feb 2 18:35:49 2011 UTC. The chair is HakanS. Information about MeetBot at http://wiki.ubuntu.com/AlanBell.

  18:35:49 <meetingology> Useful Commands: #topic #action #link #idea #voters #vote #chair #action #agreed #help #info #endmeeting.

  18:35:57 <peetra> Jag är ritkigt stolt över att jag komihåg mötet. :P

  18:37:06 <HakanS> Hej och välkomna till loco-mötet

  18:37:23 <HakanS> Innan vi drar igång mötet ber jag alla som ännu inte gjort det, att läsa mötesreglerna

  18:37:24 <HakanS> https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/Riktlinjer

  18:37:49 <HakanS> Vilka är här för att närvara vid mötet? Ange gärna ert launchpad-id.

  18:38:01 <peetra> _o/

  18:38:06 <HakanS> HakanS samma på LP

  18:38:08 <Christoffer> christoffer-holmstedt

  18:38:18 <fdsvensson> fd.svensson

  18:38:25 <gusnan> gusnan, samma på LP

  18:38:32 <LaoTzu> o/

  18:38:41 <forslan> forslan

  18:39:05 <siron> siron

  18:39:25 <RMcGirr83> !poke peetra

  18:39:30 <tumba25> här

  18:39:47 <RMcGirr83> :P

  18:40:03 <HakanS> Punkt 1. Val av mötesordförande.

  18:40:04 <peetra> HakanS, Kicka RMcGirr83

  18:40:17 <RMcGirr83> for what?

  18:40:22 <HakanS> Var vänliga att lämna förslag.

  18:40:40 <Christoffer> HakanS

  18:40:40 <fdsvensson> andol

  18:40:43 <peetra> Jag föreslår HakanS

  18:41:56 <HakanS> Inga mer förslag?

  18:42:16 <LaoTzu> Nej.

  18:42:46 <HakanS> #vote Kan vi välja HakanS till mötesordförande?

  18:42:46 <meetingology> Please vote on: Kan vi välja HakanS till mötesordförande?

  18:42:46 <meetingology> Public votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)

  18:42:55 <HakanS> +0

  18:42:58 <peetra> +1

  18:42:58 <meetingology> +1 received from peetra

  18:43:01 <fdsvensson> -1

  18:43:01 <meetingology> -1 received from fdsvensson

  18:43:05 <Christoffer> +1

  18:43:05 <meetingology> +1 received from Christoffer

  18:43:08 <gusnan> +1

  18:43:08 <meetingology> +1 received from gusnan

  18:43:09 <tumba25> +1

  18:43:09 <meetingology> +1 received from tumba25

  18:43:14 <forslan> +1

  18:43:14 <meetingology> +1 received from forslan

  18:43:21 <peetra> fän vad jobbig logbot. :/

  18:43:23 <siron> +1

  18:43:23 <meetingology> +1 received from siron

  18:43:46 <LaoTzu> +1

  18:43:46 <meetingology> +1 received from LaoTzu

  18:45:33 <HakanS> #agreed HåkanS är vald till mötesordförande

  18:45:51 <HakanS> Punkt 2. Val av protokollförare.

  18:45:55 <HakanS> Var vänliga att lämna förslag.

  18:46:09 <fdsvensson> Peetra

  18:46:09 <HakanS> Peetra

  18:46:22 <tumba25> Christoffer

  18:46:40 <peetra> +1 för Christoffer. Big Grin :)

  18:46:58 <HakanS> Inga mer förslag?

  18:47:15 <siron> Peetra

  18:48:03 <HakanS> Rösta genom att skriva Peetra eller Christoffer

  18:48:13 <Christoffer> +0

  18:48:18 <fdsvensson> Christoffer

  18:48:27 <peetra> Christoffer

  18:48:31 <tumba25> Christoffer:

  18:48:36 <gusnan> Christoffer,

  18:48:42 <HakanS> Christoffer

  18:49:03 <LaoTzu> Peetra

  18:49:32 <HakanS> #agreed Christoffer är vald till protokollförare

  18:49:35 <siron> Christoffer

  18:50:04 <HakanS> Punkt 3. Godkännande av protokoll från senaste mötet

  18:50:16 <HakanS> Mötesprotokoll http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=251&t=52629

  18:50:39 <fdsvensson> -0

  18:51:12 <LaoTzu> +1

  18:51:12 <meetingology> +1 received from LaoTzu

  18:51:21 <peetra> +0

  18:51:26 <tumba25> +1

  18:51:26 <meetingology> +1 received from tumba25

  18:51:35 <HakanS> #vote Kan vi godkänna protokollet?

  18:51:35 <meetingology> Voting still open on: Kan vi välja HakanS till mötesordförande?

  18:51:39 <forslan> +1

  18:51:39 <meetingology> +1 received from forslan

  18:51:47 <Christoffer> =) fel omröstning

  18:51:53 <HakanS> #endvote

  18:51:53 <meetingology> Voting ended on: Kan vi välja HakanS till mötesordförande?

  18:51:53 <meetingology> Votes for:7 Votes against:1 Abstentions:0

  18:51:53 <meetingology> Motion carried

  18:51:59 <HakanS> #vote Kan vi godkänna protokollet?

  18:51:59 <meetingology> Please vote on: Kan vi godkänna protokollet?

