UbuntuAlbania

Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2014-01-24 15:13:31
Size: 2443
Editor: g1m
Comment:
Revision 5 as of 2014-01-24 15:17:32
Size: 2255
Editor: g1m
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 30: Line 30:

== Eventet ==

||<rowbgcolor="#d9bb7a">When? || What ||
|| 25/1/2014 || Ky takim zhvillohet në mbështetje të Ubuntu User Days: [[https://wiki.ubuntu.com/UserDays|UserDays]] ||

Ubuntu Team leader: Gim H

Rreth Nesh

Ubuntu Albania eshte komuniteti i Ubuntu ne Shqiperi ,Kosove dhe vendet tjera ku jetojne shqiptare.

Kontakti

How to Contribute

Projektet

Launchpad Membership Policy

Meetings


Sub-pages :CategoryUbuntuTeams

UbuntuAlbania (last edited 2014-01-24 16:10:23 by g1m)