TrinhThanhHai

Cúc cu mọi người,

Tôi là Trịnh Thanh Hải, thành viên của Hà Nội LUG. Tôi đang là Sinh viên Master I (đang nghỉ hè để lên Master II :D) tại Viện Tin học Pháp ngữ Hà Nội (IFI - http://www.ifi.auf.org). Tôi quan tâm tới phần mềm tự đo, đơn giản chỉ vì đó là yêu thích của tôi. Tôi bắt đầu làm quen với Linux khi còn là Sinh viên ( hình như với Redhat 7.2 thì phải :P), may mắn rằng IFI cũng là một môi trường đào tạo khuyến khích sự phát triển của phần mềm nguồn mở. Hy vòng được trao đổi với anh chị và các bạn trong cộng đồng Ubuntu Việt.

TrinhThanhHai (last edited 2008-08-06 16:39:01 by localhost)