  18:51:59 <meetingology> Public votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)

  18:52:07 <Christoffer> +1

  18:52:07 <meetingology> +1 received from Christoffer

  18:52:07 <HakanS> +1

  18:52:07 <meetingology> +1 received from HakanS

  18:52:15 <gusnan> +0

  18:52:19 <fdsvensson> +0

  18:52:24 <forslan> +1

  18:52:24 <meetingology> +1 received from forslan

  18:52:29 <LaoTzu> +1

  18:52:29 <meetingology> +1 received from LaoTzu

  18:53:27 <siron> +1

  18:53:27 <meetingology> +1 received from siron

  18:53:45 <HakanS> #endvote

  18:53:45 <meetingology> Voting ended on: Kan vi godkänna protokollet?

  18:53:45 <meetingology> Votes for:5 Votes against:0 Abstentions:0

  18:53:45 <meetingology> Motion carried

  18:54:17 <HakanS> Punkt 4. Tidpunkt för nästa möte.

  18:54:50 <HakanS> Föreslaget Onsdagen den 16:e februari 19:30 - 21:30

  18:55:05 <HakanS> Synpunkter på detta?

  18:55:07 <peetra> Föreslår en timme senare, men datumet är bra.

  18:55:32 <Christoffer> ja det blir bra...korta ner mötet en timme och senarelägg en timme

  18:55:58 <HakanS> 20:30 - 21:30

  18:56:02 <HakanS> ?

  18:56:07 <fdsvensson> Går inte korta ner

  18:56:27 <Christoffer> HakanS: Ja

  18:56:31 <peetra> KLart att det går, man slutar då det tar slut!

  18:56:36 <LaoTzu> Alltså, vi har hållit på 30 min och inte kommit nånstans. Hinns något med på en timme?

  18:56:41 <fdsvensson> Det har redan gått en halvtimme :p

  18:57:03 <HakanS> Kommer vi igenom dagens punkter så räcker 1 timma.

  18:57:25 <Christoffer> Vi starta sent...och första punkterna får vi mer och mer rutin på så de går snabbare och snabbare

  18:57:51 <LaoTzu> Så... rösta för datumet?

  18:57:57 <fdsvensson> Fixa innan mötet!

  18:58:12 <HakanS> #vote Nästa möte 16/2 20:30 - 21:30

  18:58:12 <meetingology> Please vote on: Nästa möte 16/2 20:30 - 21:30

  18:58:12 <meetingology> Public votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)

  18:58:16 <Christoffer> +1

  18:58:16 <meetingology> +1 received from Christoffer

  18:58:16 <HakanS> +1

  18:58:16 <meetingology> +1 received from HakanS

  18:58:19 <peetra> +1

  18:58:19 <meetingology> +1 received from peetra

  18:58:21 <gusnan> +1

  18:58:21 <meetingology> +1 received from gusnan

  18:58:22 <LaoTzu> +0

  18:58:22 <fdsvensson> +1

  18:58:22 <meetingology> +1 received from fdsvensson

  18:58:26 <tumba25> +1

  18:58:26 <meetingology> +1 received from tumba25

  18:58:26 <LaoTzu> 0

  18:58:26 <meetingology> 0 received from LaoTzu

  18:58:32 <forslan> +1

  18:58:32 <meetingology> +1 received from forslan

  18:58:56 <HakanS> #endvote

  18:58:56 <meetingology> Voting ended on: Nästa möte 16/2 20:30 - 21:30

  18:58:56 <meetingology> Votes for:7 Votes against:0 Abstentions:1

  18:58:56 <meetingology> Motion carried

  18:59:38 <HakanS> Punkt 5. Vilka får delta och vilka får rösta på Svenska Ubuntu gemenskapens möten?

  18:59:46 <HakanS> Förslag: Alla har rätt att delta på mötena med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt dock ej rösträtt.

  18:59:57 <HakanS> Medlmmar i Launchpad-gruppen https://launchpad.net/~ubuntu-se har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt samt rösträtt.

  19:00:15 <HakanS> Synpunkter?

  19:00:17 <Christoffer> !

  19:00:27 <fdsvensson> !

  19:00:27 <peetra> !

  19:00:44 <HakanS> Christoffer har ordet.

  19:01:04 <LaoTzu> Jag måste tyvärr redan lämna mötet.

  19:01:16 <LaoTzu> Kanske kommer in igen senare om ni är kvar.

  19:01:21 <Christoffer> Jag la förslaget men vet inte hur stort behovet är att specificera detta.

  19:01:25 <Christoffer> Vad tycker ni?

  19:01:27 <Christoffer> slut

  19:01:30 * HakanS tackar LaoTzu för deltagandet.

  19:01:50 <HakanS> fdsvensson har ordet.

  19:02:04 <HakanS> !

  19:02:33 <fdsvensson> Jag anser att alla ska ha rösträtt nu när vi är så få

  19:03:05 <Christoffer> +

  19:03:22 <HakanS> fdsvensson: Är du klar?

  19:03:37 <fdsvensson> Klar, förlåt

  19:03:39 <HakanS> Replik Christoffer

  19:03:44 <Christoffer> Det kan jag känna ibland också. Det enda problemet jag ser med det är att de som vill kan logga in på flera datorer och man har inget sätt att se till att var och en röstar endast en gång.

  19:04:04 <fdsvensson> ?

  19:04:14 <Christoffer> detta kanske inte är så aktuellt men värt en tanke.

  19:04:16 <Christoffer> slut

  19:04:20 <fdsvensson> +

  19:04:26 <HakanS> Peetra har ordet.

  19:04:30 <peetra> Då tanken med Launhpad från högre instans är att man ska delta aktivt, typ hitta fem buggar om dan

  19:04:52 <peetra> Då tanken med Launhpad från högre instans är att man ska delta aktivt, typ hitta fem buggar om dan

  19:04:55 <peetra> så var det kanske inte så bra ändå?

