FAQ

UbuntuҚазақАудармашылар/FAQ

Туындалатын негізгі сұрақтар және оларға жауаптар / Возможные вопросы и ответы к ним


[Q]uestion - Сұрақ / Вопрос

[A]nswer - Жауап / Ответ


Q: Мен Ubuntu-ны қазақ тіліне аударуым келеді, неден бастау керек? / Я хочу переводить Ubuntu на казахский язык, с чего мне начать?

A: жауап жақын арада дайын болады / скоро будут готовы и ответы


Q: "Аудармашылар тобында" және "топсыз" аудару айырмашылығы неде? / В чем разница перевода "в группе переводчиков" и "вне ее"?

A: жауап жақын арада дайын болады / скоро будут готовы и ответы


Осы жерге қосатын сұрақтарыңыз болса, маған (jmb_kz) хабарлаңыз. / Если у вас есть вопросы, которые вы хотите сюда добавить, свяжитесь со мной (jmb_kz).

UbuntuKazakhTranslators/FAQ (last edited 2009-10-30 12:00:45 by jmb-kz)