dictionary

В този раздел ще се въвеждат термини характерни за програмите и най-подходящите предложения за превод на български. Целта е всички програми в графичната среда да са преведени по сравнително подобен начин независимо кой ги е превел и по този начин да се създаде хомогенна графична среда. Част от преводите са взаимствани от речника на Gnome на български. Ако имате предложения за нови термини можете да ги добавите. Ако мислите, че има по-подходящи преводи за вече съществуващи можете да ги запишете под речника в графата Предложения за замяна.

Моля поставяйте [[BR]] след превода, който добавяте. В противен случай следващия превод (от долния ред) ще излезе непосредствено след въведения от вас (на същия ред). За пример можете да видите вече преведените термини.

A

about - относно
account - профил
add - добавяне
available - наличен

B

bar - лента, лента с инструменти (tool bar)
bookmarks - отметки
browse - прилистване, избиране

C

collapse - свиване
copy - копиране
count - брой, количество

D

default - по подразбиране / стандартен
delete - изтриване
download - теглене, изтегляне

I

F

G

gateway - шлюз (например мрежови шлюз или шлюз за ip-телефония)

H

I

image - изображение

J

K

L

link - връзка
list - списък
log - дневник

M

N

O

P

paste - поставяне
path - път(я)
provide - осигурява

Q

queue - опашка

R

remove - премахване

S

size - размер
subject - тема

T

titlebar - заглавна лента

U

V

view - изглед

W

X

Y

Z

Предложения за добавяне или замяна

browse - прЕлистване
done - готово
quit - изход
help - помощ
support - поддръжка

Забележки и коментари

02.03.2008 г. / vicata (vicho-bg в irc)
Мисля, че не трябва да се превежда всеки термин. Колкото и да е богат българският език не може да се преведат всички термини без да се изгуби част от смисъла им или да звучат тъпо.

UbuntuBulgarianTranslators/dictionary (last edited 2008-08-06 16:37:12 by localhost)