  19:04:58 <peetra> Nu har ubuntu-se en massa inaktiva medlemmar där på LP med liksom. :P

  19:05:00 <peetra> Så alla som ids masa sig till möten ska kunna få påverka med röst.

  19:05:03 <peetra> (Jag har ändrat åsikt sedan två veckor tillbaka)

  19:05:37 <fdsvensson> +

  19:05:40 <peetra> Vi får ta ställning till eventuella "chefspositions"omröstningar senare vid behov

  19:05:43 <peetra> KLAR

  19:05:59 <HakanS> HakanS har ordet.

  19:06:41 <HakanS> Man kan dra paralleller till en förening.

  19:06:58 <HakanS> Där har medlemmarna rösträtt på mötena.

  19:07:26 <HakanS> LoCots medlemmar är de som finn i vårt Launchpad-team.

  19:07:34 <HakanS> *finns

  19:08:36 <HakanS> Därför anser jag att enbart de som är medlemmar ska ha rösträtt. Däremot får alla som vill delta på mötet.

  19:08:41 <HakanS> Klar.

  19:09:11 <peetra> !

  19:09:21 <HakanS> Peetra har ordet.

  19:09:25 <Christoffer> replik från fdsvensson

  19:09:29 <Christoffer> tidigare

  19:09:52 <peetra> HåkanS borde du inte jäva dig från det här, då det är du som godkänner/avslår medlemskap där?

  19:10:05 <HakanS> Förlåt.

  19:10:12 <HakanS> Replik fdsvensson

  19:10:42 <HakanS> +

  19:11:44 <fdsvensson> Man kan ha olika nick på Launchpad också, sedan det som Peetra säger stämmer bra med diskussionerna som går där nu

  19:12:02 <fdsvensson> Klar för nu

  19:12:19 <Christoffer> !

  19:12:40 <HakanS> Replik till Peetra: Jag godkänner alla som vill bli medlemmar i vårt launchpad-team.

  19:12:59 <fdsvensson> +

  19:13:27 <pelleve> o/

  19:13:55 <HakanS> Teamet var tidigare ett öppet team, men har ändrats till att man måste ansöka. Det är en bugg i LP som förhoppningsvis fixas snart.

  19:14:38 <HakanS> Christoffer har ordet

  19:14:59 <HakanS> Sedan replik från fdsvensson

  19:15:33 <Christoffer> Jag känner det rätt självklart att endast medlemmar ska ha rösträtt i en förening. Precis som denna. Däremot känner jag att vi fortfarande är i uppstartsfasen och för få för att fatta ett sådant beslut idag.

  19:15:45 <Christoffer> Jag är redo att rösta.

  19:15:47 <Christoffer> slut

  19:16:00 <HakanS> Replik fdsvensson

  19:16:48 <fdsvensson> UC kommer inte att gilla att vi har många på LP som ingenting gör

  19:16:55 <fdsvensson> Klar

  19:17:30 <pelleve> o/

  19:17:33 <pelleve> !

  19:18:14 <HakanS> pelleve har ordet. Sedan omröstning.

  19:18:20 <pelleve> pelleve tillika viper har en ordningsfråga

  19:18:24 <pelleve> är + = applåd och + = bu

  19:18:53 <pelleve> ?*- = bu

  19:19:31 <Christoffer> + är begäran om replik

  19:19:47 <HakanS> + betyder att man vill ha replik

  19:19:52 <pelleve> +

  19:20:04 <HakanS> Replik pelleve

  19:20:12 <pelleve> klart Tack!

  19:20:22 <HakanS> #vote Ska endast medlemmar i Launchpad-gruppen https://launchpad.net/~ubuntu-se ha rösträtt på loco-möte?

  19:20:22 <meetingology> Please vote on: Ska endast medlemmar i Launchpad-gruppen https://launchpad.net/~ubuntu-se ha rösträtt på loco-möte?

  19:20:22 <meetingology> Public votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)

  19:20:29 <HakanS> +1

  19:20:29 <meetingology> +1 received from HakanS

  19:20:36 <fdsvensson> -1

  19:20:36 <meetingology> -1 received from fdsvensson

  19:20:38 <tumba25> -1

  19:20:38 <meetingology> -1 received from tumba25

  19:20:38 <forslan> +1

  19:20:38 <meetingology> +1 received from forslan

  19:20:39 <peetra> -1

  19:20:39 <meetingology> -1 received from peetra

  19:20:42 <gusnan> 0

  19:20:42 <meetingology> 0 received from gusnan

  19:20:52 <Christoffer> -1

  19:20:52 <meetingology> -1 received from Christoffer

  19:20:57 <pelleve> 0

  19:20:57 <meetingology> 0 received from pelleve

  19:21:50 <HakanS> #endvote

  19:21:50 <meetingology> Voting ended on: Ska endast medlemmar i Launchpad-gruppen https://launchpad.net/~ubuntu-se ha rösträtt på loco-möte?

  19:21:50 <meetingology> Votes for:2 Votes against:4 Abstentions:2

  19:21:50 <meetingology> Motion denied

  19:22:42 <HakanS> Punkt6. Ny Team Contact

  19:23:05 <HakanS> Då Pontus har valt att lämna posten som TC behöver vi komma fram till hur en ersättare ska hittas och när val ska ske.

  19:23:17 <HakanS> !

  19:23:26 <fdsvensson> !

  19:25:02 <HakanS> Jag föreslår att vi inte tar ett nytt val nu, utan kör valet då det är tänkt i april.

  19:25:03 <HakanS> klar

  19:25:14 <HakanS> fdsvensson har ordet.

