Issue0

Número #0 - Issue #0

Nesta páxina podes ver quen realizou a tradución do número #0, así coma información de contacto dos tradutores.

In this page you can see who did the translation job of the issue #0, as well as contact information of the translators.


Progreso:

100%

17 de 17 páxinas

Progress:

17 of 17 pages

DESCARGAR - DOWNLOAD

Artigo | Article

Traductor/a | Translator

Progreso | Progress

Información de Contacto | Contact Information

Introdución

100%

Alexander De Sousa Macedo

sefhilion@hotmail.com / sefhilion@gmail.com

Warty Warthdog

100%

Alexander De Sousa Macedo

sefhilion@hotmail.com / sefhilion@gmail.com

Hoary Hedgehog

100%

Alexander De Sousa Macedo

sefhilion@hotmail.com / sefhilion@gmail.com

Breezy Badger

100%

Alexander De Sousa Macedo

sefhilion@hotmail.com / sefhilion@gmail.com

Dapper Drake

100%

Alexander De Sousa Macedo

sefhilion@hotmail.com / sefhilion@gmail.com

Edgy Eft

100%

Alexander De Sousa Macedo

sefhilion@hotmail.com / sefhilion@gmail.com

Feisty Fawn

100%

Alexander De Sousa Macedo

sefhilion@hotmail.com / sefhilion@gmail.com

Como conseguir Ubuntu

100%

Alexander De Sousa Macedo

sefhilion@hotmail.com / sefhilion@gmail.com

Como contribuir

100%

Alexander De Sousa Macedo

sefhilion@hotmail.com / sefhilion@gmail.com

UbuntuMagazine/TranslateFullCircle/Galician/Issue0 (last edited 2008-08-06 16:17:15 by localhost)