Events

Ketu Do te gjeni te gjitha eventet e UbuntuAlbania dhe LUG Team ne Shqiperi dhe Kosove


Event Schedules

Upcoming

Event

Date

Time

Location

Trusty Ubuntu Release Party

April 2014

-

-

HackDays

--

--

--

OSCAL

3-4 MAY 2014

--

Tirana Express

Previous

Event

Date

Time

Location

Ubuntu Party

2013-09-25

1pm - 3pm

Protik

Ubuntu User Days

2014-01-25

3pm - 5pm

Rruga George W. Bush, Pall. 19, Hyrja 3, Tirana, Albania

UbuntuAlbania/Events (last edited 2014-03-16 14:21:18 by g1m)