  19:25:53 <fdsvensson> Jag anse detsamma som Håkan. Klar.

  19:26:32 <peetra> !

  19:26:46 <HakanS> peetra har ordet.

  19:27:02 <peetra> Finns det folk, som vill ha den rollen? Smile :) Jag tror att vi sku behöva någon som kommuinicerar med Council

  19:27:05 <peetra> och fort och tycker nästan att vem som bara är villig skulle få försöka genast. :P

  19:27:28 <peetra> vet ni nån som vill vara TC just nu?

  19:27:29 <peetra> KLAR

  19:27:32 <fdsvensson> +

  19:27:43 <HakanS> replik fdsvensson

  19:28:07 <fdsvensson> Förlåt, jag menade !

  19:28:26 <HakanS> fdsvensson: Prata på.

  19:28:49 <fdsvensson> Sätt Peetra på det, hon är driftig Wink ;)

  19:29:01 <HakanS> !

  19:29:04 <fdsvensson> klar

  19:30:17 <peetra> Nää tack fdsvensson. Smile :)

  19:30:22 <HakanS> Pontus har sagt att han sitter kvar till 30/4 om vi inte utlyser ett nyval.

  19:30:37 <fdsvensson> +

  19:30:54 <HakanS> Ska vi ha ett nytt val nu så blir det bara rörigt.

  19:30:59 <HakanS> klar.

  19:31:05 <pelleve> !

  19:31:14 <HakanS> pelleve har ordet.

  19:31:27 <peetra> !

  19:31:28 <pelleve> Sker val från de som räcker upp jhanden

  19:31:37 <pelleve> eller har vi en valveredning

  19:31:49 <pelleve> ? Klar

  19:31:51 <HakanS> +

  19:32:06 <fdsvensson> +

  19:32:14 <HakanS> pelleve: Menar du val av TC?

  19:32:24 <pelleve> ja

  19:33:12 <HakanS> Vi får se hur vi gör med TC-valet i april.

  19:33:29 <HakanS> peetra har ordet.

  19:33:36 <peetra> Pontus har bara den titeln, men gör inget längre. Likaså är HakanS tillförordnad

  19:33:40 <peetra> TL, så jag anser att båda omröstningarna skulle kunna tidigareläggas.

  19:33:50 <peetra> KLAR

  19:33:52 <Christoffer> !

  19:34:04 <HakanS> replik fdsvensson

  19:35:00 <fdsvensson> Jag anser inte att Pontus ska få sitta kvar, men gärna skjuta på valet av ny

  19:35:05 <fdsvensson> Klar

  19:35:08 <HakanS> Christoffer har ordet.

  19:35:48 <Christoffer> Jag anser att vi fortfarande behöver lite lugn och ro ...så håll nyval när det är tänkt i slutet av april.

  19:35:52 <fdsvensson> !

  19:36:20 <Christoffer> Jag är redo att rösta. Inte göra någonting nu.

  19:36:21 <Christoffer> slut

  19:36:40 <HakanS> fdsvensson har ordet Sedan röstning.

  19:36:58 <fdsvensson> Det är ju rörigt nu, kanske lika bra att få det gjort

  19:37:03 <fdsvensson> Klar

  19:39:04 <HakanS> #vote Ska vi ha nyval av TC i förtid? D.vs. ny TC innan 1/5?

  19:39:04 <meetingology> Please vote on: Ska vi ha nyval av TC i förtid? D.vs. ny TC innan 1/5?

  19:39:04 <meetingology> Public votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)

  19:39:06 <HakanS> -1

  19:39:06 <meetingology> -1 received from HakanS

  19:39:10 <Christoffer> -1

  19:39:10 <meetingology> -1 received from Christoffer

  19:39:10 <pelleve> 0

  19:39:10 <meetingology> 0 received from pelleve

  19:39:17 <peetra> +1

  19:39:17 <meetingology> +1 received from peetra

  19:39:24 <fdsvensson> +1

  19:39:24 <meetingology> +1 received from fdsvensson

  19:39:31 <tumba25> +1

  19:39:31 <meetingology> +1 received from tumba25

  19:39:33 <forslan> -1

  19:39:33 <meetingology> -1 received from forslan

  19:39:33 <gusnan> 0

  19:39:33 <meetingology> 0 received from gusnan

  19:40:26 <HakanS> #endvote

  19:40:26 <meetingology> Voting ended on: Ska vi ha nyval av TC i förtid? D.vs. ny TC innan 1/5?

  19:40:26 <meetingology> Votes for:3 Votes against:3 Abstentions:2

  19:40:26 <meetingology> Deadlock

  19:41:33 <HakanS> Vi tar upp frågan igen på nästa möte.

  19:42:05 <HakanS> Punkt7. Diskussion och beslut om LoCots organisation.

  19:42:28 <HakanS> Diskussion har förts i forumet http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=251&t=52371

  19:42:38 <HakanS> Synpunkter?

  19:42:44 <fdsvensson> !!

  19:43:18 <HakanS> fdsvensson har ordet.

  19:43:44 <Christoffer> !

  19:44:54 <fdsvensson> Jag anser som jag sa tidigare. Vi är få nu, då är det bäst att stora beslut tas tillsammans, inte bara ett fåtal ska bestämma

  19:44:58 <fdsvensson> Klar

  19:45:15 <HakanS> Christoffer har ordet.

  19:45:20 <Christoffer> Sedan ditt förslag HakanS http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?p=429008#p429008

  19:45:22 <Christoffer> har jag inte följt diskussionen. Det känns bara som vi går runt och runt och runt.

  19:45:22 <HakanS> !

