UbuntuAlbania

Revision 8 as of 2014-01-24 16:10:23

Clear message

Ubuntu Team leader: Gim H

Ubuntu Albania eshte komuniteti i Ubuntu ne Shqiperi ,Kosove dhe vendet tjera ku jetojne shqiptare.

Kontakti

Si te Kontriboj

Projektet

Launchpad Members

Meetings


Sub-pages :CategoryUbuntuTeams