Dict

Prosimy o stosowanie się do słownika zawartego na stronie http://slownik.lokalne.net/ .

Edytorów proszę o nieprzepisywanie treści z załącznika, ponieważ to nie ma żadnego sensu.

UbuntuPolishTranslators/Dict (last edited 2010-09-08 20:11:41 by dominikowski)