  19:45:44 <Christoffer> Jag är redo att ta ansvar för wikin ...och styra upp den så gott det går...

  19:46:00 <Christoffer> samt sätta mig in hur det skulle fungera med eventuell framtida upstream grupp...

  19:46:15 <Christoffer> snacka med Daniel Nylander m.fl. som redan är insatt i en del av detta

  19:46:30 <Christoffer> sedan får vi se vad liknande initiativ från andra leder till.

  19:46:42 <Christoffer> slut

  19:46:56 <HakanS> Jag har ordet.

  19:48:35 <HakanS> Jag har som sagt lagt ett förslag till organisationsmodell här: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?p=429008#p429008

  19:48:40 <fdsvensson> !

  19:49:10 <HakanS> Det är som sagt en modell och ingen plan.

  19:50:01 <HakanS> Den visar inte alla arbets- och projektgrupper vi har.

  19:50:51 <HakanS> Den viktigaste biten i förslaget är att vi inte ska ha någon vald Loco-team-ledare.

  19:50:59 <Christoffer> +

  19:51:50 <HakanS> Istället har vi en Loco-ledning som är en administrativ grupp.

  19:52:23 <HakanS> Alla loco-beslut ska fattas av medlemmarna på loco-mötena.

  19:52:28 <HakanS> klar

  19:52:43 <HakanS> replik Christoffer

  19:53:00 <fdsvensson> +

  19:53:01 <Christoffer> För att förtydliga.

  19:53:16 <Christoffer> Självklart är det ingen plan utan en modell.

  19:53:38 <Christoffer> Det jag ville ha sagt är att vi har diskuterat detta fram och tillbaka i över en månads tid och jag tror inte vi kommer längre

  19:53:42 <Christoffer> det går runt och runt.

  19:54:09 <HakanS> +

  19:54:17 <Christoffer> Jag känner att jag står väldigt långt ifrån flera andra hur jag ser på svenska ubuntu gemenskapen.

  19:54:30 <Christoffer> och hur den ska fungera...samt syssla med.

  19:54:57 <Christoffer> Jag anser att organisationsmodell bör bordläggas till slutet av mars. Till förmån för en diskussion om VAD som ska göras.

  19:55:11 <Christoffer> *diskussionen om organisationsmodell

  19:55:36 <Christoffer> slut

  19:55:41 <peetra> +1 på Christoffers förslag.

  19:55:47 <HakanS> replik fdsvensson

  19:56:57 <fdsvensson> Det är väl inte så svårt, varför komplicera allting. Vill någon starta något= Grupp

  19:58:45 <fdsvensson> Sedan får man inte fler angagerade om det räcker med en i en grupp känner agg mot en annan, att stoppa denne från att hjälpa till

  19:59:30 <fdsvensson> Ni tänker helt fel där och enligt Ubuntus stadgar är det fel också

  19:59:33 <fdsvensson> Klar

  20:00:02 <HakanS> Replik från mig.

  20:00:16 <HakanS> Orsaken till att det togs fram en organisationsmodell var att det förekom vilda diskussioner och beskyllningar i forumet.

  20:00:25 <HakanS> Alltifrån maktfullkomlighet till att det inte finns någon som bestämmer.

  20:00:42 <fdsvensson> +

  20:02:06 <HakanS> Alternativet till att göra en omorganisation är ju att köra på som förut.

  20:02:34 <pelleve> +

  20:03:30 <HakanS> Om vi kör på med hur vi har det idag så kommer i alla fall jag att låta loco-mötena ha beslutanderätten i loco-frågor.

  20:03:37 <HakanS> klar.

  20:03:46 <HakanS> replik fdsvensson.

  20:03:59 <fdsvensson> Peetra var före

  20:04:12 <peetra> Jag höll bara med Christoffer Smile :) KLART

  20:05:37 <HakanS> replik fdsvensson.

  20:05:47 <fdsvensson> Det behövs en omorganisation, men inte den föreslagna. Med den föreslagna kommer

  20:07:12 <fdsvensson> det verkligen gå åt skogen. Det finns alldeles för många viljor för att 1 i en grupp ska kunna säga nej till

  20:07:28 <fdsvensson> en framtida ledare

  20:08:13 <fdsvensson> då är det bättre att vi kör på som förut fram till nästa val Klar

  20:08:24 <HakanS> replik pelleve.

  20:08:25 <pelleve> Även om vi "kör på" är det för mig viktigare att i detta läget fokusera på "VAD" enligt Christoffer 20:54, omorganisationen är ju inte så långt borta och kanske klarnar i takt med att vi vet VAD som måste göras KLART

  20:09:32 <HakanS> #vote Kan vi rösta?

  20:09:32 <meetingology> Please vote on: Kan vi rösta?

  20:09:32 <meetingology> Public votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)

  20:09:37 <HakanS> +1

  20:09:37 <meetingology> +1 received from HakanS

  20:09:46 <fdsvensson> -1

  20:09:46 <meetingology> -1 received from fdsvensson

  20:09:47 <pelleve> 0

  20:09:47 <meetingology> 0 received from pelleve

  20:09:52 <gusnan> 0

  20:09:52 <meetingology> 0 received from gusnan

  20:10:17 <Christoffer> Om vad?

  20:11:15 <HakanS> Om förslag till omorganisation eller att behålla dagens.

  20:11:44 <Christoffer> -1

  20:11:44 <meetingology> -1 received from Christoffer

  20:11:52 <peetra> 0

  20:11:52 <meetingology> 0 received from peetra

  20:12:00 <fdsvensson> Rösta om vi kan rösta?

  20:12:02 <forslan> Förtydliga alternativen-1

  20:12:43 <HakanS> #endvote

  20:12:43 <meetingology> Voting ended on: Kan vi rösta?

  20:12:43 <meetingology> Votes for:1 Votes against:2 Abstentions:3

  20:12:43 <meetingology> Motion denied

  20:13:50 <fdsvensson> Gör om Rätt

  20:15:10 <HakanS> #vote Ska vi fortsätta diskutera, nu på mötet, hur organisationen ska se ut?

  20:15:10 <meetingology> Please vote on: Ska vi fortsätta diskutera, nu på mötet, hur organisationen ska se ut?

  20:15:10 <meetingology> Public votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)

  20:15:26 <pelleve> 0

  20:15:26 <meetingology> 0 received from pelleve

  20:15:27 <fdsvensson> -1

  20:15:27 <meetingology> -1 received from fdsvensson

  20:15:29 <HakanS> -1

  20:15:29 <meetingology> -1 received from HakanS

  20:15:31 <gusnan> 0

  20:15:31 <meetingology> 0 received from gusnan

  20:15:37 <Christoffer> -1

  20:15:37 <meetingology> -1 received from Christoffer

  20:15:37 <peetra> -1

  20:15:37 <meetingology> -1 received from peetra

  20:15:45 <forslan> -1

  20:15:45 <meetingology> -1 received from forslan

  20:16:20 <HakanS> #endvote

  20:16:20 <meetingology> Voting ended on: Ska vi fortsätta diskutera, nu på mötet, hur organisationen ska se ut?

  20:16:20 <meetingology> Votes for:0 Votes against:5 Abstentions:2

  20:16:20 <meetingology> Motion denied

  20:16:42 <HakanS> Då är frågan vad vi gör.

  20:17:06 <siron> Dricker kaffe : )

  20:17:32 <HakanS> Som jag ser det finns det två alternativ.

  20:17:46 <fdsvensson> Det har jag gjort hela tiden och äti t semlor Wink ;)

  20:17:55 <HakanS> ORDNING!

  20:19:27 <HakanS> Antingen röstar vi om de organisationsförslag som framlagts av mig och Christer, eller så bordlägger vi frågan till nästa möte.

  20:19:45 <fdsvensson> bordlägger

  20:20:03 <HakanS> Frågan är bara hur många möten vi ska hålla på att diskutera detta.

  20:20:26 <HakanS> Så då frågar jag igen.

  20:20:31 <Christoffer> !

  20:20:43 <fdsvensson> när det finns ett bra alternativ !

  20:20:52 <HakanS> Christoffer har ordet. 20:21:20 * HakanS ber fdsvensson att begära ordet innan han skriver

  20:21:31 <Christoffer> Jag föreslår att vi bordlägger frågan till första mötet i april. Med andra ord tidigast 1a april.

  20:21:40 <fdsvensson> ! Sad :(

  20:21:45 <Christoffer> slut

  20:21:48 <peetra> !

  20:21:54 <HakanS> fdsvensson har ordet

  20:24:06 <fdsvensson> Jag ber om ursäkt Då det bara är ett alternativ. HakanS Alternativ Christoffer vill ju ha det som nu, så tycker jag att vi diskuterar det på Forumet

  20:24:16 <fdsvensson> Klar!

  20:24:41 <HakanS> Så då frågar jag:

  20:25:02 <fdsvensson> Peetra har ordet

  20:25:17 <HakanS> #vote Ska vi rösta om organisationförslagen nu, på detta möte?

  20:25:17 <meetingology> Please vote on: Ska vi rösta om organisationförslagen nu, på detta möte?

  20:25:17 <meetingology> Public votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)

  20:25:27 <HakanS> #endvote

  20:25:27 <meetingology> Voting ended on: Ska vi rösta om organisationförslagen nu, på detta möte?

  20:25:27 <meetingology> Votes for:0 Votes against:0 Abstentions:0

  20:25:27 <meetingology> Deadlock

  20:25:40 <HakanS> Förlåt. Peetra har ordet

  20:25:43 <peetra> organisationmodell, nuvarande eller kommande borde kunna diskuteras i forumet, då det är bara fram-å-tebaka å det passar nu ett diskussionsfopruym ganska bra för. Om det kommer nåt bra å enkelt så kan mna väl ta det ibruk?

  20:25:48 <peetra> KLAR

  20:26:09 <HakanS> Så då frågar jag:

  20:26:13 <HakanS> #vote Ska vi rösta om organisationförslagen nu, på detta möte?

  20:26:13 <meetingology> Please vote on: Ska vi rösta om organisationförslagen nu, på detta möte?

  20:26:13 <meetingology> Public votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)

  20:26:29 <tumba25> -1

  20:26:29 <meetingology> -1 received from tumba25

  20:26:30 <fdsvensson> -1

  20:26:30 <meetingology> -1 received from fdsvensson

  20:26:37 <peetra> -1

  20:26:37 <meetingology> -1 received from peetra

  20:26:38 <Christoffer> -1

  20:26:38 <meetingology> -1 received from Christoffer

  20:26:41 <gusnan> -1

  20:26:41 <meetingology> -1 received from gusnan

  20:26:42 <HakanS> +0

  20:26:49 <forslan> -

  20:26:53 <forslan> -1

  20:26:53 <meetingology> -1 received from forslan

  20:26:55 <Christoffer> endast 0 registreras som abstention

  20:27:16 <Christoffer> skippa plustecken framför

  20:27:52 <HakanS> #endvote

  20:27:52 <meetingology> Voting ended on: Ska vi rösta om organisationförslagen nu, på detta möte?

  20:27:52 <meetingology> Votes for:0 Votes against:6 Abstentions:0

  20:27:52 <meetingology> Motion denied

  20:29:17 <HakanS> Det har föreslagits att vi bordlägger frågan till första mötet i april.

  20:29:42 <HakanS> #vote Ska vi bordlägga frågan till första mötet i april?

  20:29:42 <meetingology> Please vote on: Ska vi bordlägga frågan till första mötet i april?

  20:29:42 <meetingology> Public votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)

  20:29:50 <HakanS> 0

  20:29:50 <meetingology> 0 received from HakanS

  20:29:54 <fdsvensson> +1

  20:29:54 <meetingology> +1 received from fdsvensson

  20:29:59 <peetra> -1

  20:29:59 <meetingology> -1 received from peetra

  20:30:03 <gusnan> 0

  20:30:03 <meetingology> 0 received from gusnan

  20:30:12 <forslan> +1

  20:30:12 <meetingology> +1 received from forslan

  20:30:16 <tumba25> -1

  20:30:16 <meetingology> -1 received from tumba25

  20:30:38 <Christoffer> +1

  20:30:38 <meetingology> +1 received from Christoffer

  20:31:16 <HakanS> #endvote

  20:31:16 <meetingology> Voting ended on: Ska vi bordlägga frågan till första mötet i april?

  20:31:16 <meetingology> Votes for:3 Votes against:2 Abstentions:2

  20:31:16 <meetingology> Motion carried

  20:33:30 <HakanS> Vi bordlägger frågan till första mötet i april.

  20:33:30 <HakanS> Punkt 8. Kan peetra få server-logi?

  20:33:30 <peetra> !

  20:33:30 <HakanS> Peetra har ordet.

  20:33:30 <peetra> Tack

  20:33:30 <peetra> Jag vill inte ha logi, kan BO hemma. Wink ;-)

  20:33:31 <peetra> Men login.

  20:33:31 <peetra> Jag är orolig över att det inte finns någon

  20:33:31 <peetra> serveradmin, som tar tag i allt jobb, som borde göras med forumet.

  20:33:31 <peetra> Om jag fick välsignelse av mötet,

  20:33:31 <peetra> så skulle det kunna vara lättare att få gå med i gruppen. Jag har inte tänkt jobba med

  20:33:31 <peetra> servern direkt, utan forumfilerna. Jag vet inte hur tätt serveradminsena är

  20:33:31 <peetra> organiserade, men iallafall inbillar jag mig att kommunikationen och interactionen

  20:33:31 <peetra> skulle bli rakare om resten av LoCot VILL ha mig (som serveradmin) med tillgång till forumet.

  20:34:02 <peetra> Enklast är att jkag får SSH-login, om de har sådant. ed.

  20:34:11 <peetra> Mitt sätt att jobba med forum innebär väldigt lite direkt arbete online, utan

  20:34:14 <peetra> jag gör allt som går att göra offsite på min hemmaserver och flyttar sedan upp rubbet

  20:34:17 <peetra> då det fungerar.

  20:34:21 <peetra> Jag inser väl att detta möte inte kan anses ha bestämmanderätt

  20:34:21 <peetra> om vilka verktyg som kan läggas in på servern, men försöka duger väl? ;-P

  20:34:56 <fdsvensson> !

  20:35:01 <peetra> Så om ni inser vikten av att det görs något med forumet och tror att jag är rätt person att göra det, så rösta för detta förslag.

  20:35:04 <peetra> KLAR

  20:35:27 <fdsvensson> +

  20:35:45 <HakanS> fdsvensson har ordet.

  20:35:47 <HakanS> !

  20:36:14 <fdsvensson> Varför skulle vi inte kunna rösta om det?

  20:36:31 <peetra> +

  20:36:56 <peetra> Klart vi kan rösta om phpMyAdmin, men det känns onödigt petigt

  20:37:49 <HakanS> peetra och fdsvensson: Klara?

  20:37:55 <peetra> Ja

  20:38:10 <fdsvensson> Färdig Klar

  20:38:57 <HakanS> Peetra har du pratat med Nafallo om detta?

  20:39:08 <HakanS> klar

  20:39:14 <tumba25> !

  20:39:25 <peetra> +

  20:39:33 <HakanS> replik peetra

  20:40:38 <peetra> Nafallo talade om versionshantering, men ingen har väl gjort något angående det heller? Ingen kan skicka mig de kopior jag vill ha för at kolla hur det blir med våra filer

  20:40:59 <peetra> så det skulle på alla sätt vara bäst om jag får hämta dem själv.

  20:41:46 <peetra> Jag vill inte prata mer, jag har lagt ner TIMMAR på att prata å ingen har gjort nåt. Sad :(

  20:41:50 <peetra> KLART

  20:42:02 <HakanS> tumba25 har ordet.

  20:42:08 <peetra> inte prata == bara göra. Smile :)

  20:43:18 <tumba25> Ville bara säga att Peetra har tät kontakt med Teamet bakom phpBB och har stor vana vid att jobba med den. Hon har också vana vid dom vanligaste versionshanteringssysemen (git och SVN).

  20:44:47 <tumba25> Klart

  20:44:47 <HakanS> !

  20:45:45 <HakanS> Jag anser att detta är en fråga för Serveradmin. med Nafallo i spetsen.

  20:45:56 <tumba25> +

  20:46:02 <fdsvensson> +

  20:46:14 <peetra> +

  20:46:57 <HakanS> replik tumba25

  20:47:17 <tumba25> Denna Nafallo och den ligan gör ju inget i frågan.

  20:49:53 <peetra> KLAR

  20:50:20 <HakanS> +

  20:51:26 <HakanS> Peetra: Vad tycker Nafallo om att du ska få tillgång till servern?

  20:51:28 <HakanS> klar

  20:52:19 <peetra> Han har inte sagt varken ja eller nej, jag tror inte han inser att det inte finns nån som gör nåt kanske?

  20:53:23 <peetra> klar

  20:53:26 <HakanS> Snacka med honom igen och förklara läget.

  20:53:34 <fdsvensson> +

  20:53:44 <tumba25> +

  20:53:45 <peetra> Så omröstning med principbeslut kommer inte på frtåganb då?

  20:53:56 <peetra> *frågan

  20:55:39 <peetra> KLAR

  20:55:40 <HakanS> replik fdsvensson

  20:56:54 <fdsvensson> Är det så att det är bara En (1) som bestämmer över hela Locot?

  20:57:48 <fdsvensson> Nej, det stod på Wikin att vi skulle rösta om det. Då gör vi så också! Klar

  20:58:15 <HakanS> replik tumba25

  20:58:38 <tumba25> Som jag förstår så har det snackats med honom flera gånger utan att något händer.

  20:58:57 <tumba25> Jag föreslår att mötet röstar om huruvuda mötet kan rösta i frågan.

  20:59:08 <tumba25> Eller besluta.

  20:59:16 <tumba25> klar

  20:59:18 <HakanS> !

  21:01:40 <HakanS> Vi kan visserligen rösta om detta. Men eftersom det är de serveransvariga som avgör vilka som ska förtroendet att kunna komma åt servern så har det ju ingen betydelse vad detta möte beslutar.

  21:01:49 <tumba25> +

  21:02:16 <fdsvensson> +

  21:03:03 <HakanS> Peetra: När hade du senast ett snack med Nafallo?

  21:03:07 <HakanS> klar

  21:03:12 <HakanS> replik tumba25

  21:04:25 <tumba25> Dom serveransvariga visar ju inget intresse i frågan. Kanske dags att fundera på att byta serveransvariga, så dyrt är det inte att ha en server. Mötet borde ju kunna ta ett principbeslut att skicka till dom.

  21:04:28 <tumba25> klar

  21:04:43 <HakanS> replik fdsvensson 21:06:04 * HakanS undrar om Christoffer kan ta över ordförandeklubban en stund?

  21:06:15 <Christoffer> Nej, tyvärr.

  21:06:56 <fdsvensson> Exakt, vi kan ta ett beslut om att vi godkänner Peetra. Om Nafallo godkänner henne är det ju bara att köra på. Beslutet taget Klar!

  21:07:58 <HakanS> Då röstar vi.

  21:08:29 <fdsvensson> om vad

  21:08:49 <siron> +1 peetra

  21:09:06 <HakanS> #vote Kan Peetra be att få bli serveradmin?

  21:09:06 <meetingology`> Please vote on: Kan Peetra be att få bli serveradmin?

  21:09:06 <meetingology`> Public votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)

  21:09:10 <HakanS> +1

  21:09:10 <meetingology`> +1 received from HakanS

  21:09:19 <fdsvensson> +1

  21:09:19 <meetingology`> +1 received from fdsvensson

  21:09:20 <tumba25> +1

  21:09:20 <meetingology`> +1 received from tumba25

  21:09:21 <peetra> 0

  21:09:21 <meetingology`> 0 received from peetra

  21:09:22 <gusnan> +1

  21:09:22 <meetingology`> +1 received from gusnan

  21:09:22 <pelleve> +1

  21:09:22 <meetingology`> +1 received from pelleve

  21:09:37 <Christoffer> +1

  21:09:37 <meetingology`> +1 received from Christoffer

  21:09:59 <HakanS> #endvote

  21:09:59 <meetingology`> Voting ended on: Kan Peetra be att få bli serveradmin?

  21:09:59 <meetingology`> Votes for:6 Votes against:0 Abstentions:1

  21:09:59 <meetingology`> Motion carried

  21:10:12 <peetra> !

  21:10:23 <HakanS> peetra har ordet.

  21:11:13 <peetra> Jag tycker inte om att det röstades om jag kan få be om att bli det.

  21:11:40 <peetra> Men jag tolkar iallafall detta som att jag har ert stöd att verkligen vara serveradmin?

  21:11:43 <peetra> KLAR

  21:11:51 <fdsvensson> !

  21:15:50 <pelleve> +

  21:18:10 <fdsvensson> Vi röstade FÖR att Peetra ska bli Serveradm. KLAR!

  21:18:26 <tumba25> +

  21:19:07 <peetra> Vi kan säkert avsluta mötet nu. Eller hur? Det tog länge, men vi avhandle massa punkter iallafall. Smile :)

  21:19:36 <tumba25> Det är flera som vill ha ordet.

  21:20:17 <HakanS> replik fdsvensson

  21:20:22 <peetra> Jag trycker vi kan ta ordet fritt, då ordföranden måste gå"nånstans.

  21:20:47 <fdsvensson> Vi röstade FÖR att Peetra ska bli Serveradm. KLAR!

  21:21:08 <HakanS> Ja, jag behöver lämna datorn nu.

  21:21:19 <pelleve> instämmer med fdsvensson

  21:21:36 <HakanS> Jag förklarar mötet avslutat.

  21:21:45 <HakanS> #endmeeting

Generated by MeetBot 0.1.4 (http://wiki.ubuntu.com/AlanBell)

SwedishTeam/Möte/IRCMöte6/logg (last edited 2011-02-03 07:40:04 by hakans)